Вінницький обласний військовий комісаріат інформує:

Питання призову громадян України на строкову військову службу та військову службу під час мобілізації на теперішній час є актуальним за умов, які нині відбуваються в Україні. Організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу здійснюється міськими (районними) державними адміністраціями (виконавчими органами міських рад) у взаємодії з міськими (районними) військовими комісаріатами.
Відповідно Указу Президента України від 1.05.2014 року № 447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави», Постанови Кабінету Міністрів України та розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації військовими комісаріатами Вінницької області в жовтні-листопаді 2014 року буде проводитись призов громадян України на строкову військову службу.

На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років та старші особи, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Призов громадян України на строкову військову службу включає вивчення морально-психологічного стану призовників, професійної придатності, проходження ними медичної комісії та відправлення їх до військових частин. 
Призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці. У разі, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову. Під час призову громадянина на строкову військову службу йому виплачують вихідну допомогу в розмірі двох мінімальних заробітних плат. А після проходження строкової військової служби гарантується першочергове право на поновлення, якщо ця посада вакантна.
У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом. 
Своєчасне та швидке проведення мобілізації є запорукою ефективного відбиття воєнного нападу на країну та оборонні від агресора. Згідно статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» громадяни зобов’язані: з’являтися за викликом до військових комісаріатів для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час; надавати в установленому порядку під час мобілізації транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу військового комісара. Згідно Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» статті 37 п.3 «Військовозобов’язані після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку».
Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер.
Згідно Закону України «Про військовий обов’язок» і до Кодексу законів про працю України, де статтею 119 гарантується збереження робочого місця, посади і середнього заробітку за людиною, яку призвали на військову службу під час мобілізації. Відповідно до частини другої статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України працівникам, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період гарантується, але не більше одного року, збереження місця роботи, посади і середнього заробітку. Військовозобов’язаний, який на день призову не працює, має право на грошове забезпечення у розмірі мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата на 2014 рік становить 1218 грн.
Згідно Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» статті 23. «Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: заброньовані на період  мобілізації  та  на  воєнний  час  за органами  державної  влади; визнані, відповідно до висновку  військово-лікарської  комісії тимчасово  непридатними до військової служби за станом здоров’я , чоловіки, на  утриманні яких перебувають троє і більше дітей, віком до 16 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання); чоловіки, на  утриманні  яких перебувають діти, віком до 16 років; зайняті постійним  доглядом  за особами,  що його потребують, відповідно до законодавства  України,  в  разі  відсутності  інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд; студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання.
Ухилення від призову до лави ЗС військовозобов’язаних контингентів в даних умовах, або умовах воєнних дій, створює серйозну загрозу для безпеки держави в сфері оборони. Тому є актуальним розглянути питання кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. Підставою для кримінальної відповідальності за ухилення від призову на мобілізацію є Кримінальний Кодекс України. Згідно статті 336. «Ухилення від призову за мобілізацією»: – карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. Ухилення від призову за мобілізацією в формі бездіяльності полягає в нез’явленні суб’єкта не обов’язково до призовної дільниці, а й безпосередньо до військової частини, військової установи, які зазначені у повістці або наказі військового комісара. Статті 337: «Ухилення військовозобов’язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, - карається штрафом, або виправними роботами, або арештом. Ухилення військовозобов’язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів карається штрафом або арештом», статті 409: «Ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману - карається позбавленням волі на строк до двох років та статті 114 : «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, - карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - карається позбавленням воді на строк від восьми до п’ятнадцяти років».
На призваних військовозобов’язаних розповсюджується дія розділу 19 Кримінального Кодексу України, а саме стаття 402 «Непокора», стаття 403 «Невиконання наказу», стаття 404 «Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків», стаття 405 «Погроза або насильство щодо начальника», стаття 407 «Самовільне залишення військової частини або місця служби», стаття 408 «Дезертирство». Злочини визначені даними статтями караються позбавленням волі на строк від двох до п’ятнадцяти років років. Суб’єктами злочину є громадяни України (у т.ч. й ті, які під час мобілізації перебувають за кордоном) чоловічої або жіночої статі, віком від 18 років до граничного віку перебування в запасі. 
Нагадуємо: кожен громадянин України повинен виконати свій конституційний обов’язок та без будь-яких закликів органів державної влади стати на захист суверенітету тітериторіальної цілісності нашої держави. Всім чоловікам призовного віку від 18 до 60 років необхідно прибути до районних військових комісаріатів за місцем проживання самостійно або за повісткою для проходження медичного огляду з метою визначення ступеня придатності до військової служби.
Відділ по роботі з особовим складом та громадськістю
Вінницького обласного військового комісаріату

Літинська районна державна адміністрація
Весь контент доступний за ліцензією 
Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

вул. Соборна, 7, смтЛітин, 22300, 
тел./факс: (04347) 2-12-05, тел. 2-14-63