Хмільницьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області

 

Назва установи

Хмільницьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області

ТЕЛЕФОН

Адреса  

смт. Літин, вул. Соборна, 29

 

Начальник управління

Майструк Людмила Віталіївна

тел. 2-12-08, факс 2-21-52

Заступник начальника управління 

Михальнюк Таїсія Федорівна

 

Заступник начальника управління

Клімик Олександр Борисович

 

Кількість працівників

62 чол.

 

Структурні підрозділи

Хмільницький відділ обслуговування громадян (7 чол.)

 

 

Літинський відділ обслуговування громадян (5 чол.)

Хмільницький відділ з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій (17 чол.)

Літинський відділ з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій (10 чол.)

Фінансово –економічний відділ (6 чол.)

Відділ адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації (7 чол.)

Сектор по роботі з персоналом (2 чол.)

Юридичний сектор (2 чол.)

 Адміністративно –господарський сектор (3 чол.)

Зв’язки з громадськістю

Спеціалісти управління здійснюють виїзні прийоми громадян з метою проведення роз’яснювальної роботи щодо пенсійного забезпечення. Крім того, публікуються статті в газетах про зміни в законодавстві про пенсійне забезпечення.

 

Дні прийому

 

Спеціалісти відділів з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій здійснюють прийом громадян щоденно. Особистий прийом громадян керівництвом та керівниками структурних підрозділів управління здійснюється за графіком (додаток 2)

 

 Графік особистого прийому громадян керівництвом та керівниками структурних підрозділів управління Пенсійного фонду України у Літинському районі 

 
 

Розпорядник інформації                 

Управління Пенсійного фонду України  

 у Літинському районі    

вул. Соборна, 29                       

смтЛітин, 22300                       


Запит

на отримання публічної інформації

Прізвище, ім'я, по батькові -           

для фізичних осіб, найменування  

організації, прізвище, ім'я,             

по батькові представника               

організації - для юридичних           

осіб та об'єднань громадян без       

статусу юридичної особи, поштова

або електронна адреса,                    

контактний телефон запитувача     

 

 

Суть запиту на інформацію            

(загальний опис інформації або     

вид, назва, реквізити чи зміст        

документа, щодо якого зроблено  

запит, якщо запитувачу це             

відомо)                                             

 


 Прошу надати відповідь у визначений законом термін

Поштою 

 

Факсом 

 

Електронною поштою                     

 

В усній формі                                  

 


 Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача    

 

Дата запиту, підпис                          

 


Зареєстровано :  

 Примітки:

 1. Запит може бути поданий:

- на поштову адресу:  вул. Соборна,29, смт.Літин, 22300

 (на  конверті вказувати "Публічна інформація");

- на електронну адресу: : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 - факсом: 2-02-09

     2. Розпорядник інформації має надати відповідь  на  запит  на  інформацію  не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.  У разі якщо запит стосується надання великого  обсягу  інформації  або  потребує  пошуку  інформації  серед значної кількості даних,  розпорядник інформації може продовжити строк розгляду  запиту  до  20   робочих   днів  з  обґрунтуванням  такого  продовження.  Про  продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій  формі  не  пізніше  п'яти робочих днів з дня отримання  запиту.

     3. Інформація  на  запит  надається  безоплатно.  У разі коли  запитувана  інформація  містить  документи   обсягом   понад   10  сторінок,  про  це  протягом п'яти робочих днів з дня надходження  запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу  фактичних витрат,  пов'язаних  із  копіюванням  або  друком документів,  та  реквізитів  і  порядку  відшкодування   таких   витрат.   Надання  інформації   здійснюється   протягом  трьох  робочих  днів  після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави

або місцевого самоврядування

Додаткові заходи здійснення фінансового контролю

 Відповідно до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, яка претендує на зайняття посади, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

У випадку виявлення суб’єктом декларування помилок у поданій ним декларації Національне агентство за його письмовим зверненням надає можливість їх виправити протягом десяти календарних днів.

Притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або за подання у ній завідомо недостовірних відомостей не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції» та рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 №3 (зі змінами) у разі відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб'єкт декларування зобов'язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

У разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов'язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Хмільницьке об’єднане управління

Пенсійного фонду України Вінницької області

Підвищення пенсій  65-річним особам з 01.01.2019 року.

    Згідно із п.2 ст.28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” мінімальний розмір пенсії для осіб, які досягли віку  65 років за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 роківстрахового стажу мінімальний розмір пенсії встановлюється у розмірі 40% мінімальної заробітної плати, визначеної Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

    В зв’язку із зростанням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року   до 4173,00 грн, проведено перерахунок пенсій непрацюючим особам даної категорії . Отже, мінімальний розмір пенсії  для осіб яким виповнилося  65 років і мають стаж  для жінок 30 і для чоловіків 35 років , становить з 1 січня 2019 року 1669.20 грн. 

      Пенсію за січень 2019 року буде профінансовано і виплачено з 4 по 25  січня 2019 року, в тому числі вищевказаним особам вже в підвищеному розмірі, тобто   збільшеної на 172,20 грн

     Крім того в 2019 році згідно із Законом України  “Про державний бюджет України на 2019 рік “ пенсія зросте ще на 9%.  Законом  встановлюється наступний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність:

з 1 січня  – 1497,00 гривень,

 з 1 липня  – 1564,00 гривні,

з 1 грудня – 1638,00 гривень.

Хмільницьке об’єднане управління Пенсійного фонду України  Вінницької області

 

Перерахунок пенсій з 1 грудня 2018 року

    Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246 – VІІІ встановлено, що з 1 грудня 2018 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1435,00 грн. і становитиме 1497,00 грн. В зв’язку з цим, органами Пенсійного фонду України  буде проведено перерахунок пенсій, а також надбавок і підвищень до неї, розміри яких визначаються від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Будуть також перераховані  мінімальні та максимальні  розміри пенсій.

            Отже, перерахунку підлягатимуть, зокрема:

 • мінімальні та максимальні розміри пенсій;
 • доплати за понаднормативний стаж, передбачені статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;
 • підвищення відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;
 • щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;
 • мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
 • державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни;

  Виплати, які залежать від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та їх розміри з 01.12.2018 наводимо нижче:

Найменування виплати

Розмір, грн.

Мінімальна пенсійна виплата відповідно до статті 28 Закону України

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Максимальна пенсійна виплата

 

1497,00

14970,00

Мінімальні розміри пенсій у зв’язку з втратою годувальника в залежності від кількості непрацездатних утриманців

Один (100%)

1497,00

Два (120%)

1796,40

Три та більше (150%)

2245,50

     

 

Мінімальна пенсійна виплата інвалідам війни та учасникам бойових дій, а також  інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

 Інвалідам І групи (285%)

4266,45

 Інвалідам ІІ групи  (255%)

3817,35

 Інвалідам ІІІ групи  (225%)

3368,25

Учасникам бойових дій (165%)

2470,05

Мінімальний розмір пенсії для інвалідів щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою 

Інвалідам І групи (150%)

2245,50

Інвалідам ІІ групи (125%)

1871,25

Інвалідам ІІІ групи (110%)

1646,70

Діти – інваліди

Діти – інваліди  (100%)

1497,00

Державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»

Інвалідам війни І групи підгрупи А (100%)

1497,00

Інвалідам війни І групи підгрупи Б (50%)

748,50

Інвалідам війни ІІ групи (25%)

374,25

Інвалідам війни ІІІ групи (15%)

224,55

Підвищення, передбачене Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Інвалідам війни І групи (50%)

748,50

Інвалідам війни ІІ групи (40%)

598,80

Інвалідам війни ІІІ групи (30%)

449,10

Учасникам бойових дій (25%)

374,25

Учасникам війни, нагородженим медаллю (15%)

224,55

Учасникам війни (10%)

149,70

Доплата до підвищення учасникам війни, нагородженим медаллю (5%)

74,85

Підвищення, передбачене Законом України «Про жертви нацистських переслідувань»

Неповнолітнім в’язням – інвалідам І групи (50%)

748,50

Неповнолітнім в’язням – інвалідам ІІ групи (40%)

598,80

Неповнолітнім в’язням – інвалідам ІІІ групи (30%)

449,10

Неповнолітнім в’язням (25%)

374,25

Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання, нагороджених медаллю (15%)

224,55

 Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання (10%)

149,70

Доплата до підвищення колишнім в’язням, нагородженим медаллю  (5%)

74,85

               
               

     Звертаємо увагу, що для пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) перерахунок у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться  після звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

    Водночас повідомляємо, що перерахунку підлягає також  надбавка до пенсії особам, які мають статус «Почесний донор України» та «Почесний донор СРСР». Розмір цієї надбавки збільшиться з 177,70 грн. до 185,30 грн. Слушно зауважити, що зазначена надбавка визначена на рівні 10 %  від прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, який  з 01.12.2018 р. складає 1853,00 грн.

Зазначений перерахунок буде проведений органами Пенсійного фонду України автоматично.

Додатково звертатися пенсіонерам для проведення цього перерахунку не потрібно.

 Хмільницьке об’єднане управління пенсійного фонду України

Телефон «гарячої лінії»

04247 21723

 

ПРО ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ 3 01.12.2018 РОКУ

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачено збільшення з 1 грудня 2018 р. розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до 1497 грн. У зв'язку із цим відбувається перерахунок складових пенсійної виплати, котрі визначають від розміру прожиткового мінімуму.

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб , які втратили працездатність з 1 грудня 2018 року - 1497 грн. проводиться перерахунок:

-      мінімальних розмірів пенсій за віком, призначених відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»;

-      пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;

-      підвищень, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціально захисту»;

-      підвищень учасникам війни;

-      мінімальних розмірів пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»;

-      мінімального розміру пенсій по втраті годувальника.

Мінімальний розмір пенсій по втраті годувальника

Кількість непрацездатних

%

3 01.12.2018. (грн.)

Один

100

1497.00

Два

120

1796.40

Три та більше

150

2245.50

Мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника, яка призначається членам сімей військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за Законом України від 09.04.92 р. N9 2262 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», не може бути нижчим від двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тому з грудня це 2997 грн (1497 грн х 2).

У зв'язку з цим відповідно буде змінено мінімальні розміри пенсій, передбачені ст.28 закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Ця норма статті передбачає, що мінімальний розмір пенсій за віком установлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за наявності в чоловіків -35, а в жінок - 30 років страхового стажу.

Передбачено, що розмір пенсії, обчислений, відповідкно до ст. 28 ЗУ «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування», перераховують у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, особам, які не працюють (не провадять діяльності, пов'язаної з одержанням доходу, що є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування).

Проте в разі звільнення з роботи та звернення пенсіонера до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання з відповідною заявою пенсія буде перерахована.

Підвищення до пенсії почесним донорам:

Ст.13 Закону України «Про донорство крові та її компоненті в» передбачає, що до пенсій почесним донорам України встановлюється надбавка у розмірі 10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Розмір такого прожиткового мінімуму з 01.12.2018р. становитиме 1853 грн., відповідно розмір надбавки 185,30грн.

З 1 грудня 2018 року буде підвищено щомісячну державну адресну допомогу інвалідам війни, інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та учасникам бойових дій:

Щомісячна державна адресна допомога до пенсії призначається коли щомісячний розмір пенсійної виплати з урахування надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством та без урахування пенсій за особливі заслуги перед Україною не досягає у інвалідів війни, інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:

Інвалідам І групи

285% від 1497 грн..

4266,45 грн.

Інвалідам II групи

255% від 1497 грн..

3817,35 грн.

Інвалідам III групи

225% від 1497 грн..

3368,25 грн..

Та учасникам бойових дій

165% від 1497 грн..

2470,05 грн..

В управлінні забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов'язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв'язку із змінами в законодавстві. У бюджеті Пенсійного фонду на ці потреби передбачені відповідні фінансові ресурси. Громадянам не потрібно додатково звертатися до органів Фонду. Усі перерахунки будуть здійснені автоматично, за матеріалами пенсійних справ.

Начальник Хмільницького об'єднаного УПФУ

Вінницької області Л.Майструк

Телефон "гарячої лінії' (04338) 2-12-17

Пенсійне забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни

Інваліди Великої Вітчизняної війни мають право вибору закону, відповідно до якого обчислюється розмір їхніх пенсій. Залежно від змін, які відбуваються в законодавстві, обирається найбільш вигідний для інвалідів війни розрахунок пенсії: за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Звичайно такий перерахунок проводиться на бажання кожної особи, на підставі її письмової заяви.

Як відомо, розмір пенсій, обчислених за нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», залежить від трудового внеску кожної конкретної особи, від того, який заробіток вона одержувала в період роботи.

Під час обчислення пенсій по інвалідності за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» їхній розмір визначається у встановлених відсотках від середньомісячного заробітку інваліда залежно від групи інвалідності: інвалідам війни ІІІ групи – 60%; інвалідам війни ІІ групи – 80%; інвалідам війни І групи – 100% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011р. №1381

встановлено, що особам, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», мінімальний розмір пенсії по інвалідності не може бути нижчим:

-      В інвалідів війни з числа солдатів і матросів строкової служби І групи – 120%, ІІ групи 110%, ІІІ групи – 105% прожиткового мінімуму  з 1 грудня 2018 р. – 1497.00грн.

На 1 грудня 2018 р. це відповідно становить : 1796,40; 1646,70 і 1571,85 грн..

Інвалідам війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються: інвалідам І групи – в розмірі 50%; ІІ групи – 40%; ІІІ групи – 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для інвалідів війни ІІ і ІІІ груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та війни 1945р. з імперіалістичною Японією, яким виповнилось 85 років і більш, розмір такого підвищення становить 50% названого прожиткового мінімуму (як для інвалідів війни І групи).

Пенсії учасникам бойових дій обчислюються згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і підвищуються на 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та війни  1945 р. зімперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, розмір такого підвищення становить 50% названого прожиткового мінімуму (як для інвалідів війни І групи).

За Законом України «Про поліпшення матеріально становища учасників бойових дій та інвалідів» до пенсій інвалідів війни та учасників бойових дій установлюється цільова грошова допомога. Розмір такої допомоги інвалідам війни І групи становить 70 грн., інвалідам ІІ і ІІІ груп – 50грн., а учасникам бойових дій – 40 грн. на місяць.

Крім цього, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. №656 (зі змінами) в інвалідів війни, в яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексацій та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає: в інвалід війни І групи – 285%; ІІ групи – 255%; ІІІ групи – 225% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, установлюється щомісячна державна адресна допомога в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Щомісячна державна адресна допомога до пенсії, передбачена вище, інвалідам війни ІІ і ІІІ групи з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та війни 1945 р. з імперіалістичною Японією й учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та війни 1945 р. з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, виплачується в розмірі, встановленому для інвалідів війни І групи.

Тобто на 1 грудня поточного року пенсійна виплата не може бути нижчою:

-      В інвалідів війни І групи – 4266,45 грн. (1497х 285%);

-      В інвалідів війни ІІ групи – 3817,35 грн. (1497 х 255%);

-      В інвалідів війни ІІІ групи – 3368,25 грн. (1497 х 225%);

-      В учасників бойових дій  - 2470,05 грн. (1497 х 165%);

-      В інвалідів війни ІІ і ІІІ групи з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та війни 1945 р. з імперіалістичною Японією й учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та війни 1945 р. з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, - 4266,45 грн. (1497 х 285%).

Більшість таких ветеранів відзначена урядовими нагородами, і їм встановлено пенсію за особливі заслуги перед Україною. Така пенсія встановлюється як надбавка до пенсії у відсотках до прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для осіб, які втратили працездатність, і кожного разу, коли змінюється прожитковий мінімум, перераховується.

Щодо пенсійного забезпечення учасників війни та дітей війни, то розміри пенсій цих категорій визначаються згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залежно від страхового стажу і заробітку.

До пенсій учасникам війни,  нагородженим орденами і медалями колишнього СРСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, встановлюється підвищення в розмірі 20% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 грудня 2018 р. – 299,40 грн.), іншим учасникам війни – у розмірі 15% названого прожиткового мінімуму (з 1 грудня 2018 р. – 224,55 грн.).

Дітям війни (крім тих, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань») до пенсії підвищення, встановлене ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», проводиться в розмірі 66,43 грн..

При цьому слід пам’ятати, що особам, які одночасно мають право на одержання підвищення до пенсії відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» і «Про соціальний захист дітей війни», таке підвищення провадиться за їхнім вибором за однією з підстав.

 

 Надання електронних документів з підтвердженням QR-кодом

Пенсійний фонд   України інформує, що з метою наближення послуг до громадян та дистанційного обслуговування (отримання послуг без відвідування органів Фонду) запроваджено новий сервіс надання електронних документів з підтвердженням QR-кодом.

Сервіс надається для користувачів Веб-порталу Пенсійного фону України, які увійшли на Портал за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Через Веб-портал Пенсійного фонду України можна отримати такі електронні документи з QR-кодом:

-довідку про доходи пенсіонера для призначення субсидій (містить дані про розмір пенсії, без урахування окремих видів виплат);

-довідку про доходи пенсіонера (загальний розмір призначеної пенсії);

-індивідуальні відомості про застраховану особу (форма ОК-5) (містять інформацію про страховий стаж, заробітну плату та сплату страхових внесків страхувальниками);

-витяг з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (містить дані про статус застрахованої особи/отримувача страхової виплати; дані про набутий страховий стаж; відомості про страхувальників, про періоди трудових відносин; відомості щодо нарахованої заробітної плати, що враховуються для розрахунку страхових виплат та страхового стажу; відомості про особливі умови прці, про суми добровільних внесків; дані пенсійної справи; відомості про інші види загальнообов’язкового державного соціального страхування).

Зазначені електронні документи дійсні для оформлення субсидій, документів у центрах надання адміністративних послуг, посольствах та консульських установах, пред’явлення в банківських установах, органах фіскальної служби, виконавчої служби,територіальних органах міграційної служби,тощо.

Перевірити достовірність видачі електронних документів з QR-кодом можна через Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі «Верифікація виданих документів» за адресою: http://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/DocConfirm.

Електронний документ з QR-кодом, підписаний електронним цифровим підписом Пенсійного фонду України, згідно чинного законодавства, є аналогом паперового документа, підписаного відповідальною особою в органі Фонду.

QR-код (англ. quick response-швидкий відгук) – матричний код (двовимірний штрих-код). Основна перевага QR-коду – це легке розпізнавання сканувальним обладнанням (в тому числі й фотокамерою мобільного телефону).

Хмільницьке об’єднане управління Пенсійного фонду України  Вінницької області

Заходи врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Згідно зі ст. 29 Закону України “Про запобігання корупції”до осіб, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть бути застосовані заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту шляхом:

- усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

- застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

- обмеження доступу особи до певної інформації;

- перегляду обсягу службових повноважень особи;

- переведення особи на іншу посаду;

- звільнення особи.

Окрім того законодавство передбачає можливість особам самостійно вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення з посади. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

Хмільницьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області

Заборони щодо осіб які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється:

1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами — підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців;

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом;

3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності.

Порушення встановленого пунктом 1 частини першої цієї статті обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору.

Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням вимог пункту 1 частини першої цієї статті, можуть бути визнані недійсними.

У разі виявлення порушень, передбачених частиною першою цієї статті, Національне агентство звертається до суду для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину недійсним.

Хмільницьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області

Новації в порядку проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам

Частиною 4 ст. 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” № 1058 було встановлено поря­док проведення перерахунку пенсій, якщо особа після призначення (перерахунку) пенсій продовжує працювати. Через кожні два роки пенсіонери особисто зверталися до територіальних управлінь з відповідною заявою.

Законом  України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”  в установлений порядок внесено зміну, якою передбачено, що органи Пенсійного Фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять пе­рерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в яко­му проводиться перерахунок, набули права на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим-третім цієї частини, на більш вигідних умовах. Порядок такого пе­рерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Страховий стаж, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, обчислюється не раніше від дня, наступного за днем, до якого обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Нагадаємо, що такий перерахунок не провадиться пенсіо­нерам, які одержують пенсію за вислугу років на умовах, пе­редбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого ст 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” .

Хмільницьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області 

Пільгове пенсійне забезпечення працівників сільського господарства

Сьогодні право на пенсію за віком мають чоловіки, яким виповнилося 60 років, і жінки, яким виповнилося 58 років (60 років починаючи з 2021 року) за наявності страхового стажу не менше 25 років. Вимога до мінімального страхового стажу поступово збільшуватиметься (щороку на один рік). У 2028 році право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років матимуть тільки ті особи, у яких буде не менше 35 років стажу. На пільгових умовах із зменшенням пенсійного віку призначаються пенсії деяким категоріям працівників сільського господарства.

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”  №2148-VIII від 03.10.2017 року доповнено Зукон України  “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ”  розділом XIV”Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян”. 

 Згідно із п.3 частини другої ст.114 цього розділу чоловікам, які працюють трактористами - машиністами і безпосередньо зайняті у виробництві  сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах інших підприємствах сільського господарства – після досягнення 55 років  і за наявності страхового стажу не менше 30 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі.

До 1 квітня 2024 року за умови наявного страхового стажу :

з 1 квітня 2017 року  до 31 березня 2018 р. — не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року  до 31 березня 2019 р. — не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року  до 31 березня 2020 р. — не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року  до 31 березня 2021 р. — не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 року  до 31 березня 2022 р. — не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року  до 31 березня 2023 р. — не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 року  до 31 березня 2024 р. — не менше 29 років 6 місяців.

 Згідно із п. 5 частини другої ст.114  цього розділу   жінкам, які працюють доярками ( операторами машинного доїння), свинарками- операторами в колгоспах, радгоспах інших підприємствах сільського господарства – після досягнення 55 років  і за наявності  стажу на зазначених роботах не менше 20 років  і за умови виконання встановлених норм обслуговування . Норми обслуговування для цих цілей встановлюються в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.  Жінки , які народилися до 1970 року мають право на пільгову пенсію після досягнення такого віку:

50 років –                  які народились по 31.03.1965 року

50 років 6 місяців – з 01.04.1965 по 30.09.1965;

51 рік –                      з 01.10.1965 по 31.03.1966;

51 рік 6 місяців –     з 01.04.1966 по 30.09.1966;

52 роки –                   з 01.10.1966 по 31.03.1967;

52 роки 6 місяців –  з 01.04.1967 по 30.09.1967;

53 роки –                   з 01.10.1967 по 31.03.1968;

53 роки 6 місяців –  з 01.04.1968 по 30.09.1968;

54 роки –                   з 01.10.1968 по 31.03.1969;

54 роки 6 місяців –  з 01.04.1969 по 30.09.1969;

55 років-                    з 01.10.1969 по 31.12.1970.

При досягненні вищевказаного віку  за наявності 20 років пільгового стажу роботи, який підтверджується довідкою з організації, або у разі ліквідації організації пільговий стаж встановлюється рішенням комісії при головному УПФУ у Вінницькій області, призначаються пенсії із зниженням пенсійного віку дояркам, свинаркам та трактористам, які працюють в сільському господарстві.

Хмільницьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області

Зміни у законодавстві щодо звільнення деяких категорій платників від сплати ЄСВ

        Законом України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсії” внесено зміни до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон № 2464), а саме, викладено в новій редакції частину четверту статті 4 Закону № 2464, згідно з якою від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхуваннязвільняються фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, що обрали спрощену систему оподаткування, та члени фермерського господарства, віднесені до платників єдиного внеску, які:

      - отримують пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах (передбачені частинами другою та третьою статті 114, пунктом 72 розділу XV Прикінцеві положення Закону № 1058, дострокову пенсію, (передбачені частиною першою статті 115, пунктом 72 розділу XV Прикінцеві положення Закону № 1058), зі зниженням пенсійного віку ( передбачені статтею 55 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”);

     -  є особами з інвалідністю, незалежно від отримання пенсії або соціальної допомоги;

     -  досягли віку, встановленого статтею 26 Закону № 1058, та отримують  відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (незалежно від виду пенсії).

        Зазначені пільги не поширюються на осіб, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника та не досягли віку, встановленого статтею 26 Закону № 1058, а також на осіб, які отримують пенсію за вислугу років та не досягли віку, встановленого статтею 26 Закону № 1058.

        Згідно зі статтею 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон) особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними пунктом 1 частини першої статті 4, та не належать до платника єдиного внеску, визначених пунктами 4 та 5 частини першої статті 4 цього Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними логоворами, мають право на добровільну сплату єдиного внеску на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

        Зазначені особи укладають договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування з відповідним органом доходів і зборів.

         Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова слата особою єдиного внеску за попередні періоди, у яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню ( у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоджу не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору.

        Згідно  з підпунктом 7 пункту 22 вищевказаного Закону України № 2148 – VIII, який набрав чинності з 1 січня 2018 року, передбачається, що сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2.    

      Головний спеціаліст Літинського відділу обслуговування громадян Хмільницького обєднаного управління ПФУ Вінницької області Л.Вихрист

ЗМІНИ В ПЕНСІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ З СІЧНЯ 2018 РОКУ

   Хмільницьке об’єднане  управління Пенсійного фонду  Вінницької області повідомляє про зміни в законодавстві, що набудуть чинності з 1 січня 2018 року.

1. Починаючи з 01 січня 2018 року для набуття права на пенсію за віком при досягненні 60-ти років необхідним є наявність страхового стажу не менше ніж 25 років.

2. Мінімальний розмір пенсії за віком для осіб, які досягли 65-річного віку, встановлюється відповідно до ст.28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне страхування» № 1058 з 1 січня 2018 року, за наявності у чоловіка 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу у розмірі 40% мінімальної заробітної плати, визначеної Законом, і не має бути меншим від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. В зв’язку з тим, що розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року становить 3723 грн, відповідно мінімальний розмір пенсії для зазначеній категорії пенсіонерів – 3723 * 40% = 1489,20 грн.

3. З 1 січня 2018 року максимальний розмір пенсійної виплати незалежно від виду пенсії встановлюється на рівні 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян - 1373 грн * 10 = 13730 грн. До 1 січня 2018 року максимальний розмір пенсії починаючи з 01 вересня 2015 року становив 10740 грн.

4. На перехідний період 2017-2019 рр застосовуються такі правила призначення пенсії за віком у 2017 році – із застосуванням середньої зарплати за 2014-2016 роки, у розмірі 3 764,4 грн. та величини оцінки одного року стажу – 1,35%; у 2018 році пенсію призначатимуть із застосуван-ням середньої зарплати за 2016 і 2017 роки та вартості одного року стажу – 1%; починаючи з 2019 року – за останні три роки та вартості одного року стажу – 1%.

5. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність станом на 1 січня 2018 року становить 1373 грн., тому базою оподаткування є сума пенсій або щомісячного довічного грошового утримання у частині, що перевищує 13730 грн. на місяць. При цьому застосовується ставка податку 18%, військового збору — 1,5%.

Начальник Хмільницького об’єднаного УПФУ  Л.В.Майструк 

                Зміни щодо перерахунку пенсій з 1 квітня 2018 року

    По суті змінилося лише одне – перерахунок тепер відбуватиметься в автоматичному режимі, без звернення до управління ПФУ. Це – стандартний перерахунок, який проводився, починаючи з 1 січня 2004 року і був передбачений для працюючих пенсіонерів через кожні два роки. Відмінність у тому, що якщо раніше такий перерахунок здійснювався лише за заявою людини, то тепер проводитиметься автоматично, незалежно від того – звернеться людина чи ні. Перерахунок стосується тих осіб, які станом на 1 березня 2018 року набули додаткового страхового стажу 24 місяці, або на цю дату пройшло не менше двох років після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

   З 1 квітня 2018 року проведено перерахунок пенсій двом категоріям людей:

 Одна категорія – це ті, хто пропрацював повних 24 місяці від попереднього перерахунку або призначення пенсії. Ці люди мають право на проведення перерахунку пенсії за стажем і за заробітною платою. Оскільки у деяких працюючих пенсіонерів заробітна плата була невисокою,  то спосіб перерахунку обирався такий, що  більш вигідний для пенсіонера. Тобто: або  розрахунок за стажем і заробітною платою  або лише за доданням стажу.

 Інша категорія – це пенсіонери, які після призначення чи перерахунку пенсії  відпрацювали  менше як два роки, але вже минуло два роки. Наприклад, пенсію призначено в 2016 році, особа пропрацювала ще 5 місяців, звільнилась і не звернулась до управління Пенсійного фонду за перерахунком пенсії. Ось для цієї категорії необхідно дорахувати цей стаж, навіть якщо  немає 24 місяців страхового стажу, але пройшло вже два роки після призначення чи попереднього  перерахунку пенсії, то у такому разі перерахунок проводиться лише за доданням стажу.

   Розрахунок надбавки за понаднормовий стаж залишається  як і було раніше.  Тобто за кожний повний рік страхового стажу – понад 35 років чоловікам і понад 30 років жінкам, а  тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію до жовтня 2011 року (“пенсійна реформа 2011 року”) і відтоді не проводили перерахунок понад 20 років для жінок і 25 років для чоловіків – пенсія за віком збільшується на 1% від розміру основної пенсії, але при цьому не більше розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто якщо у  пенсіонера 40 років стажу, то понаднормово йому зарахують  5років  , а  для призначених до 01.10.2011 року - 15 років .

Надбавка за понаднормативний стаж розраховується від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність і залежить від факту працевлаштування. Прожитковий мінімум для доплати працюючим пенсіонерам за понаднормовий стаж не зазнає змін залежно від періодичного зростання прожиткового мінімуму. Для всіх працюючих пенсіонерів, які весь час працювали після виходу на пенсію, нині застосовується прожитковий мінімум, зафіксований на 1 вересня 2015, який становить 1074 гривні. Але якщо,  працівник після призначення пенсії змінив місце роботи, приміром, у вересні 2017-го (було звільнення і згодом знову вийшов на роботу), то прожитковий мінімум для розрахунку доплати за понаднормовий стаж для нього фіксується вже станом на дату звільнення - 1312 гривень.  Якщо ж працюючий пенсіонер   звільнявся з роботи після 01.10.2017 року  і звертається до управління Пенсійного фонду , то отримує доплату за понаднормовий стаж від прожиткового мінімуму  1452,00 грн.. І вже в подальшому для непрацюючого пенсіонера доплата за понаднор-мативний стаж починає змінюватися відповідно до змін прожиткового мінімуму. 

Наприклад: 1. Пенсіонер А .працює та має 10 років понаднормового стажу і не звільнявся з роботи після виходу на пенсію, основний розмір пенсії більше прожиткового мінімуму, то додатково отримує  107,4 гривень до пенсії та щорічна  сума збільшення  10 грн. 74 коп. Тобто через два роки доплата за понаднормативний стаж збільшиться на  21 грн. 48 коп.

2. Пенсіонер Б . має 10 років понаднормового стажу, основний розмір пенсії більше прожиткового мінімуму  і   після виходу на пенсію  не працював - то додатково отримує  145,2 гривень до пенсії . Зараз працює з січня 2018 року то щорічна  сума збільшення  14 грн. 52 коп.  , тобто через два роки доплата за понаднормативний стаж збільшиться на  29 грн. 04 коп.

 В квітні більшість пенсіонерів отримають виплати  вже перерахованих розмірів пенсій , так як в кінці березня  проведено перерахунок пенсій  в автоматичному режимі.  На жаль  залишились ще і в Літинському районі не перераховані пенсії, які потребують перерахунку в індивідуальному порядку.

 Для багатьох працюючих пенсіонерів  з невеликою зарплатою загальний розмір пенсії не змінився. Так наприклад для осіб  , які одержують пенсію в мінімальному розмірі по інвалідності - після перерахунку  становить 1452,00 грн, а для пенсіонерів за віком, які станом на 01.10.2017 року працювали і продовжують працювати -1373,00 грн.

Крім того слід зазначити, що не перераховуються пенсії за вислугу років  особам, які працюють  та не досягли пенсійного віку.

Надалі  щороку з 1 квітня  автоматично буде проводитись такий перерахунок пенсії.

Консультацію можна одержати за телефоном ” гарячої лінії “ 2-17-23 в Літині 

Начальник Хмільницького об’єднаного управління

Пенсійного фонду України Вінницької області                Людмила Майструк.

 

Перерахунок пенсій з 1 жовтня 2017 року в рамках пенсійної реформи

Верховна Рада України 3 жовтня 2017 р. ухвалила Закон України № 2148-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій».

Спробуємо розібратися, кого стосуються ці зміни, на який розмір підви­щення пенсії слід сподіватися пенсіонерам, які вийшли на пенсію до 2009 р., та коли пенсіонери одержать перерахований розмір пенсії, а також які зміни внесено цим Законом щодо призначення пенсій у подальшому, що потрібно знати молоді вже сьогодні для того, щоб не втратити права на пенсію.

Осучаснення пенсій

У жовтні п. р. пенсіонери одержать підвищений розмір пенсії. Це відбу­вається у зв’язку з ухваленням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підви­щення пенсій» (далі — Закон № 2148).

Перерахунок пенсій проведено з кількох аспектів, а саме:

— із зміною показника середньої заробіт­ної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для об­числення пенсій (осучаснення пенсій);

використанням нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

переглядом відсотків зменшення розміру пенсій за достроковий вихід на пенсію жінок у 55-річному віці;

виплати пенсій працюючим пенсіо­нерам незалежно від факту роботи.

Кого стосується осучаснення пенсій

З 1 жовтня 2017 р. перераховано:

пенсії, призначені до 1 жовтня поточного року. При цьому перерахунок проведено із за­стосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхо­ві внески, обчисленої як середній показ­ник за 2014, 2015 і 2016 р. (3764,40 грн), та величини оцінки одного року страхово­го стажу в розмірі 1 %. Це стосується пен­сіонерів, які одержують пенсії за нормами Закону України від 09.07.2003 р. №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058), та військовослужбовців строко­вої служби — інвалідів унаслідок захво­рювання, пов’язаного з проходженням служби, в тому числі тих, які одержують пенсію за нормами Закону України від 09.04.92 р. №2262-ХІІ «Про пенсійне за­безпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі — За­кон N9 2262), оскільки заробіток для об­числення таких пенсій визначається від­повідно до ст. 40 Закону №1058.

Не слід очікувати, що пенсії всіх пен­сіонерів зростуть однаково, збільшен­ня розміру пенсії у зв’язку з осучасненням заробітку в кожного пенсіонера своє, оскільки враховуються показни­ки коефіцієнта заробітку та тривалість страхового стажу кожного пенсіонера (індивідуальні показники особи).

Приклад перерахунку пенсій за нормами Закону № 1058

 1. Чоловік працював на шкідливих роботах за Списком № 2, належить до категорії дітей війни. Пенсія за віком призначена у 2000 р. Страховий стаж — 46 років два міся­ці, з них 20 років — робота за Списком № 2. Коефіцієнт йо­го заробітної плати становить 1,27.

Розмір пенсії до перерахунку становив 1581,98 грн; роз­мір пенсії після перерахунку — 2585,57 грн, сума підви­щення — 1003,59 грн.

 1. Жінка, техпрацівниця у школі. Пенсія за віком призна­чена у 2007 р. Страховий стаж — 34 роки чотири місяці. Коефіцієнт її заробітної плати становить 0,87097.

Розмір пенсії до перерахунку — 1464,49 грн; розмір пен­сії після перерахунку — 1609,59 грн. Сума підвищення — 145,10 грн.

Переведення з пенсій, призначених за спеціальними законами, на пенсію за Законом № 1058

Пенсіонерам, пенсії/щомісячне довічне грошове утри­мання яким призначені відповідно до законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну підтримку засо­бів масової інформації та соціальний захист журналістів». Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депута­та України, розмір яких розрахований за матеріалами пенсійних справ за нормами Закону №1058 із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) за 2014-2016рр. та величини оцінки одного року страхового ста­жу — 1%. буде більший, проводиться автоматичне (без їх­нього звернення) переведення на пенсію на умовах, передбачених Законом № 1058.

При цьому такі пенсіонери у будь-який час зможуть звернутися до органів Пенсійного фонду для переведення їх на пенсію за спеціальним законом із встановленням розміру пенсії, одержуваної до переведення на Закон № 1058. Повернутися на пенсії за спеціальним законом вони матимуть змогу з першого числа місяця, наступного за тим, у якому надійшла від них відповідна заява.

Повернення відсотків за достроковий вихід на пенсію жінок

До 1 січня 2015 р. пунктом 7-2 Прикінцевих положень За­кону № 1058 право дострокового виходу на пенсію за ві­ком мали жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу — не менш як 30 років та за умови звіль­нення з роботи. У такому разі розмір їхньої пенсії, обчисле­ний відповідно до ст. 27, з урахуванням ст. 28 цього Зако­ну, зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

Передбачалося, що зменшення розміру пенсії за віком за­стосовується впродовж усього періоду одержання пенсії не­залежно від її виду (крім випадків, коли жінка відмовлялася від одержання дострокової пенсії та продовжувала працювати).

Законом № 2148 таку норму змінено І передбачено, що зменшення розміру пенсії за віком застосовується до до­сягнення віку, передбаченого ч. 1 ст. 26 цього Закону, та впродовж періоду, який дорівнює кількості повних та не­повних місяців дострокового виходу на пенсію після досяг­нення жінкою віку, передбаченого ч. 1 ст. 26 цього Закону. Після завершення такого періоду розмір пенсії перегля­дається без застосування зниження пенсії з дня, наступно­го за днем завершення цього періоду.

Наприклад, жінці, яка народилася 1 серпня 1958 р. та ма­ла 30 років страхового стажу, з серпня 2013 р. призначили дострокову пенсію за досягнення 55-річного віку. Пенсій­ний вік, установлений ст. 26 Закону № 1058 для жінок, які народилися в період з 1 квітня до 30 вересня 1958 р.,- 57 років. Тобто жінка вийшла на пенсію на два роки раніше, внаслідок чого розмір її пенсії було зменшено на 12%. Вона досягла 57-річного віку 1 серпня 2015 р. і до 30 вересня р, одержувала зменшений розмір пенсії. Цей період становить два роки два місяці. Ураховуючи зміни в Законі, з 1 жовтня 2017 р. розмір її пенсії переглядається без засто­сування зниження пенсії за достроковий вихід на пенсію.

Для надання додаткової інформації в управлінні працює телефон «гарячої лінії»: 2-17-23

Начальник об’єднаного управління Л.Майструк

 

Щодо підвищення пенсій  з 1 жовтня 2017 року.

Вже другу осінь поспіль пенсіонери очікують на анонсоване Урядом осучаснення своїх пенсійних виплат. У минулому році розраховували на наповнення бюджету Пенсійного фонду України коштами від легалізації заробітних плат. Однак, суттєве зниження ставки єдиного соціального внеску не дало такого ефекту.

Підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень та інші зміни до законодавства вже з травня місяця поточного року показали наявність певного ресурсу, адже головним джерелом наповнення бюджету ПФУ є внески від фонду оплати праці. Так, за січень - серпень 2017 року, сума власних надходжень від сплати єдиного соціального внеску по Літинському району зросла до аналогічного періоду минулого року на 14,2 млн грн і склала 33,7 млн грн, до бюджету ПФУ у Вінницькій області зросла майже на мільярд, у порівнянні з минулим роком, і склала 2 605,3 млн. грн. По Україні власні надходження зросли на 27,6 млрд. грн. Тож кошти на таке омріяне підвищення в державі є. Ще на початку літа Уряд подав законопроект №6614 про пенсійну реформу до Верховної Ради, який 13 липня було прийнято у першому читанні.

В подальшому, після проведення засідань чисельних робочих нарад, зустрічей з народними депутатами, представниками Уряду, міністерств та громадських організацій, опрацьовано 2144 поправки до законопроекту від 82 народних депутатів та підготовлено його до розгляду Верховною Радою в другому читанні. В очікуванні минув тиждень, адже даний законопроект є одним з найважливіших. Наслідки його прийняття відчує кожен українець. Хтось вже цього року, а хтось в майбутньому.  В вересні місяці кількість звернень до управління Пенсійного фонду,  як на особистий прийом, так і письмових та на телефони «гарячих ліній», збільшилась у три рази в порівнянні з минулими місяцями. Питання, з якими звертаються громадяни, стосуються проведення перерахунків пенсій, що мали відбутися з 1 жовтня та змін в пенсійному законодавстві для майбутніх пенсіонерів.

У Літинському районі 11347  пенсіонерів, з них 10807 осіб  (95,2% від загальної чисельності пенсіонерів) отримують пенсію за нормами Закону України «Про загально-обов’язкове державне пенсійне страхування». Тобто, їх пенсії підлягатимуть осучасненню.

   В результаті проведеного перерахунку – осучаснення - пенсії будуть збільшені у 7250 чол., або у 67% від чисельності осіб, пенсії яких підлягають перерахунку. Розмір підвищення розрахується індивідуально для кожного пенсіонера за матеріалами пенсійної справи. Отож, звертатися додатково до управління Пенсійного Фонду не потрібно.

    За попередніми розрахунками 4992 пенсіонери можуть очікувати на підвищення до 200 грн., більше 1061 пенсіонерів - від 200 до 500 грн. , 1167 чоловік - на суму від 500 до 3000 грн., та 30 чоловік отримають підвищення більше 3000 грн.

      Внаслідок проведеного перерахунку, середній розмір пенсії  становитиме 1722,32 грн, тоб-то збільшиться приблизно на 9% (на даний час він складає  1576,48грн).  При цьому, видатки на виплату пенсій у зв’язку із проведенням осучаснення зростуть приблизно на 2 млн. грн, тобто на 12 %.

Окрім того, Уряд пропонує з 1 жовтня 2017 року збільшити прожитковий мінімум для непраце-здатних громадян з 1312 грн до 1373 грн. В зв’язку з цим, в районі будуть перераховані пенсії більше 2 тисяч пенсіонерів.Також пропонується скасувати 15% зниження пенсій працюючим пенсіонерам. Сьогодні у Літинському районі 1324 таких пенсіонерів, з яких 144  очікує змін до законодавства про зняття обмежень виплат.

Станом на 26 вересня  завершили виплату пенсій за вересень місяць та провели нарахування жовтневих виплат. Однак, таких довгоочікуваних підвищень там не буде.

Наразі, Пенсійний фонд України провів підготовчу роботу для здійснення осучаснення пенсій, програмне забезпечення розроблено та протестовано. Тобто, після ухвалення законопроекту ми готові до його реалізації.

Адміністрація Хмільницького об’єднаного УПФУ Вінницької області.

ПРО ДЕТІНІЗАЦІЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

       Коли мова йде про Пенсійний фонд, це відразу асоціюється з людьми похилого віку та виплатою пенсій. Дійсно, Хмільницьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області як і усі органи Пенсійного фонду України, виконують важливу соціальну функцію – забезпечують своєчасну виплату пенсій та допомог  29797 громадянам Хмільницького та Літинського районів.

       Пенсійні виплати постійно зростають, тому робота органів Пенсійного фонду  спрямована на збільшення надходжень, а забезпечити це можливо за умови легальної зайнятості населення та підвищення заробітної плати.

      Своєчасна та повна сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – обов’язок кожного роботодавця! Однак,  на жаль, деякі роботодавці ведуть подвійну бухгалтерію -  виплачують людині певний  розмір заробітної плати,  а відрахування   єдиного соціального внеску здійснюють із суми, що значно менша за отриману тією чи іншою особою.

      Виплата заробітної плати в «конвертах» позбавляє працюючих таких соціальних гарантій, як: оплата тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною та допомогу по вагітності й пологах; виплата втраченого заробітку у зв’язку з втратою непрацездатності у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; виплата допомоги по безробіттю у випадку втрати роботи. Через несплату єдиного соціального внеску наймані працівники втрачають страховий  стаж  та можливість  одержання заробленої  пенсії за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника .

        Хмільницьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області постійно проводить інформаційні заходи щодо роз’яснення негативних наслідків отримання заробітної плати «у конвертах», але і самі працівники повинні зайняти чітку позицію та наполягати на виплаті заробітної плати з дотриманням вимог законодавства.

       Кожному працюючому необхідно, хоча б раз на рік, перевіряти розмір своєї заробітної плати та відрахувань єдиного соціального внеску, які декларує роботодавець до Пенсійного фонду України,  щоб виключити можливість наявності помилок, неточностей і недостовірності даних та мати впевненість у одержанні справедливо заробленої пенсії. І робити це потрібно не  тоді, коли   вже досягнуто пенсійного віку, а в період здійснення своєї трудової діяльності.

      На сьогоднішній день автоматизована система персоніфікованого обліку надає можливість кожному працюючому особисто в управліннях Пенсійного фонду України за місцем проживання  одержати інформацію щодо нарахованої заробітної плати, щомісячного розміру сплачених внесків до Пенсійного фонду України та страхового стажу. При  виявленні порушення трудових прав, працівник зможе своєчасно звернутися з позовом  до суду щодо дій роботодавця, який позбавив його соціальних гарантій. 

      У Пенсійному фонді України налагоджено інформування застрахованих осіб через веб-портал електронних послуг, де можна перевірити стан облікової чи пенсійної справи та пересвідчитись щодо відображених в них даних. Адреса веб-порталу portal.pfu.gov.ua. Спеціалісти управлінь Фонду постійно надають допомогу з реєстрації та використання даного інформаційного ресурсу.

Шановні громадяни!

     Вимагайте виплату заробітної плати відповідно до законодавства  - прозоро і відкрито. Не позбавляйте себе достойної пенсії в майбутньому та соціальної захищеності у випадках, передбачених законодавством.

 

Головний спеціаліст Літинського відділу обслуговування громадян

Хмільницького обєднаного управління Пенсійного фонду України

Вінницької області Л. Вихрист

 

Зарахування страхового стажу фізичним особам – підприємцям,

які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені

до першої групи платників єдиного податку

Згідно із внесеними Законом України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIII змінами до Закону України від 08.07.2010 року № 2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, з 01.01.2017 року фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до першої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України мають право сплачувати єдиний внесок у сумі не менше за 0,5 мінімального страхового внеску із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу.

Разом з тим, страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску. У 2017 році мінімальний страховий внесок для фізичних осіб -  підприємців становить 704 грн. на місяць (3200 грн. х 22 відсотки).

Отже, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, обов’язковою є сплата єдиного внеску у сумі не менше 352 грн. щомісяця.

Водночас, для зарахування періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу як повний місяць, необхідно сплатити за місяць єдиний внесок в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, тобто 704 грн. У разі сплати єдиного внеску у сумі 352 грн. за місяць страховий стаж буде зараховано пропорційно, а саме 0,5 місяця, що в подальшому може вплинути на визначення права на пенсію за віком та її розмір.

Несплата такими особами єдиного внеску в мінімальному розмірі позбавляє їх права на зарахування цих періодів в повному обсязі до страхового стажу, необхідного для призначення пенсії та страхових виплат за соціальним страхуванням.

Шановні підприємці, думайте про своє майбутнє завчасно!

Головний спеціаліст Літинського відділу

обслуговування громадян Хмільницького обєднаного

управління Пенсійного фонду України Вінницької області

Л. Вихрист

 

Осучаснення пенсій має відбутися з 1 жовтня цього року

У п’ятницю, 16 червня, Національна Рада реформ при Президенті України схвалила урядовий проект пенсійної реформи. Реформа передбачає проведення осучаснення пенсій і скасування податку на пенсії для працюючих пенсіонерів вже з 1 жовтня, збереження пенсійного віку і встановлення однакових для всіх правил призначення пенсій.

Раніше свою підтримку урядового законопроекту про реформування пенсійної системи висловили Міжнародний валютний фонд і Світовий банк.  Вже цього тижня законопроект буде поданий до парламенту, аби за сприяння депутатів вже в жовтні цього року розпочати масштабні зміни вітчизняної пенсійної системи. Ці змини дозволять збалансувати бюджет Пенсійного фонду, а головне, відновити справедливість у призначенні і виплаті пенсій.

Пенсійна реформа стосується кожного і майбутні зміни викликають особливий інтерес громадян. Щодня на адресу уряду і прем’єра надходять сотні листів з проханням роз’яснити окремі нюанси майбутньої реформи. Ми зібрали п’ять найпоширеніших питань.

ЯК САМЕ ПІДВИЩАТЬСЯ ПЕНСІЇ І ЩО ЗМІНИТЬСЯ У МЕХАНІЗМІ ЇХ РОЗРАХУНКУ?

Законопроект щодо реформування пенсійної системи вводить чесні та прозорі правила визначення розміру пенсій для усіх громадян, без огляду на статус та місце роботи.

Розмір пенсії розраховуватиметься за формулою:

Розмір пенсії = Сз × Ікз × Кс

Сз – розмір середньої заробітної плати в Україні за 3 роки перед зверненням за призначенням пенсії.

Уряд пропонує з 1 жовтня 2017 року перерахувати раніше призначені пенсії із використанням показника середньої заробітної плати на рівні 3 764,40 грн. Цей показник застосовується для обчислення пенсій, що призначаються в 2017 році  (середній розмір заробітної плати за 2014, 2015 та 2016 роки).

Ікз – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення розміру отримуваної зарплати по відношенню до середньої зарплати, з якої сплачувалися внески. Цю інформацію кожен може отримати у будь якому відділенні Пенсійного фонду);

Кс – коефіцієнт страхового стажу, який визначається як множник тривалості років стажу роботи особи на величину оцінки одного року страхового стажу. Сьогодні величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35, а з 1 січня 2018 року становитиме 1. Але зміна коефіцієнта не погіршить умов нарахування пенсій. Оскільки, зменшуючи коефіцієнт, уряд одночасно пропонує підвищити розмір середньої заробітної плати, який використовується при обчисленні пенсій.

 Якщо для призначення пенсії не вистачає стажу

        Почастішали випадки, коли за пенсією сьогодні звертаються люди, котрі не мають мінімального страхового стажу. Через неможливість знайти хоча б якусь роботу, чимало наших громадян виїхало у пошуках кращої долі за кордон. Багато з тих, що залишилися, працюють неофіційно, отримуючи “заробітну плату в конвертах”. Тож і виходить, що ні ті, ні інші, швидше за все, не набудуть необхідного мінімального страхового стажу для призначення пенсій за віком. 

       Обов’язковою умовою для призначення пенсій за віком за нормами ст.26 Закону України №1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 року (із внесеними змінами) є наявність страхового стажу не менше п’ятнадцяти років на момент досягнення пенсійного віку. Інакше кажучи, якщо працівник після досягнення віку 60 років не матиме 15-річного страхового стажу, то й не матиме він і самого права на призначення пенсії в ПФУ. Відповідно до цього Закону до страхового стажу зараховуються періоди, протягом яких особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески у сумі не меншій за мінімальний страховий внесок. Також у Пенсійному законодавстві вживається поняття “загальний трудовий стаж”, під яким розуміється сумарна тривалість роботи робітником, службовцем, чи людиною, зайнятою в іншій суспільно-корисній діяльності, якщо їх включення в трудовий стаж передбачено чинним законодавством. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі визначеного законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

       Якщо розмір пенсії, обчислений від заробітної плати та 15 років страхового стажу, менший за 949 гривень, то до пенсії встановлюють щомясячну державну адресну допомогу в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. Тобто пенсія становитиме 949 грн.

       Якщо стажу бракує то згідно з чинним законодавством його справді можна”купити”, уклавши договір добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Для укладення договору про добровільну участь незастрахованій особі потрібно звернутися до територіального органу Державної фіскальної служби України та подати відповідну заяву за встановленою формою, долучивши копію документа, що посвідчує особу, довідку про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційного номера) та довідку із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування форми ОК-5, яка надається Пенсійним фондом. Слід зауважити, що з особами, які застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, договори про добровільну участь не укладаються. Розмір внеску визначається договором, при цьому сума сплачених внесків за кожен місяць не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та не більшою за суму єдиного внеску, виходячи з максимальної величини. З 1 січня 2017 року розмір мінімального страхового внеску становить 704,00 грн (22% від мінімальної заробітної плати 3200 грн).

        У договорі може бути передбачена одноразова сплата єдиного внеску за попередні періоди, у яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (в тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року).

         Крім того, таким же чином працівник може здійснити доплату до мінімального страхового внеску. Це може бути у тому випадку, якщо він деякий час працював неповний робочий час (на неповну ставку). До речі, для цієї доплати мінімальний страховий внесок розраховується відповідно до мінімальної заробітної плати, яка була встановлена на той період, за який здійснюється доплата.

         Відомості про заробітну плату та сплачені страхові внески зберігаються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Усі дані персоніфіковані. Відсутність даних про сплату внесків не дає можливості врахувати дані періоди роботи працівника для призначення або перерахунку пенсії.Також, відсутність даних про сплату внесків впливає на розмір допомоги по безробіттю, на розрахунок виплати по листках тимчасової непрацездатності, тощо.

         Для одержання інформації про сплачені страхові внески, потрібно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України з метою отримання коду для реєстрації на ВЕБ-порталі Пенсійного фонду України. Доступ до інтернет-ресурсів дозволить вам (стосовно себе) отримати інформацію з Державного реєстру застрахованих осіб про суми заробітку, з яких сплачено внески та про періоди зарахування страхового стажу.

         Шановні громадяни!  Слідкуйте за сумою коштів, які перераховано на пенсійне страхування, бо від цієї суми залежить розмір пенсії в майбутньому, та регулярністю відрахувань, щоб не пропустити факту несплати страхових внесків.

Головний спеціаліст Літинського відділу обслуговування громадян

Хмільницького обєднаного управління ПФУ

Вінницької області Л. Вихрист

 

Легальна заробітна плата — майбутня пенсія

Одним із основних резервів забезпечення прав застрахованих осіб у пенсійному страхуванні є легалізація заробітної плати та трудових відносин.

Велика кількість роботодавців нараховує своїм працівникам заробітну плату в мінімальному розмірі, приховуючи від сплати внесків фактично зароблені кошти. Працівники повинні знати й відстоювати свої права: вимагати від роботодавця офіційного оформлення на роботу та сплати внесків до Пенсійного фонду з повної суми заробітку. У системі персоніфікованого обліку пенсійних внесків є всі легальні відомості громадян, починаючи з липня 2000 року. Тому, за бажанням, працівник може отримати інформацію із системи персоніфікованого обліку в Пенсійному фонді в будь-який час, надавши паспорт та ідентифікаційний код.

Розмір пенсії залежить від тривалості страхового стажу, розміру заробітної плати та повноти сплати єдиного соціального внеску. Для зарахування до стажу одного місяця сума сплачених внесків має бути не менша за мінімальний страховий внесок, обчислений із мінімальної заробітної плати.

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” (стаття 7), встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі — з 1 січня 2017 року — 3200 гривень, відповідно для зарахування одного місяця страхового стажу потрібно сплатити 704 гривні (3200 х 22%).

Працівники, які в результаті домовленості з роботодавцями отримують заробітну плату в “конверті”, позбавляють себе соціальних гарантій: права на відпустку, права на оплату лікарняного листа та отримання мінімальної пенсії за віком тощо.

Легалізація тіньових заробітних плат забезпечить пристойне проживання людей та отримання достойної пенсії в похилому віці. Тому звертаємося до керівників підприємств та приватних підприємців, проявіть свою громадську позицію і легалізуйте заробітну плату своїх працівників, не позбавляйте їх належного соціального захисту.

Головний спеціаліст відділу обслуговування громадян

Хмільницького об’єднаного управління Пенсійного фонду України

Вінницької області Л. Вихрист

 

Легалізація зайнятості населення та заробітної плати – головне завдання сьогодення

 

Питання легалізації зайнятості та заробітної плати населення було і залишається надзвичайно актуальним, оскільки саме від величини страхового стажу та розміру офіційної заробітної плати, з якої сплачені внески залежить рівень соціального та пенсійного захисту людини.

Прозора заробітна плата є одним із резервів наповнення бюджету Фонду, кошти якого витрачаються на фінансування пенсій та грошової допомоги.

Згідно Державного бюджету України на 2017 рік  мінімальна заробітна плата з 1 січня 2017 року становить 3200 гривень, яку гарантує держава для кожного пересічного громадянина.

Відносини в галузі оплати праці в Україні регулюються більш ніж двома десятками законодавчих і нормативно-правових актів.

Основним законодавчим актом є Конституція України, на якій базується все законодавство, у тому числі і законодавство про працю.

Статтями 43-46 Конституції України визначено, що кожен громадянин має право на працю, відпочинок, соціальний захист, безпечні і здорові умови праці та заробітну плату, не нижче встановленого законодавством мінімуму.

Відповідно до статті 95 Кодексу законів про працю України, мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче за який не може оплачуватися виконана працівником місячна, погодинна норма праці (обсяг робіт).

Слід відмітити, що державні соціальні гарантії (у тому числі мінімальна заробітна плата) обов’язкові на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання. Тому, свідоме заниження роботодавцями належного розміру заробітної плати або виплата її «у конверті» є грубим порушенням законодавства у сфері праці.

Починаючи з 01 січня 2017 року здійснюватиметься суворий контроль з боку Державної фіскальної служби України, Державної служби України з питань праці та правоохоронних органів за детінізацією фонду заробітної плати та зменшенням чисельності працюючих.

Керівники підприємств, при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і норм законодавства щодо виплати заробітної плати.

На сьогодні управлінням Пенсійного фонду України в Літинському районі Вінницької області здійснюється щомісячний моніторинг та аналіз відомостей з реєстру страхувальників щодо найманих працівників, у тому числі їх чисельності та фонду оплати праці. В рамках спільної взаємодії між вищевказаними органами кожен страхувальник проходить відповідний аналіз і за наявності ризиків «тіньової» заробітної плати, а також нелегальної найманої робочої сили передається до контролюючих та правоохоронних органів для вжиття конкретних заходів.

Захист мінімальних прав та гарантій найманих працівників гарантується державою та є обов’язком для роботодавців всіх форм власності і господарювання.

Перший заступник начальника управління С.Микуш

 

 ВІДЧУЙТЕ ТА ОЦІНІТЬ ПЕРЕВАГИ СУЧАСНОГО ЕЛЕКТРОННОГО СЕРВІСУ ВЕБ-ПОРТАЛУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ!

 Веб-портал – це сучасний сервіс надання послуг в електронному вигляді.

Після нескладної процедури реєстрації, можна ознайомлюватися з розміщеними на веб-порталі інформативними матеріалами, а у разі потреби – і використовувати їх з практичною метою. Це зручно, тому що швидко і доступно, вигідно, тому що отримати таку інформацію можна безкоштовно.
Запроваджуючи веб-портал електронних послуг, Пенсійний фонд України якраз і дбав про зручність та доступність для користувачів, адже використання сучасних інформаційних технологій дозволяє значно спростити спілкування пенсіонерів та застрахованих осіб з органами Фонду.
Потенційна аудиторія веб-порталу величезна: працюючі громадяни, пенсіонери, фізичні особи - підприємці, особи, що проводять незалежну професійну діяльність, посадові особи підприємств, установ та організацій.
Найзручніші можливості веб-порталу:

- перегляд виписки з системи персоніфікованого обліку. 
Для впевненості, що роботодавець сплачує за Вас єдиний соціальний внесок та правильно подає звітність, найбільш розумною стратегією є регулярна перевірка інформації, яка накопичується в системі персоніфікованого обліку. Адже, якщо про наявність помилок Вам стане відомо тільки в процесі оформлення пенсії, то виправляти їх може бути запізно. Отже, на веб-порталі можна постійно контролювати свого роботодавця, перевіряти розмір офіційної заробітної плати, наявність позначки про пільговий стаж, період загального страхового стажу. Для працівника - це впевненість у майбутньому пенсійному забезпеченні, для країни – зменшення роботодавців, що працюють «в тіні».

- перегляд виписки з пенсійної справи (для пенсіонерів). 
За допомогою веб-порталу пенсіонери можуть дізнаватися про розмір своєї пенсії, не виходячи із дому. Адже, сучасні пенсіонери проводять за комп'ютером часу не набагато менше, ніж їх діти та онуки.

- попереднє замовлення паперових документів.

Крім того, веб-портал Пенсійного фонду України інтегрує інформацію з різних джерел та має посилання на офіційні сайти державних структур.
Відгуки громадян, що вже користуються послугами даного інтернет-ресурсу, позитивні, а підтвердженням його зростаючої популярності є постійне збільшення кількості користувачів веб-порталу, які отримали необхідну інформацію чи консультації у зручному для себе форматі, без втрати власного часу та відвідування управління.

Відповідно до законодавства про захист персональних даних користувач веб-порталу отримує інформацію без зазначення особистих даних, що унеможливлює ризик неправомірного використання отриманої інформації іншою особою.

Користувачем веб-порталу може стати кожна особа. Для цього необхідно особисто звернутися до управління Пенсійного фонду України у Літинському районі за адресою: смт.Літин, вул.Соборна,29, 1 поверх, каб.№ 1 з паспортом і довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера та отримати відповідний код доступу до веб-порталу.

Начальник відділу ведення електронних реєстрів, підтримки, адміністрування та захисту інформаційно – аналітичних систем  Росса Н.А.

 

Необхідність підтвердження первинними документами відомостей про заробітну плату, які надаються громадянами для призначення (перерахунку) пенсій. 

Управління Пенсійного фонду України у Літинському районі повідомляє, що на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 07.12.2016 року в порядку здійснення контрольної функції було розглянуто питання про практику застосування та стан виконання Закону України “Про внесення змін до статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії” № 1043-УІІІ від 29.03.2016 року.

З урахуванням внесених змін для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

Згідно Порядку подання та оформлення документів для призначення/перерахунку пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працював померлий годувальник чи особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій або архівними установами. У випадках, коли архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видавати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми.

Установлення заробітку для обчислення пенсії на підставі показань свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки партій та рухів, громадських об’єднань не є документами, що засвідчують фактичний заробіток для обчислення розміру пенсій.

Враховуючи викладене, починаючи з 15.04.2016 за бажанням пенсіонера, у разі доцільності, обчислення пенсії може здійснюватись в тому числі з урахуванням заробітку за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд незалежно від перерв по 30.06.2000 — за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами.

Звертаємо увагу керівників підприємств, установ, організацій на необхідності дотримання вимог щодо збереження архівних документів та порядку їх передачі до архівних установ у випадках ліквідації, банкрутства, реорганізації підприємств, установ, організацій, а також про їх персональну відповідальність за правильність та достовірність виданих довідок.

Начальник відділу обслуговування громадян О.Коломієць

 

10 лютого 2017 року на базі управління Пенсійного фонду України у Літинському районі відбулося виїзне засідання колегії при начальникові головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Корчаки О.С.

Участь у колегії взяли голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний, радник голови правління Пенсійного фонду України Леонід Лихоліт, голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій, начальник управління Держпраці у Вінницькій області Володимир Марунько, голова Літинської районної державної адміністрації Ярослав Чернега, заступники начальника та керівники структурних підрозділів головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області та начальники територіальних управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

У ході засідання Олена Сергіївна доповіла , що основним підсумком роботи органів Пенсійного фонду Вінницької області є забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування пенсійних виплат 486,4  тис. пенсіонерів. На виплату пенсій спрямовано 9264,2 млн грн,   що на 47,7 млн грн або на 0,5 % більше, ніж за відповідний період минулого року. Середній розмір пенсійної виплати складає 1645,95 грн, що на  9,3% більше ніж у минулому році. Протягом 2016 року призначено 16 024 нових пенсійних справи, проведено 39 183 перерахунків. Органами Пенсійного фонду області вживаються всі, передбачені чинним законодавством заходи,  щодо зменшення боргу по сплаті страхових внесків та інших платежів. Так заборгованість зі сплати страхових внесків зменшилась на  4,8  млн  грн або 15,4 %. Проте, станом на 1 січня 2017 року залишок боргу становить 26,5 млн грн, в тому числі по економічно активних платниках – 4,7 млн грн.  Скорочується заборгованість з відшкодування пільгових пенсій – з початку року на 0,4 млн грн або на 2%, та станом на 01.01.2017 року становить 21,1 млн грн.

Виступаючи перед учасниками  колегії, Голова правління Пенсійного офнду України Олексій Зарудний наголосив на тому, що питання легалізації оплати праці та трудових відносин має бути одним із основних у роботі органів Фонду.

Головним та територіальними управліннями впродовж звітного періоду проводилась потужна інформаційно – роз’яснювальна робота щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів.

Лише за час проведення місячної акції «Молодь Вінниччини – за легальну заробітну плату» було здійснено 564 заходи : зустрічі у трудових колективах, лекції перед учнівською та студентською молоддю, виїздні прийоми, засідання «круглого столу», виступи у ЗМІ, акції флеш – мобу.

В результаті активних спільних дій з даного питання органів Пенсійного фонду, Державної фіскальної служби, владних структур, громадських організацій області протягом 2016 року легалізовано 6012 робочих місць, забезпечено додаткове надходження єдиного соціального внеску в сумі 29459.8 тис. грн, а кількість осіб, що отримують заробітну плату у розмірі менше мінімальної зменшено на 3505 або на 38%.

Учасники колегії мали змогу ознайомитися з роботою управління Пенсійного фонду України у Літинському районі, а також з виставкою творчих робіт працівників управління Пенсійного фонду України у Літинському районі.

 Легалізація робочих місць та заробітної плати – соціальна захищеність кожного працюючого громадянина

Про зміни в пенсійному забезпеченні з 01 січня 2017 року

 В яких випадках може бути зупинена виплата пенсії або зменшитися її розмір?

Розмір пенсії загалом залежить від страхового стажу, заробітної плати, часу виходу на пенсію. Впливає на розмір пенсії і факт працевлаштування. Наприклад, якщо людина влаштувалась на роботу, вона  може отримати пенсію в меншому розмірі або взагалі залишитись без неї.  Про що в зв'язку з цим необхідно знати пенсіонеру?

Виплату пенсії зупинять…

Якщо пенсіонер працевлаштувався, в деяких випадках йому можуть призупинити виплату пенсії. Так, при працевлаштуванні не будут платить пенсії:

Жінкам, які вийшли на пенсію до 01.01.2015 достроково до досягнення  пенсійного віку, передбаченого ст.26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Відповідно до п. 7-2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», після реформи, тобто з 1 жовтня 2011 року до 1 січня 2015 року, жінки могли вийти достроково на пенсію в 55 років. Умови: наявність 30 років стажу та звільнення з роботи.

Особам, яким призначена пенсія за вислугу років (якщо пенсіонер починає працювати за спеціальністю, яка дає право на призначення такої пенсії).

Безробітнім та пенсіонерам за станом здоров'я. До 01.01.2015 за півтора року до настання  пенсійного віку можна було вийти достроково на пенсію відповідно ст. 49 Закону України «Про зайнятість населення» та ст. 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні». Вказані пенсії виплачуються тільки непрацюючим особам.

Пенсію виплатять в меншому розмірі...

В той же час, інші пенсіонери мають право працювати та отримувати пенсію. Але і тут бувають випадки, коли розмір пенсії стає меншим. Чому? Це пов'язано з тим, що при працевлаштуванні пенсіонера йому припиняють виплачувати деякі надбавки або переводять зі спеціальної пенсії на звичайну.

Зокрема, при працевлаштуванні:

Інвалідам II-ї та III–ї групи припиняють платити пенсію по інвалідності в розмірі пенсії завіком.

У разі працевлаштування пенсія виплачується в наступних відсотках від пенсії за віком: інвалідам II групи — 90%; інвалідам III групи — 50%.

Працюючим пенсіонерам за віком не проводять перерахунок надбавки за понаднормовий стаж у зв’язку зі зміною розміру прожитковому мінімуму. Такий перерахунок проводять після звільнення з роботи з урахуванням прожиткового мінімуму на дату звільнення.

Спецпенсії, призначені після 1 жовтня 2011 року, при працевлаштуванні на работу, якадала право на такий вид пенсії, не виплачують. В цьому випадку замість спецпенсії виплачується звичайна. І тільки після звільнення, пенсію, розраховану за спеціальним законом, починають виплачувати.  

Знімаються надбавки на неповнолітніх дітей (до 18 років). Дані надбавки призначаються тільки непрацюючим пенсіонерам та виплачуються на кожну дитину в таких розмірах:

- для тих, хто отримує пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», — 150 грн. (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654);

- для тих, хто отримує пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»,

- 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (ст. 16 вказаного Закону).

 

НА ЗАМІТКУ

У разі працевлаштування пенсіонер протягом 10 днів повинен надати відповідну довідку до територіального Управління Пенсійного фонду. Дана норма передбачена п. 12 Порядкуподання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій.

 Документзатверджено постановою правління Пенсійного фонду України № 22-1 від 25 листопада 2005року (зі змінами).

Якщо довідку не надати, пенсіонеру можуть нарахувати зайві кошти (зробити перерахунокяк непрацюючому пенсіонеру та виплатити надбавки, на які пенсіонер не має права), які необхідно буде повернути. Згідно зі ст. 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне  страхування», пенсіонер може погасити переплату добровільно, або ж її вирахуютьз пенсії на підставі рішення територіальних органів Пенсійного фонду.

 

Заступник начальника управління                         Артемчук О.Г.

 

ПРАВА ГРОМАДЯН, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ"
 
 
 
Про проведення «прямої телефонної гарячої лінії» заступником начальника управління Пенсійного фонду України у Літинському районі

Стаття 26 Закону України «Про запобігання корупції» встановлює обмеження особам, які припинили держслужбу

 

Управління Пенсійного фонду України у Літинському районі з метою вжиття заходів із запобігання конфлікту  інтересів  на державній службі інформує, що стаття 26 Закону України «Про запобігання корупції» передбачає обмеження щодо діяльності осіб після того, як вони звільнилися з посад або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Обмеження стосуються осіб, які займали посади, що передбачають виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»

Варто зазначити, що запровадження подібних обмежень є загальновизнаним міжнародним антикорупційним стандартом.

Так, статтею 12 Конвенції ООН проти корупції (2003 р.) серед інструментів, спрямованих на запобігання корупції в приватному секторі, передбачено запобігання виникненню конфлікту інтересів шляхом установлення обмежень, у належних випадках й на обґрунтований строк, стосовно професійної діяльності колишніх державних посадових осіб у приватному секторі після їхнього виходу у відставку або на пенсію, якщо така діяльність або робота безпосередньо пов'язана з функціями, що такі державні посадові особи виконували в період їхнього перебування на посаді або за виконанням яких вони здійснювали нагляд.

Необхідність впровадження подібного обмеження випливає із Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (2000) 10 щодо кодексів поведінки публічних посадових осіб.

Та має на меті мінімізувати ризики виникнення конфлікту інтересів при переході службовця на іншу, не пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, роботу. Тобто мінімізувати випадки, коли особа, будучи службовцем, у неправомірний спосіб створює особливо сприятливі умови для установ, підприємств, організацій, де вона планує працювати після залишення публічної служби, або ж використовує на новій посаді службову інформацію або інші можливості своєї колишньої посади на службі.

Встановлено три види обмежень, для яких притаманні певні спільні ознаки.

Особливістю вказаних обмежень є те, що вони стосуються осіб, які припинили перебування на публічній службі на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону.

Ще однією особливістю, на яку слід звернути увагу, є чітко визначений строк дії таких обмежень, а саме - один рік з моменту припинення служби. Такий відносно нетривалий строк є найбільш оптимальним з огляду на неприпустимість встановлення надмірних обмежень для громадян, які звільнилися з державних органів чи органів місцевого самоврядування. З іншого боку, такий строк є достатнім для усунення або значного послаблення можливості особи недобросовісно використовувати своє попереднє службове становище.

Одним із видів обмежень є заборона особам, які припинили службу, протягом року укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо відповідна особа протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювала повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців.

Порушення обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного трудового договору і звільнення відповідної особи. У свою чергу правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням вказаного обмеження, можуть бути визнані недійсними.

У разі виявлення порушень цього виду, Національне агентство звертається до суду для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину недійсним. 

 

ЗУСТРІЧІ З СОЦІАЛЬНИМИ ПАРТНЕРАМИ

В управлінні Пенсійного фонду України у Літинському районі діє практика постійного та системного діалогу із соціальними партнерами. Начальник управління Дмитренко Г.Д. є членом комісії з питань забезпечення детінізації району та з питань погашення заборгованості із заробітної плати  (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Перший заступник начальника управління   Микуш С.М. входить до складу робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

 

На протязі 11 місяців 2016 року взято участь в 8 спільних засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати та  8 засіданнях комісії про заходи щодо забезпечення детінінізації економіки району.Представниками управління прийнято участь у проведенні 18 рейдів, у ході яких перевірено 268 роботодавців. Проведеними перевірками виявлено порушення у 30 роботодавців. За наслідками проведеної роботи легалізовано 27 робочих місць, внаслідок чого отримано 32,5 тис.грн. єдиного внеску. Протягом поточного року на засіданнях робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, за участю представників управління, розглянуто 12 суб’єктів господарювання стосовно виплати заробітної плати на рівні або менше мінімальної.

Проводиться спільна робота із соціальними партнерами, здійснено низку інформаційно – роз‘яснювальних заходів щодо додержання законодавства  про оплату праці, а саме: проведено 5 засідань круглого столу, 2 зустрічі з ветеранськими та громадськими організаціями, зустріч з районною організацією профспілки працівників освіти та науки,  44 зустрічі в трудових колективах. За 11 місяців  управлінням подано 59 статей в районних засобах масової інформації та 44 інформації на сайті Літинської РДА щодо питань пенсійного забезпечення та легалізації заробітної плати, виготовлено та розповсюджено 1405 буклетів.

Адміністрація

 

Управління Пенсійного фонду України у Літинському районі вітало  нашого довгожителя

 

18 листопада 2016 року заступники начальника управління Пенсійного фонду України у Літинському районі Микуш Світлана Миколаївна та Артемчук Олена Григорівна завітали у гості до жителя смт.Літин Теміосова Степана Івановича, який саме відсвяткував свій 100-й день  народження. Іменинника вітали квітами, солодощами та абонементом на передплату відомчого видання Пенсійного фонду України газетою «Пенсійний кур‘єр». Теміосов С.І. – мужній захисник Вітчизни в роки Другої світової війни. Віддав нелегкій міліцейській службі багато літ життя, вийшов на пенсію зі званням майора, заступником начальника Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області. Ювіляр був щиро та радо зустрів наших гостей. А в цей день на його свято приходило дуже багато представників влади та взагалі небайдужих людей, адже Степан Іванович  -  вельми шанована в нашім краї людина.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ МОДЕРНІЗУВАВ ВЕБ-ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

З 1 листопада 2016 року запрацював оновлений веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Завдяки новим функціональним можливостям значно розширено дистанційний доступ громадян до послуг, що надаються Фондом.

Відтак, користувачі веб-ресурсу без черг і зайвих витрат часу можуть скористатись наступними електронними послугами:

- отримувати інформацію, накопичену в базах даних персоніфікованого обліку;

- здійснювати контроль за даними, що вносяться до системи персоніфікованого обліку та впливають на пенсійні права (для працюючих);

- отримувати відомості з власної пенсійної справи (для пенсіонерів) щодо суми призначеної пенсії, з урахуванням усіх встановлених надбавок, виду пенсії, закінчення строку виплати пенсії тощо;

- подавати заяву – запит на попереднє замовлення паперових документів, а саме: виписки з системи персоніфікованого обліку, виписки з пенсійної справи (для пенсіонерів), виписки про стан розрахунків з ПФУ (для страхувальників); - подавати скарги до органів Пенсійного фонду;

- подавати заяви про призначення пенсії до органів Пенсійного фонду;

- подавати заяви про перерахунок пенсії у зв’язку з набутим страховим стажем до органів Пенсійного фонду (для пенсіонерів);

- записатися на прийом до органу Пенсійного фонду з можливістю вибору часу, зручного для відвідування Фонду. Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України надає громадянам можливість зручно і оперативно взаємодіяти з Фондом! Портал працює з дотриманням вимог до захисту персональних даних. Процедура реєстрації на веб-порталі максимально спрощена. Можлива он-лайн реєстрація за електронним цифровим підписом (ключем ЕЦП).

Начальник відділу ведення електронних реєстрів, підтримки, адміністрування та

захисту інформаційно – аналітичних систем управління ПФУ у Літинському районі Н.Росса

 

 

В п‘ятницю, 11 листопада 2016 року, перший заступник начальника управління Пенсійного фонду України у Літинському районі Микуш Світлана Миколаївна  у складі робочої групи з питань легалізації заробітної плати, до якої також входять фахівці з управління праці та соціального захисту населення, відділу економіки Літинської РДА, Літинського відділення  Калинівської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області,  завітала з перевіркою до с. Пеньківка та с.Бруслинівка. Представники групи провели роз’яснювальну роботу з населенням щодо негативних наслідків отримання заробітної плати  "у конвертах" та неофіційного працевлаштування, поінформували про можливість добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, Також Микуш С.М. звернула увагу на те, що у поштових відділеннях триває передплата на газету “Пенсійний кур'єр”, в якій громадяни можуть ознайомитись з кваліфікованими консультаціями з пенсійної тематики, дізнатись про нове у пенсійному законодавстві, отримати чимало корисної довідкової інформації. 

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій». Комплексна пенсійна реформа передбачає:

 1. Призначення всіх пенсій за одним законом;
 2. Наведення порядку та встановлення соціальної справедливості у солідарній системі;
 3. Запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення;
 4. Запровадження професійної пенсійної системи для окремих категорій професій;
 5. Розвиток недержавної пенсійної системи.

 Цей Закон спрямований на підвищення якості життя пенсіонерів. Основна мета нової системи – звільнення Пенсійного фонду від невластивих виплат (наприклад: доплати до мінімального розміру пенсій, фінансування пенсій за вислугу років, тощо). Кожна людина повинна сама формувати своє пенсійне майбутнє.

Впровадження накопичувальної системи дозволить розвантажити солідарну систему, сформує індивідуальні накопичення громадян, дасть можливість залучати інвестиційний ресурс громадян на розбудову національної економіки, дасть поштовх розвитку національного фондового ринку.

Накопичувальну пенсійну систему планується запровадити з 1 січня 2017 року. Обов’язковому страхуванню в накопичувальній пенсійній системі підлягатимуть особи до 35 річного віку. Також у накопичувальній системі передбачена добровільна участь, в якій можуть взяти участь особи віком від 36 до 55 років.

Передбачається що у 2017 році ставка внеску становитиме  2  % і  кожного наступного року вона буде збільшуватися на 1 %, до досягнення 7 % у 2022 році, у подальшому цей відсоток залишатиметься незмінним.

Суть такої системи полягає у тому, що частина обов’язкових внесків до пенсійної системи (солідарний рівень не доотримуватиме частини пенсійних відрахувань, які спрямовуватимуться до другого рівня) має накопичуватися у Накопичувальному фонді і обліковуватися на накопичувальних пенсійних рахунках громадян, які сплачуватимуть такі внески. Ці кошти мають інвестуватися в економіку України з метою отримання інвестиційного доходу і захисту їх від інфляційних процесів.

Пенсійний фонд України здійснює адміністрування накопичувальної пенсійної системи та створює Накопичувальний пенсійний фонд, вищим органом управління якого є колегіальний орган – Рада Накопичувального фонду.

Кошти, що обліковуватимуться на накопичувальних пенсійних рахунках громадян, будуть власністю цих громадян, і вони зможуть скористатись ними при досягненні пенсійного віку (або, у випадках передбачених законом, раніше цього терміну, наприклад у випадку інвалідності). Виплати з Накопичувального фонду будуть здійснюватися додатково до виплат із солідарної системи.

Слід зазначити, що ті застраховані особи, які не братимуть участі у накопичувальній системі (старші 35 років і не беруть добровільної участі у цій системі), також будуть сплачувати внесок на 5% більше, оскільки цим законопроектом передбачено зменшення навантаження на роботодавця і посилення страхової відповідальності працівників, незалежно від участі застрахованих осіб у накопичувальній системі. Внески осіб, які не братимуть участі у накопичувальній системі, спрямовуються до Пенсійного фонду України для забезпечення виплат із солідарної системи.

В залежності від того, брала застрахована особа участь тільки у солідарній системі, або у солідарній і накопичувальній системах, буде визначатися її розмір виплат з солідарної системи. Так, відповідно до статті 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» коефіцієнт страхового стажу за період участі тільки в солідарній системі збільшується на 1,35%, а за період участі в солідарній і накопичувальній системах – на 1,08%. Таким чином, розмір виплат із солідарної системи для учасників двох систем буде меншим, ніж для учасників виключно солідарної системи. Водночас, учасники другого рівня пенсійного страхування одержуватимуть крім солідарних пенсій також і накопичені виплати із накопичувальної системи.

 

Перший заступник начальника управління С. Микуш

  

Веб-портал Пенсійного фонду – контроль за заробітною платою та страховим стажем

Відповідно до чинного законодавства, право громадян на соціальний захист у нашій державі гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок сплати єдиного внеску громадянами, підприємствами, установами й організаціями.
Розмір пенсії залежить від величини страхового стажу і розміру заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески в Пенсійний фонд України. В страховий стаж для обчислення розміру пенсії включаються періоди, за які щомісяця і у повному обсязі сплачені страхові внески у сумі не менше мінімального страхового внеску, обчисленого з мінімальної заробітної плати.

Справа в тому, що тільки при отриманні офіційно оформленої заробітної плати не менше законодавчо встановленого мінімального розміру та сплаті страхувальником внесків вам буде зараховано стаж за цілий місяць. Дуже важливо, щоб працівники одержували заробітну плату не в «конвертах», а офіційно, тому що саме в цьому випадку найманий робітник може відчувати себе захищеним.

Для того, щоб уникнути даної ситуації при оформленні пенсії у майбутньому необхідно про це подбати сьогодні, тому ще раз доводимо до відома осіб, яким не байдуже їхнє соціальне забезпечення при виході на пенсію.
Для контролю нарахованих внесків роботодавцем є можливість зареєструватись на веб-порталі електронних послуг, який дає змогу спростити доступ до відомостей про застраховану особу та пенсійні виплати за допомогою глобальної мережі. Все, що потрібно для реєстрації – це прийти до управління Пенсійного фонду України в Літинському  районі за адресою: вул. Соборна, 29 кабінет №1 з паспортом, ідентифікаційним кодом та написати заяву про реєстрацію.
Шановні громадяни, задумайтеся над своїм майбутнім, заздалегідь подбайте про гідний розмір вашої пенсії! 

Начальник відділу ведення електронних реєстрів, підтримки, адміністрування та захисту інформаційно – аналітичних систем Росса Н.А.

Легалізація зайнятості населення та заробітної плати – головне питання сьогодення

Основа соціальної захищеності працівника – офіційне укладання трудових відносин, виплата належної працівникові суми заробітної плати відповідно до чинного законодавства. Адже, заробітна плата – одна з головних економічних категорій, яка поєднує  інтереси працівників, підприємців та держави і, безпосередньо впливає на рівень життя населення.  Нелегальна заробітна плата послаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів.

Через несплату єдиного соціального внеску і податків  наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість одержання заробленої пенсії по старості, по інвалідності та в інших випадках, передбачених законодавством, адже пенсію буде призначено тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати. Якщо  сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачені внески, менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно заробітній платі.

Слід зазначити, що з 1 січня 2016 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р.№ 909-VIII , яким значно знижено податкове навантаження на фонд оплати праці за рахунок зменшення розміру єдиного соціального внеску (ЄСВ).

У 2016 році ставку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яку сплачує роботодавець, знижено до 22%. А середній розмір ЄСВ у 2015 році складав 35,0%. Крім того, скасовано утримання єдиного внеску із заробітної плати працівників.

В 2015 році підприємствами, що зареєстровані на території Літинського району було задекларовано фонд оплати праці 167234,7 тис. грн., та нараховано єдиного соціального внеску 57909,3 тис.грн. Сума сплаченого єдиного соціального внеску за 2015 рік становить 65641,7 тис. грн., з яких розподілена частка до Пенсійного фонду України складає 58470,3 тис.грн., які направлені на фінансування пенсійних виплат. За 8 місяців  2016 року фонд оплати праці складає 127976,9 тис. грн., з якого сума нарахованого єдиного соціального внеску становить 29719,3 тис. грн., тобто у порівнянні із загальною сумою нарахованого єдиного соціального внеску за 2015 рік , на 1 вересня поточного року у роботодавців вивільнилося 20190,0 тис.грн.

Маємо надію, що зазначені зміни в законодавстві сприятимуть процесам детінізації зайнятості населення та легалізації заробітної плати найманих працівників. Також, кожен працівник повинен бути зацікавлений працювати легально, адже від страхового стажу залежить його майбутня пенсія. Зменшення ставки ЄСВ з 2016 року жодним чином не впливає на механізм обчислення та розмір пенсії. Кошти з врахуванням понижуючої ставки єдиного внеску на виплату пенсій закладено у держбюджеті на поточний рік.

Начальник відділу платежів до пенсійної системи та контрольно – перевірочної роботи Л.Ю.Вихрист

 

Про проведення «прямої телефонної гарячої лінії» заступником начальника

 управління Пенсійного фонду України в Літинському районі Вінницької області

З метою вдосконалення роботи управління Пенсійного фонду України в Літинському районі Вінницької області в сфері масової комунікації та проведення прямого діалогу з громадянами району 22 серпня 2016 року з   14-00 – до 16-00 за телефоном (0247) 2-17-14 заступником начальника управління Пенсійного фонду України в Літинському районі Вінницької області Артемчук Оленою Григорівною буде проведена «пряма телефонна гаряча лінія».

  Легалізація зайнятості населення та заробітної плати – головне питання сьогодення

Основа соціальної захищеності працівника – офіційне укладання трудових відносин, виплата належної працівникові суми заробітної плати відповідно до чинного законодавства. Адже, заробітна плата – одна з головних економічних категорій, яка поєднує  інтереси працівників, підприємців та держави і, безпосередньо впливає на рівень життя населення.  Нелегальна заробітна плата послаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів.

Через несплату єдиного соціального внеску і податків  наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість одержання заробленої пенсії по старості, по інвалідності та в інших випадках, передбачених законодавством, адже пенсію буде призначено тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати. Якщо  сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачені внески, менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно заробітній платі.

Слід зазначити, що з 1 січня 2016 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р.№ 909-VIII , яким значно знижено податкове навантаження на фонд оплати праці за рахунок зменшення розміру єдиного соціального внеску (ЄСВ).

У 2016 році ставку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яку сплачує роботодавець, знижено до 22%. А середній розмір ЄСВ у 2015 році складав 35,0%. Крім того, скасовано утримання єдиного внеску із заробітної плати працівників.

Маємо надію, що зазначені зміни в законодавстві сприятимуть процесам детінізації зайнятості населення та легалізації заробітної плати найманих працівників. Також, кожен працівник повинен бути зацікавлений працювати легально, адже від страхового стажу залежить його майбутня пенсія. Зменшення ставки ЄСВ з 2016 року жодним чином не впливає на механізм обчислення та розмір пенсії. Кошти з врахуванням понижуючої ставки єдиного внеску на виплату пенсій закладено у держбюджеті на поточний рік.

Перший заступник начальника управління          С.Микуш

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, З ЯКИМИ ЗВЕРТАЮТЬСЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ З ДОНЕЦЬКОЇ АБО ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Куди необхідно звертатися пенсіонерам, які переселилися з Донецької та Луганської областей до інших регіонів України, для продовження виплати пенсії за місцем фактичного перебування (проживання) та які для цього документи необхідно надати?

Перше, що необхідно зробити, – стати на облік як внутрішньо переміщена особа.

Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переселенець або його законний представник заповнюєзаяву, згоду на обробку, використання, зберігання його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Разом із заявою особа надає:

– документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини;

У разі подання заяви законним представником внутрішньо переміщеної особи додатково пред’являються:

– документ, що посвідчує особу законного представника та підтверджує громадянство України;

– документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Друге: після отримання довідки для продовження виплати пенсії за новим місцем проживання необхідно звернутися до управлінняПенсійного фонду України в районі (місті, районі у місті), де пенсіонер зареєстрований як внутрішньо переміщена особа та фактично перебуває(проживає).

До органу Пенсійного фонду України внутрішньо переміщена особа має надати заяву про запит пенсійної справи та довідку про взяттяна облік внутрішньо переміщеної особи.

До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу пенсіонера (паспорта, пенсійного посвідчення), а також копія довідки проприсвоєння ідентифікаційного номера (за наявності) та заява про перерахування пенсії на рахунок в АТ «Ощадбанк».

Орган Пенсійного фонду України складає та направляє до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення списки осіб,які звернулись за призначенням (відновленням) пенсій для розгляду на Комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплатвнутрішньо переміщеним особам, утворених районними, районними у мм. Києві і Севастополі держадміністраціями, виконавчими органамиміських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Орган Пенсійного фонду України призначає (відновлює) пенсію на підставі рішення Комісії

1. Якщо пенсіонер з 2014 року отримував пенсію на підконтрольній території, чи потрібно йому надати до управлінняПенсійного фонду довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

Такому пенсіонеру виплата пенсії проводилась до 01.02.2015 без надання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Для поновлення виплати пенсії, припиненої з 01.02.2015 у зв’язку з відсутністю реєстрації як внутрішньо переміщена особа, пенсіонермає обов’язково звернутись до територіального органу соціального захисту населення та отримати довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509.

2. Як здійснюється виплата пенсій після прийняття рішення про їх відновлення або призначення ?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 615, уповноваженим банком, що здійснює виплату пенсій,призначених внутрішньо переміщеним особам, є АТ «Ощадбанк». Виплата пенсій внутрішньо переміщеним особам здійснюється шляхом зарахування коштів на платіжну картку Ощадбанку, що видається пенсіонеру за умови надання ним відповідного пакету документів, в тому числі, що підтверджують особу та її статус, до відділення Ощадбанку за місцем реєстрації.

Внутрішньо переміщеним особам, які отримують пенсії через підприємства поштового зв’язку або установи інших банків, необхідно відкрити рахунок для виплати пенсії в АТ «Ощадбанк» та надати до органу Пенсійного фонду, де вони знаходяться на обліку, заяву прозарахування пенсії на цей рахунок.

Таку заяву можливо залишити у банку, співробітники якого передадуть її до органу Фонду.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2016 № 167 для ідентифікації одержувачів соціальних виплат,які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати їм соціальних виплат здійснюється емісія платіжних карток із зазначеннямна них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису. Для одержувачів пенсій така картка одночасно є пенсійним посвідченням.

Для оформлення платіжної картки, яка є пенсійним посвідченням, внутрішньо переміщеній особі слід звернутись до управлінняПенсійного фонду України за місцем перебування на обліку із документами, що посвідчують особу, довідкою про взяття на обліку внутрішньопереміщеної особи, фотокарткою та засвідчити в органі Фонду відповідну заяву.

3. Чи можливе переведення виплати пенсії на підконтрольну територію за зверненням родичів пенсіонера або задовіреністю?

 Ні, заява про запит пенсійної справи за новим місцем проживання подається пенсіонером особисто до органу, що призначає пенсію, зановим місцем проживання (реєстрації).

Це передбачено пунктом 1.5 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до ЗаконуУкраїни “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від25.11.2005 № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846.

4. Який порядок виплати допомоги на поховання пенсіонерів, які перебували на обліку в управліннях Пенсійного фондуУкраїни на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції?

Якщо померлий пенсіонер на час смерті не перебував на обліку в управлінні Пенсійного фонду України на підконтрольній території,виплату допомоги на поховання та недоотриманої пенсії померлого здійснює управління Пенсійного фонду України на території, контрольованійукраїнською владою, до якого звернулися особи, які мають право на отримання таких виплат відповідно до законодавства.

До заяви про виплату допомоги на поховання необхідно надати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть,виданий територіальним органом Міністерства юстиції України у порядку, визначеному чинним законодавством щодо проведення державноїреєстрації смерті, а також документи, що підтверджують статус заявника.

Начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій  Горбач І.М.

 Скористайтеся можливістю збільшити трудовий стаж 

Певна частина літинчан після відвідин пенсійної установи дуже розчаровується сумою призначеної пенсії. І причиною цього, у більшості випадків, є відсутність необхідного страхового стажу для обчислення мінімального розміру пенсії за віком (для жінок — 30 років, для чоловіків — 35 років), а в окремих випадках його недостатньо навіть для виходу на пенсію, оскільки таке право виникає за наявності стажу не менше, ніж 15 років.

Як виявляється, люди офіційно працювали неповний робочий час із заробітною платою меншою за мінімальний розмір, який передбачений законодавством. В такому випадку період  до стажу зараховується пропорційно нарахованій заробітній платі та сплаченим за місяць страховим внескам. Для прикладу, для того, щоб працюючому на 0,25 ставки зарахувався 1 місяць до стажу, необхідно відпрацювати 4 місяці.

Проте нагадаємо, що для громадян, які за період з 01 січня 2004 року працювали на умовах неповного робочого часу, частиною третьою статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено право здійснити доплату до мінімального страхового внеску і тим самим збільшити свій трудовий стаж. Можливо, дійсно варто все прорахувати та скористатися можливостями діючого законодавства. Тим більше, що на сьогодні сума єдиного внеску, а відтак і сума доплати, зменшена майже удвічі і становить 319 гривень.

За інформацією звертайтеся до управління ПФУ в Літинському районі

Перший заступник начальника управління С.Микуш    21721

 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОТИ КОРУПЦІЇ

Протягом багатьох років за­критість системи державних за­купівель створювала живильне середовище для реалізації різних корупційних схем, що завдавало значних збитків державі.

Один з прикладів успішного проведення реформ - введення в експлуатацію системи ProZorro, створеної за ініціативою громадських організацій, державних ор­ганів, комерційних майданчиків та підприємців.

Українські розробники створи­ли унікальну трикомпонентну си­стему електронних тендерів, в якій бере участь держава, ІТ-біз­нес і суспільство. У кожного своя роль у цьому процесі.

Бюджетні організації беруть участь у тендерах і при цьому отримують якісні товари та послу­ги за найвигіднішою ціною, яку пропонують компанії-постачаль­ники і яка визначається автома­тично під час електронних аукці­онів. ІТ- бізнес пропонує веб-майданчики, залучаючи таким чином на свої ресурси клієнтів.

Прозорість кожної угоди може контролювати кожен з нас, оскіль­ки доступ до інформації про всі, без винятку, торги та їхні резуль­тати повністю відкриті.

Серед головних цілей РгоZогго - економія бюджетних коштів, викорінення і системне запобігання корупції, забезпечення прозорості державних закупівель, неприпус­тимість дискримінації та об'єкти­вна оцінка тендерних заявок, про­стота і легкість застосування про­цедур, перехід на електронний документообіг, повна звітність й аналіз всіх державних закупівель.

З квіт­ня 2016 року закон зобов'язав усі центральні органи виконавчої влади та монополістів проводити тендери тільки через РгоZогго. Другий етап запровадження сис­теми розпочнеться 1 серпня цього року, коли і органи місцевої влади бу­дуть зобов'язані проводити держзакупівлі винятково через РгоZогго.

Система електронних держав­них закупівель РгоZогго має ряд переваг. Головне - мінімізує люд­ський фактор. А значить - змен­шує ризики корупції. Уся інформація повністю відкрита для ко­жного. Не потрібні ніякі запити, можна будь-кому зайти на сайт, подивитись і зробити висновки, куди йдуть наші податки.

Заступник начальника управління,

голова тендерного комітету УПФУ у Літинському районі

Артемчук О.Г.

 

 Таланти Пенсійного фонду України

20 червня 2016 року  літинчани святкували 625 річницю з дня  першої писемної згадки про Літин. З цієї нагоди було проведено низку святково – розважальних заходів, серед яких і різноманітні виставки. Окрасою площі перед Літинською  райдержадміністрацією була виставка творчих робіт працівників управління Пенсійного фонду України у Літинському районі, на якій були представлені роботи першого заступника начальника управління Микуш Світлани Миколаївни, заступника начальника управління Артемчук Олени Григорівни, начальника відділу ведення електронних реєстрів, підтримки, адміністрування та захисту інформаційно – аналітичних систем Росси Наталії Анатоліївни, головного спеціаліста – бухгалтера бюджетно – фінансового відділу Рябої Тетяни Ігорівни, головного спеціаліста по призначенню пенсій відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Чернятинської Наталії Станіславівни, провідного спеціаліста відділу обслуговування громадян Столяр Наталії Павлівни. Відвідувачі були в захваті від прекрасних вишиваних картин бісером та хрестиком на різну тематику, вишиваних сорочок та рушників, в‘язаних серветок та скатертин, плетених виробів з паперових трубочок.

 

До уваги страхувальників!

Зміни у звітуванні щодо нарахованого єдиного внеску за звітні періоди з 01.06.2016

З 01 липня 2016 року звіти з  єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за звітний період “червень 2016 року” подаються за новою формою згідно з Порядком  формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.05.2016 № 682/28812).

 Документ набере чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його офіційного опублікування. Враховуючи, що наказ №441 був опублікований в ОВУ №39 від 27.05.2016 р., він набирає чинності з 01.06.2016 р.

  Порядок складання звіту з ЄСВ не змінився. Тільки додано норми щодо подання звіту з ЄСВ у період мобілізації фізособи-підприємця, який є роботодавцем. Так, відповідно до п. 12 розд. ІІ оновленого Порядку №435, звіт з ЄСВ на суми виплат найманим працівникам та іншим особам протягом строку військової служби мобілізованої фізособи-підприємця подається:

– уповноваженою особою ФО — підприємця у порядку та строки, встановлені Законом про ЄСВ. Нагадаємо, що роботодавці, в у.ч. фізособи-підприємці мають звітувати протягом 20 к.д. після закінчення звітного місяця;

– у разі відсутності уповноваженої особи — демобілізованою ФО — підприємцем протягом 10 календарних днів після демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій, передбачених Законом про ЄСВ.

Деяких змін зазнав розділ V оновленого Порядку №435 щодо виправлення помилок у звіті з ЄСВ. Сам порядок виправлення помилок не змінився. Але пунктом 3 цього розділу встановлено правила подання звіту з ЄСВ у разі його неподання за періоди до 01.01.2016 р.

Так, якщо страхувальником не подавався Звіт за попередній звітний період (періоди), то у поточному звітному місяці не допускається відображення сум нарахованого ЄСВ застрахованим особам за попередній звітний період (періоди). У такому випадку страхувальник зобов’язаний подати Звіт за поточний звітний період та у разі потреби окремо за попередній період (періоди).

Звіт за попередній звітний період (періоди) до 2016 року, який не подавався, подається до органу доходів і зборів за формою, що діяла з 01 травня 2015 року. Ця форма була затверджена попередньою редакцією наказу Мінфіну№435. Такий Звіт подається лише один раз за один звітний період. У п. 3 IV оновленого Порядку №435 виключено норми щодо заповнення граф «Кількість аркушів».

Зміни у формі звіту з ЄСВ (додаток 4), таблиця 1“Шапка” звіту зазнала деяких змін. Так, виключено рядок щодо проставлення класу профризику, та всі рядки, які стосувалися заповнення інформації щодо понижуючого коефіцієнта. Відповідно кількість рядків “шапки” звіту з ЄСВ зменшено з 21 до 15. Із всіх таблиць звіту з ЄСВ зазнала змін тільки таблиця 1. Відтепер таблиця 1 містить 6 розділів замість 8 (вилучено інформацію щодо утримання ЄСВ).

Розглянемо детальніше. Розділ 1 таблиці 1 не зазнав змін. Розділ 2 виглядає зовсім інакше, ніж у попередній редакції звіту з ЄСВ. Відтепер він містить тільки 5 рядків, замість 5 підрозділів. Це пов’язано з нарахуванням ЄСВ за всіма видами доходів за єдиною ставкою 22%, крім нарахування ЄСВ на оплату праці працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах(ставка ЄСВ — 8,41% або 5,3% або 5,5%). Розділ 3 також зазнав відповідних змін.

Для виправлення помилок, допущених при обчисленні ЄСВ відтепер потрібно заповнювати розділ 4 щодо донарахування та 5 щодо зменшення. При цьому у цих розділах перелічено ставки, як діючі, так й ті, які діяли до 01.01.2016 р

Це зумовлено тим, що помилки з ЄСВ потрібно виправляти незалежно від дати такої помилки, оскільки по виправленню помилок щодо ЄСВ не має строку давності.

Розділ 6 — Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті тепер містить 14 рядків. В цей розділ переноситься інформація щодо поточного нарахування ЄСВ, донарахування та доутримання при виправленні помилок у розрізі всіх діючих та минулих ставок ЄСВ.

Також вже немає додатка 1 до таблиці 1 Звіту з ЄСВ.

Таблиця 6 залишилася без змін. Але графу 20 щодо утримання ЄСВ слід заповнювати тільки у разі виправлення помилок, які стосуються утриманого ЄСВ за періоди до 01.01.2016 р.

Також приведено у відповідність до нових правил обчислення ЄСВ й інші форми звіту з ЄСВ, зокрема, які подаються фізособами-підприємцями за себе (додаток 5 звіту з ЄСВ).

         Зверніть увагу! Коди категорій застрахованих осіб не зазнали змін. Але відтепер код 47 застосовується тільки для відображення середнього заробітку мобілізованих працівників, яким нараховується та виплачується за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб. Також змінився зміст стовпців таблиці кодів щодо нарахування та утримання ЄСВ. Відтепер вони містять інформацію щодо ставок ЄСВ, які застосовувалися до 31.12.2015 р. та з 01.01.2016 р.

Начальник відділу ведення електронних реєстрів, підтримки, адміністрування та захисту інформаційно – аналітичних систем Росса Н.А.

 

ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИПЛАТУ ТА ДОСТАВКУ ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ

Основним завданням, яке стоять перед органами Пенсійного фонду України є забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплата пенсій.

Одним із джерел наповнення бюджету Фонду є надходження від відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

Механізм відшкодування підприємствами витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених  на пільгових умовах полягає у наступному.

У випадках, коли працівник виходить на пенсію на пільгових умовах, підприємство (де особа набула права на пільгову пенсію) зобов'язане відшкодовувати Пенсійному фонду витрати на виплату й доставку такої пенсії до того часу, поки працівник досягне загальновстановленого пенсійного віку (передбаченого ст.12 Закону України «Про пенсійне забезпечення»).

Відшкодуванню підлягають витрати Пенсійного фонду на виплату пенсій, призначених на пільгових умовах відповідно до ч.2 “Прикінцевих положень” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, крім тих, що були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

А також громадянам, які працювали або працюють на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, пенсії призначаються відповідно до п. “а” ст. 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”.

Категоріям громадян, які працювали або працюють на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 пенсії призначаються відповідно до п. “ б-з” ст. 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”.

Розмір сум до відшкодування на поточний рік визначається органами ПФУ щорічно у розрахунках фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених відповідно до ч. 2 “Прикінцевих положень” Закону (додатки 6 та 7), які надсилаються підприємствам до 20-го січня поточного року та протягом 10 днів з новопризначених (перерахованих) пенсій.

При цьому, місячний розмір фактичних витрат на виплату та доставку пенсій включає в себе суми, що фінансуються за кошти Пенсійного фонду. Додаткові пенсії, додаткові витрати на виплату підвищеного розміру пенсії відповідно до ст. 8 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”, доплати, надбавки та підвищення, призначені відповідно до законодавства України, які виплачуються за рахунок інших джерел, ніж кошти ПФУ, не включаються до розміру фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, що підлягають відшкодуванню.

Підприємства щомісяця до 25-го числа вносять до Пенсійного фонду зазначену в розрахунку місячну суму фактичних витрат  на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

Обов'язок щодо відшкодування підприємствами пільгових пенсій залежить від того, за нормами якої статті вони призначені.

Плату на покриття витрат на виплату пенсій за віком на пільгових умовах Пенсійному фонду України вносять підприємства незалежно від форм власності та господарювання.
 У разі ліквідації або зміни власника підприємства суми зазначених витрат Пенсійного фонду покривають правонаступники.

Пенсійний фонд в повному обсязі виплачує пільгові пенсії і тому обов'язок підприємств - вчасно та в повному обсязі сплачувати суми, зазначені в розрахунку фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій.

У разі ухилення підприємства від добровільного погашення заборгованості по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, стягнення боргу здійснюється в судовому порядку, з подальшим направленням виконавчого документа на примусове виконання до Державної виконавчої служби, що значно збільшує фінансові витрати підприємства.

 

ЩОДО ПРАВА НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

З 1 травня 2016 року вступив в дію новий Закон України “Про державну службу” (далі – Закон), яким передбачено право на призначення пенсії на спеціальних умовах державним службовцям за наступних умов:

– якщо на дату набрання чинності зазначеного Закону державні службовці займають посади державної служби та мають не менш ніж 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців;

– якщо на дату набрання чинності Закону особи мають не менш ніж 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців (незалежно від факту роботи чи посади за останнім місцем роботи на дату набрання чинності Законом).

Призначення пенсій державним службовцям відбуватиметься за нормою статті 37 Закону № 3723-XII «Про державну службу», а саме в розмірі 60 відсотків від заробітної плати державного службовця.

Слід зазначити, що Закон на сьогодні не містить норм щодо його поширення на інші категорії осіб, крім тих, які є безпосередньо державними службовцями. Наприклад, журналістам комунальних та державних засобів масової інформації, посадовим особам місцевого самоврядування, митникам та іншим категоріям, прирівняним до державних службовців, на яких раніше поширювався порядок призначення пенсії державного службовця, пенсію як державним службовцям не назначатимуть.

Тобто визначений Законом порядок пенсійного забезпечення застосовується лише до державних службовців.

Перерахунок раніше призначених пенсій згідно ЗУ «Про державну службу» не проводиться. Відповідно до ст.37-1 ЗУ «Про державну службу» умови та порядок перерахунку призначених пенсій державним службовцям визначаються Кабінетом міністрів України.

 ДО УВАГИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ!!!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 № 167, починаючи з 01 липня 2016 року виплата пенсій всім внутрішньо переміщеним особам здійснюватиметься виключно через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

Тобто, з 01 липня 2016 року виплату пенсій внутрішньо переміщеним особам, які не звернулися за переведенням пенсії до Ощадбанку, буде припинено до дати звернення. Тому, внутрішньо переміщеним особам, які наразі не обслуговуютьсяв публічному акціонерному товаристві “Державний ощадний банк України” слід терміново звернутися до зазначеної банківської установи для відкриття поточного рахунку та повідомити органи Пенсійного фонду реквізити відкритого пенсійного рахунку.

Для забезпечення виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам Ощадбанком буде здійснюватися емісія платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису. Такі платіжні картки видаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01жовтня 2014 року № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” та Порядку емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08 квітня 2016 року № 7-1.

Тим внутрішньо переміщеним особам, які вже обслуговуються в установах Ощадбанку, необхідно звернутися до управління Пенсійного фонду України у Літинському районі з метою подання заяви на виготовлення електронного пенсійного посвідчення. При собі мати: паспорт, пенсійне посвідчення, ідентифікаційний номер, довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, фото (6 x 4).

Виготовлення нового електронного пенсійного посвідчення буде проведено протягом 30 днів з дня прийняття заяви.

Більш детальну інформацію можливо отримати за телефоном гарячої лінії: 2-17-14 (управління Пенсійного фонду України в Літинському районі).

Заступник начальника управління О.Артемчук

Легальні доходи — основа стабільного майбутнього

Заробітна плата – одна з головних економічних категорій, яка поєднує інтереси працівників, підприємців та держави і безпосередньо впливає на рівень життя населення.

Те, що відносини між роботодавцями та найманими працівниками нерідко не відповідають нормам чинного законодавства, а виплата заробітної плати здіснюється «у конвертах», або у розмірах менших за мінімальну заробітну плату, - не є секретом для більшості громадян. Уявіть собі, що можна купити за 500-600 гривень на місяць? У той час коли мінімальна заробітна плата, гарантована державою, складає з 1 травня 2016 року 1450 грн. на місяць.

Влаштуватися на роботу без укладання трудового договору – на сьогодні можна без проблем. Але, через таку зайнятість, яку практикують в основному підприємці, соціально незахищеними залишаються, в першу чергу, наймані працівники. Ненормований робочий день, відсутність оплати лікарняного та відпустки, залежність розміру заробітної плати виключно від роботодавця, відсутність записів у трудовій книжці та несплата внесків до Пенсійного фонду України – це неповний перелік порушень вимог трудового законодавства роботодавцями, які нехтують своїми обов'язками щодо офіційного оформлення своїх робітників. Більшість юристів не гарантують позитивний результат в трудових спорах неоформлених працівників у разі виникнення конфлікту з роботодавцем (наприклад, невиплати заробітної плати), оскільки його практично неможливо притягнути до відповідальності. Трапляються і випадки, коли підприємці, які використовують найману робочу силу, ведуть подвійний облік робочого часу, тобто працівники працюють по 10–12 годин на добу та ще й без вихідних, а заробітна плата в трудовому договорі встановлена лише на рівні 600 грн. Оплата роботи в надурочний час, у святкові та вихідні дні, взагалі не проводиться. В результаті, перебування робітника в такому статусі негативно впливає на рівень його пенсійного забезпечення в майбутньому та соціальні гарантії сьогодні.

Водночас, самі підприємці, як і звичайні громадяни, досягнувши пенсійного віку, мають право на призначення пенсії за віком. Порядок нарахування пенсії для підприємців дещо відрізняється від розрахунку пенсій найманим працівникам і залежить від фактичних надходжень до бюджету Пенсійного фонду під час здійснення ними підприємницької діяльності. Крім того, є відмінності щодо визначення страхового стажу та розміру доходу, який використовується для нарахування пенсії, у період до та після 01.01.2004.

З 1 січня 2004 року для обчислення розміру пенсії враховується страховий стаж людини, тобто період, протягом якого вона підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески, в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж обчислюється в місяцях, і той місяць (чи місяці), за який внески до Пенсійного фонду не сплачені, не включається до страхового стажу.

Формула розрахунку пенсій встановлює пряму залежність розміру пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого сплачувались внески до Пенсійного фонду.

Для зарахування до страхового стажу в повному розмірі одного робочого місяця розмір внесків, що сплачується роботодавцем до органів Пенсійного фонду, має бути не меншим, ніж внески, обчислені з мінімальної заробітної плати.

Відповідно до ст. 8 Закону України “Про державний бюджет України на 2016 рік” встановлено мінімальну заробітну плату з:

• 1 січня 2016 року в розмірі 1378 грн;

• 1 травня 2016 року в розмірі 1450 грн;

• 1 грудня 2016 року в розмірі 1550 грн.

Останніми роками пенсійні питання є одними із найактуальніших тем серед населення. Але, на жаль, багато хто з громадян ще не зовсім усвідомлює зміст пенсійної реформи, яка сьогодні відбувається в нашій країні. Якщо людина взяла на себе сміливість бути підприємцем, доводиться відповідати за своє майбутнє перед самим собою та платити внески в тому обсязі, що гарантують бажаний розмір пенсії. Все, що «ховається в кишені» на розмір пенсії ніколи не вплине.

Крім того, несплата внесків не дає можливості зарахувати період трудової діяльності до страхового стажу і, як наслідок, громадяни мають пенсію, яка не відповідає їх сподіванням. Тому, дуже важливо, щоб всі зрозуміли, що платити внески необхідно, бо це не лише кошти, з яких виплачують пенсії, а головне – соціальний захист кожної людини.

Подбаймо про майбутню пенсію сьогодні. Кожна людина повинна задати собі запитання: яку пенсію я хочу отримувати в майбутньому? Сьогодні я молодий, здоровий, заробляю, але потім я вийду на пенсію, або захворію, яку я пенсію буду отримувати?! Лише за умови офіційного працевлаштування, високого рівня заробітної плати, з якої сплачено внески, та достатнього страхового стажу, Ви матимете гідну пенсію.

Заробітну плату в «конвертах», без перебільшення, можна назвати однією з найбільших на сьогодні перепон в економічному та соціальному розвитку держави. Ні для кого не секрет, що частина заробітку суб’єктами господарювання виплачується нелегально. Біда ж у тому, що й самі наймані працівники погоджуються одержувати або всю заробітну плату, або її частину «у конвертах». І роботодавці і наймані працівники в один голос зазначали, що причиною такого явища, є високі тарифи оподаткування на фонд заробітної плати, які в сукупності становили близько її половини. Гарною новиною в кінці минулого року стало прийняття Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», який набув чинності з 1 січня 2016 року.

У 2016 році ставку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яку сплачує роботодавець, знижено до 22%. А середній розмір ЄСВ у 2015 році складав 38,79%. Крім того, скасовано утримання єдиного внеску із заробітної плати працівників. Маємо надію, що зазначені зміни в законодавстві сприятимуть процесам детінізації зайнятості населення та легалізації заробітної плати найманих працівників. Також, кожен працівник повинен бути зацікавлений, щоб працювати легально, адже від страхового стажу залежить його майбутня пенсія. Зменшення ставки ЄСВ з 2016 року жодним чином не впливає на механізм обчислення та розмір пенсії. Кошти з врахуванням понижуючої ставки єдиного внеску на виплату пенсій закладено у держбюджеті на поточний рік.

Крім того, збільшено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з 17-ти до 25-ти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ст. 7 Закону № 928).

Розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб і максимальної величини бази нарахування єдиного внеску з 01.01.2016р. з 01.05.2016р. з 01.12.2016р.

 

з 01.01.2016р.

з 01.05.2016р.

з 01.12.2016р.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб (грн.)

1378,00

1450,00

1550,00

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ (грн.)

34450,00

36250,00

38750,00

 

 

 

 

Перший заступник начальника управління С.Микуш

 

ПЕРЕВАГИ ОТРИМАННЯ ПЕНСІЙ ЧЕРЕЗ ВКЛАДНІ РАХУНКИ В БАНКАХ

Сьогодні законодавством за пенсіонером закріплене право вибору способу одержання пенсії.

Одержувати пенсію через відділення поштового зв'язку або через уповноважені установи банків - особистий вибір кожної людини, адже в будь - якому варіанті за доставку пенсії пенсіонер не платить.

Обслуговування пенсіонерів, а саме виплата пенсій через банківські установи - це не просто зміна орієнтирів Пенсійним фондом України, а складова системи заходів, спрямованих на економію пенсійних коштів. Виплата пенсій через банківські установи має ряд переваг як для пенсіонерів так і для пенсійної системи в цілому, а саме: зарахування коштів на пенсійні рахунки відбувається не пізніше наступного банківського дня після проведення фінансування. Тобто, виплата пенсій через банки значно скорочує термін обігу коштів на виплату пенсій і грошової допомоги, спрощує облік і контроль їх руху та зменшує витрати Фонду. Немала перевага і в тому, що пенсіонер відкривши пенсійний рахунок, може одержати пенсію в будь-який зручний для нього час у відділенні банку або через банкомат, зняти з поточного пенсійного рахунку як усю зараховану суму, так і її частину, а на залишок коштів банк нараховуватиме відповідні відсотки (таким чином, у кожного пенсіонера з'являється можливість одержати невеликий додатковий дохід), надається можливість сплатити за комунальні послуги тощо.

Здійснення виплати пенсій через банківські платіжні картки не тільки відкриває для літньої людини нові можливості щодо комплексного обслуговування, але й економить її вільний час: тепер не потрібно стояти в черзі в касі банку для отримання пенсій та грошової допомоги, можна скористатись мережею банкоматів. У разі переїзду, від'їзду на лікування або відпочинок тепер не виникає необхідності брати з собою значну суму коштів готівкою. Картковий рахунок дасть можливість отримати гроші через мережу банкоматів, або в будь-якому відділенні уповноваженого банку на всій території України.

Установи банків не тільки забезпечують видачу належних одержувачу виплат у зручний саме для нього час, але й сприяють процесу накопичення пенсіонерами коштів, оскільки залежно від тривалості зберігання їх на поточному рахунку збільшується сума нарахованих відсотків.

Виплату пенсій здійснюють тільки надійні банки. Відбір банків здійснює спеціальна конкурсна комісія, до складу якої залучено відповідальних працівників Міністерства фінансів, Міністерства праці та соціальної політики, Національного банку та Пенсійного фонду України. Конкурсна комісія комплексно розглядає показники фінансового стану банків, аналізує їх діяльність з виплати пенсій та грошової допомоги, додержання чинного законодавства та приймає рішення про співпрацю з кожним окремим банком щодо обслуговування поточних рахунків пенсіонерів. Надзвичайно важливим критерієм відбору є якість обслуговування пенсіонерів. Враховуються такі показники як конкурентоспроможність банку-претендента, наявність розгалуженої системи відділень, належні для обслуговування відсотки за вкладами пенсіонерів, зручний режим роботи. Окрім цього, обов'язковою умовою участі банку в конкурсі є його готовність здійснювати за потреби доставку пенсії додому. Тому ймовірність виникнення проблем у пенсіонера з банком мінімальна. Пенсійні кошти будуть перераховуватись тільки тим банкам, які гарантують їх своєчасну виплату пенсіонерам. Управління Пенсійного фонду України у Літинському районі Вінницької області доводить до відома пенсіонерів перелік банків, в яких можна відкрити поточний рахунок для зарахування сум пенсій.

На даний час в районні управлінням укладено договори з 3 банками, а саме з:

- ВАТ «Державний ощадний банк України»

- ПАТ КБ «Райффайзен Банк Аваль»

- ПАТ КБ «Приватбанк».

Для того, щоб оформити виплату пенсій через банк необхідно звернутися до відділення банку. 

Заступник начальника управління ПФУ у Літинському районі О.Артемчук 

Щодо штрафів за порушення трудового законодавства

З 10 лютого 2016 року набрала чинностi постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016 р. № 55, якою внесено змiни до постанови вiд 17.07.2013 р. № 509 «Про затвердження Порядку накладення штрафiв за порушення законодавства про зайнятiсть населення».

Цiєю постановою затверджено Порядок накладення штрафiв за порушення законодавства про працю та зайнятiсть населення вiдповiдно до ч. 4 ст. 265 КЗпП та ч. 9 ст. 53 Закону України «Про зайнятiсть населення».

За статтею 265 КЗпП посадовi особи органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, виннi в порушеннi законодавства про працю, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

Юридичнi та фiзичнi особи - пiдприємцi, якi використовують найману працю, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу в такому разi:

- фактичного допуску працiвника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працiвника на неповний робочий час у разi фактичного виконання роботи впродовж повного робочого часу, установленого на пiдприємствi, та виплати заробiтної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та податкiв -у 30-кратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення (з 1 травня 2016 р. - 43500 грн);

- порушення встановлених строкiв виплати заробiтної плати, iнших виплат, передбачених законодавством про працю, бiльш як за один мiсяць, виплата їх не в повному обсязi - у трикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (з 1 травня 2016 р. - 4350 грн);

- недотримання мiнiмальних державних гарантiй з оплати працi - у 10-кратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника, щодо якого скоєне-порушення (з 1 травня 2016 р. - 14500 грн);

- недотримання встановлених законом гарантiй та пiльг працiвникам, якi залучаються до виконання обов'язкiв, передбачених законами України «Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу», «Про альтернативну (невiйськову) службу», «Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю», - у 10-кратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення (з 1 травня 2016 р. - 14500 грн);

- порушення iнших вимог трудового законодавства, крiм передбачених абзацами другим - п'ятим ч. 2 цiєї статтi, - в розмiрi мiнiмальної заробiтної плати (з 1 травня 2016 p. - 1450 грн).

Перший заступник начальника управління С.Микуш

 

Виплачувати офіційно заробітну плату стало вигідно

Виплата заробітної плати у „конвертах” – тягар сучасності, який несе за собою багато негараздів як країні так і кожному з нас. Нелегальна заробітна плата послаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів. Cаме тому з нового року внесено зміни до податкового законодавства, які заохочують роботодавців до легалізації праці найманих працівників.

А саме, з 1 січня 2016 року фізособи-підприємці та ті, хто провадять незалежну професійну діяльність, сплачують ЄСВ за ставкою 22%. Це передбачено Законом Українивід 24 грудня 2015 року № 909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актівУкраїни щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році».

База нарахування ЄСВ  для фізичних осіб – підприємців визначається так:

- фізособи-підприємці, що перебувають на спрощеній системі оподаткування (крім пенсіонерів за віком та інвалідів, які отримують пенсію чи соціальну допомогу) самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ (34450 грн) і не менше за розмір мінімального страхового внеску (з 1 січня 2016 року – 303,16 грн (1378 грн х 22%);

- фізичні особи-підприємці, що перебувають на загальній системі оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, нараховують ЄСВ тільки за місяці, у яких вони отримали дохід (прибуток) у межах максимальної величини й не менше розміру мінімального страхового внеску. У тих місяцях, у яких вони не отримали доходу, вони мають право визначити базу нарахування ЄСВ з дотриманням мінімального й максимального її розміру.

З 01.01.2016  р. згідно ЗУ №909 нарахування на ФОП з найманих працівників становить 22%. У зв‘язку із змінами згідно постанови КМУ від 28.02.2016 №85 здійснюється розподіл на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування у зв‘язку із тимчасовою втратою працездатності, що дає право на матеріальне забезпечення соціальних послуг за рахунок фонду.

Також дуже важливо, щоб громадяни усвідомили, що їх згода отримувати зарплату „в конвертах” позбавляє їх соціального захисту. Адже пенсію вони матимуть тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати.

Звертаємося до роботодавців підтримати ідею легалізації заробітної плати та робочих місць. Це захистить ваш бізнес від не конкурентних умов, а працівників – від негативних наслідків.

Перший заступник начальника управління         С.Микуш

Зареєструйтеся та контролюйте!

 Управління Пенсійного фонду України у Літинському районі повідомляє, що із 01 січня 2016 року для нарахування пенсій не враховуватимуть заробітну плату за періоди страхового стажу до 1 липня 2000 року.

Тобто, якщо раніше для обчислення пенсії брали всі дані із системи персоніфікованого обліку та, окрім цього, майбутній пенсіонер міг принести довідку про заробітну плату за 60 місяців підряд до 2000 року, то з 1 січня 2016 року актуальною є лише інформація із системи персоніфікованого обліку. Виняток встановлений лише для осіб страховий стаж в яких з 01.07.2000 року становить менше 60 місяців.

Що означає поняття “персоніфікований облік”? Із липня 2000 року в країні було створено унікальну систему, яка обліковує відомості про всіх застрахованих осіб, інакше кажучи, про всіх працюючих і самозайнятих осіб. Тобто на сьогодні кожен, хто працює, має персональну облікову картку в системі персоніфікованого обліку, у якій за весь період трудового життя накопичуються відомості, що потім і є основою для обчислення пенсії. Ці облікові картки знаходяться в електронному вигляді в Пенсійному фонді. Де б не працювала людина, незалежно від підприємства чи території, весь заробіток (якщо звичайно він офіційний) накопичується в системі так званого персоніфікованого обліку. Так от, виписка з системи персоніфікованого обліку, так звана форма ОК-5, містить ваші дані, які будуть використовуватись для розрахунку пенсії! Які ж дані містяться в системі персоніфікованого обліку? Це:

- перелік страхувальників, які подають про вас відомості в систему персоніфікованого обліку;

- за кожний місяць починаючи з 2000 року інформацію про кожну застраховану особу щодо суми заробітку, з якої сплачено страхові внески, кількості днів для стажу, відмітки про сплату пенсійного/єдиного внеску. А також загальні показники за кожен рік помісячно: загальну суму заробітку, з якого сплачено страхові внески (усього та в межах максимальної величини), страховий стаж;

- відомості про спеціальний (пільговий) стаж і про стаж, який зараховують без сплати страхових внесків за страхувальниками та за роками.

Якщо такі дані є, то виникає логічне запитання: як із ними можна ознайомитися та як перевірити свої сплачені страхові внески?

Найпростіше це зробити, зареєструвавшись на електронному порталі Пенсійного фонду України (http://portal.pfu.gov.ua).

Уся індивідуальна інформація, зокрема і персональні дані, що містяться в Держреєстрі, є конфіденційними і не підлягають розголошенню. Підписуючи заяву про реєстрацію в системі надання електронних послуг, громадянин тим самим дає згоду на отримання такої інформації засобами веб-порталу відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Уся інформація, яку отримуватиме заявник, надходитиме знеособлено – без зазначення прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера картки платника податків – фізичної особи або серії та номера паспорта. Цю інформацію не можна роздрукувати чи скопіювати. Тобто стороння людина не зможе скористатися даними. які отримуватиме заявник.

Також кожен зареєстрований користувач зможе через портал подати запит до управління Пенсійного фонду для підготовки йому довідок, інших документів у паперовому вигляді, записатися на приймальні години до керівника, чи відповідальної особи управління Фонду тощо.

    Для цього потрібно підійти до УПФУ у Літинському районі (смт.Літин, вул.Соборна, 29)  з паспортом та ідентифікаційним кодом і отримати код реєстрації на порталі. Далі зареєструватись на порталі ПФУ (http://portal.pfu.gov.ua) і в своєму кабінеті або з дому зайти в розділ виписка з системи персоніфікованого обліку. От і все. Відтепер, будете знати на яку пенсію вам розраховувати, коли прийде пенсійний вік.

Начальник відділу ведення електронних реєстрів, підтримки, адміністрування та захисту інформаційно – аналітичних систем                                              Н.Росса

 

Управління ПФУ у Літинському районі

зустрічало іноземних гостей

Управління Пенсійного фонду України у Літинському районі відвідали представники Пенсійного фонду України разом з двома експертами ІТ технологій агентства США «USAID».

Зустріч відбулась з метою експертної оцінки стану запровадження централізованої системи призначення та виплати пенсій в районі, парку комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, захисту інформації тощо.

Під час візиту іноземні гості ознайомилися з роботою фронт – офісу, бек – офісу, бюджетно – фінансового відділу та вивчили потребу управління у технічному забезпеченні.

Нагадаємо, що Вінницька область  - це одна з 4 областей, яка входить до пілотного проекту централізованого призначення та виплати пенсій, який в свою чергу вимагає потужної техніки. Оскільки нова пенсійна справа формується в цифровому форматі і усі документи необхідно сканувати.

Адміністрація управління

 Накопичувальні пенсії – справа недалекого майбутнього

Для вирішення проблемних пенсійних питань урядом проводиться робота з реформування пенсійної системи. Сьогодні, як ніколи раніше, на часі питання впорядкування пенсійного законодавства, встановлення єдиних принципів нарахування пенсій, запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та впровадження недержавного пенсійного забезпечення.

Накопичувальна пенсійна програма передбачає наступні завдання:

– розвантаження солідарної системи;

– формування індивідуальних накопичень громадян;

– залучення інвестиційного ресурсу накопичувальної системи на розбудову національної економіки;

– розвиток національного фондового ринку.

Таке запровадження планується з 1 січня 2017 року. Обов’язковими є внески для осіб до 35 річного віку, добровільними — від 36 до 55 річного віку.

Держава гарантує контроль та безпеку збереження коштів накопичувальної системи. Пенсійний фонд України в свою чергу створює: Накопичувальний пенсійний фонд; забезпечує роботу Ради Накопичувального фонду, склад якої формується Кабінетом Міністрів України та здійснює адміністрування накопичувальної пенсійної системи.

Компанії з управління активами залучаються Радою Накопичувального фонду за конкурсом та мають відповідати, визначеним законом жорстким вимогам. Пенсія за віком призначається і виплачується на загальних підставах – після 60 років.

Окрім того, за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюються професійні пенсійні виплати незалежно від віку за наявності необхідної вислуги років.

Перший заступник начальника управління С. Микуш

Випадки подачі заяв до Пенсійного фонду

Поновлення виплати пенсії

Такі заяви подають пенсіонери або їхні законні представники особисто в органи Фонду.Поновлення виплати пенсії за посвідченими нотаріально або надісланими поштою заявами не дозволяється.

Поновлення виплати пенсії відбувається за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення виплати. Тривала відсутність звернень пенсіонера щодо отримання пенсії потребує встановлення місця його перебування, а в окремих випадках – проживання.

У разі звернення пенсіонера з приводу поновлення виплати пенсії працівники Фонду перевіряють статус особи: чи вона працює, чи зареєстрована як фізична особа – підприємець, чи є перерви в реєстрації місця проживання в Україні. Для цього слід надати документи, що посвідчують особу, або показати документи, щопідтверджують статус особи.

Перебування на довготривалому лікуванні

Якщо протягом тривалого часу пенсіонер, який потребує опіки (піклування), перебуває на лікуванні, то виплату пенсії має здійснювати управління Пенсійного фонду України за місцем перебування пенсіонера, тобто за адресою лікувального закладу. Для цього адміністрація цього закладу подає в Пенсійний фонд заяву про запит пенсійної справи.

У статті 66 Цивільного кодексу України визначено, що коли над особою, яка перебуває в закладі охорони здоров’я або закладі соціального захисту населення, не встановлено опіку чи піклування або їй не призначено опікуна чи піклувальника, то опіку або піклування над нею здійснює цей заклад. А в Правилах опіки та піклування конкретизовано, що виконання обов’язків опікунів і піклувальників здійснюють від імені держави ці установи в особі їх керівників.

Разом із тим, для контролю за цільовим використанням коштів, призначених на виплату пенсій, таку виплату здійснює у визначений у заяві спосіб управління Пенсійного фонду України за місцем розташування закладу.

Якщо ви переїхали

Заяву на запит пенсійної справи за новим місцем проживання подає пенсіонер особисто в орган, що призначає пенсію за новим місцем проживання (реєстрації). Вимоги до порядку подання заяви на запит пенсійної справи за новим місцем проживання подібні до вимог до порядку подання заяви про поновлення виплати пенсії.

Заяву про запит пенсійної справи подає пенсіонер особисто, а якщо особа, якій призначено пенсію, не досягла повноліття або є недієздатною, то заяву подає законний представник такої особи. До заяви про запит пенсійної справи додають документи, що підтверджують нове місце проживання пенсіонера, бажано пенсійне посвідчення.

Для осіб, переміщених із тимчасово окупованої території України та районів проведення анти терористичної операції, до заяви, крім документів, що посвідчують особу, додають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509.

Місце тимчасового проживання, зазначене в заяві пенсіонера, у довідці має належати до території обслуговування управління Пенсійного фонду України, куди звертається особа.

Термін дії довідки, її оформлення мають відповідати вимогам Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що є чинними на дату звернення до органу Пенсійного фонду України з відповідною заявою.

Заява про виплату пенсії у зв’язку з переїздом на постійне місце проживання за кордон

Пенсіонер, який переїжджає на постійне проживання за кордон, і хоче отримати пенсію за шість місяців наперед, має звернутися з відповідною заявою в орган Пенсійного фонду України, у якому він перебуває на обліку, а також надати паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом підрозділу Державної міграційної служби про дозвіл на виїзд за кордон на постійне проживання. Одночасно пенсіонер має надати талон про зняття з реєстрації місця проживання в Україні, у якому зазначено країну вибуття й дату зняття з реєстрації. Саме з місяця, що настає за місяцем зняття з реєстрації, обчислюють суму пенсії за шість місяців, яку виплачують наперед, перед виїздом одержувача пенсії за кордон.

Заступник начальника управління ПФУ у Літинському районі  Артемчук О.Г.

Шановні пенсіонери!

Повідомляйте ПФУ у разі свого працевлаштування Пам’ятайте! У разі свого працевлаштування (у тому числі зайняття підприємницькою діяльністю) Ви обов’язково повинні повідомити орган Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії. Це ж стосується й зміни місця проживання та інших обставин, що можуть вплинути на розмір та своєчасність виплати Вашої пенсії.

Нагадуємо, що з такими вимогами чинного пенсійного законодавства кожен з Вас вже ознайомлений при призначенні пенсійних виплат та особисто розписався у заяві відповідного змісту. Порушення цих вимог призводить до незаконних підвищень пенсійних виплат, які в обов’язковому порядку підлягають поверненню органам Пенсійного фонду. Відповідальне ставлення до свого обов’язку убереже Вас від неприємних клопотів по поверненню отриманих коштів. Разом з тим, не забувайте, що у Ваших інтересах також повідомляти орган Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії і про звільнення з роботи, адже це може вплинути на збільшення розміру пенсійних виплат

Про старість дбати замолоду.

 Розпочати реформи у системі пенсійного забезпечення - це єдиний спосіб, що дасть можливість підвищити пенсії пенсіонерам і соціальні стандарти всім громадянам. Запровадження накопичувальної пенсійної системи планується з 1 січня 2017 року. Вона передбачає два вікових рівні залучених до неї людей. Обов`язковому пенсійному страхуванню підлягатимуть молоді люди до 35 років – щоб у них було достатньо часу для накопичення пенсійних активів як відчутної доплати до солідарної пенсії. Також, на добровільних засадах за власним бажанням, у накопичувальній системі зможуть брати участь і люди віком від 36 до 55 років. Це особиста справа самої людини. Кожен працівник протягом трудового життя відкладатиме кошти на власний пенсійний рахунок і , вийшовши на пенсію , розпоряджатиметься цими коштами на власний розсуд, не залежачи ні від кого. Передбачається, що у 2017 році ставка внеску становитиме 2% і кожного наступного року вона збільшуватиметься на 1% до досягнення у 2022 році 7%. У подальшому цей відсоток залишатиметься незмінним. Ці гроші людина відраховуватиме не як додаток до нинішніх внесків, зокрема до єдиного соціального внеску, який сплачують працівники і підприємці. Загальна ставка цього внеску не збільшуватиметьмя. Відбуватиметься перерозподіл коштів у межах того внеску, який сплачується нині. Так, у перший рік запровадження накопичувальної системи, у 2017 році, до неї планують залучити майже 6 мільйонів українців. У грошовому еквіваленті цей ресурс становитиме 5 мільярдів гривень. Ці кошти будуть інвестовані в економіку країни, створивши колосальний внутрішній ресурс, який дасть поштовх розвитку національного фондового ринку. Це будуть так звані “довгі гроші”, перше вилучення яких відбудеться лише орієнтовано через 25 років. Так вітчизняна економіка отримає додатковий шанс для розвитку і зростання, а громадяни - шанс на забезпечену старість. Держава гарантуватиме контроль і безпеку збереження коштів.

Перший заступник начальника управління С.Микуш

Посилення відповідальності за корупційні правопорушення

4 червня 2014 року набрав чинності Закон України від 13 травня 2014 року №1261-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» (далі - Закон), яким значно посилено відповідальність за корупційні порушення.

Законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким встановлено відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (передбачено Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції») у вигляді штрафу від 2550 до 5100 грн.

Внесеними змінами до Кримінального кодексу України значно посилено кримінальну відповідальність за корупційні діяння.

Так, за отримання посадовою особою неправомірної вигоди суд застосовує штраф виходячи з двократного розміру незаконно одержаної неправомірної вигоди.

Якщо неправомірна вигода не буде отримана або її розмір неможливо визначити, суд залежно від ступеня тяжкості злочину, вчиненого уповноваженою особою юридичної особи, застосовує штраф у таких розмірах:

за злочин невеликої тяжкості від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 тис. грн.);

за злочин середньої тяжкості від 10 до 20000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 тис. грн.);

за тяжкий злочин – 20 до 50000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 850 тис. грн.);

за особливо тяжкий злочин – від 50 до 75000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1275 тис. грн.).

Крім того, значно посилено кримінальну відповідальність за такі порушення:

підкуп працівника підприємства, установи чи організації;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;

підкуп особи, яка надає публічні послуги;

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Внесені Законом зміни до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в частині проведення перевірок достовірності зазначених відомостей у майновій декларації наберуть чинності з 1 січня 2015 року.

 

ЧОРНОБИЛЬСЬКІ ПЕНСІЇ
Чергова річниця вибуху на ЧАЕС знову нагадала про тисячі співвітчизників, які навіть через роки гостро відчувають на собі наслідки цієї трагедії. Насамперед, це ліквідатори і ті, хто працював безпосередньо в Чорнобильській зоні.
Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1210 від 23.11.2011року.
Так, цим Порядком передбачено, що за бажанням осіб пенсії можуть призначатись із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків. Водночас заробітна плата для обчислення пенсій враховується за будь – які 12 місяців поспіль такої роботи.
Для прикладу, якщо особа працювала в зоні відчуження в період з 14.05.1987р. до 23.09.1990р. За її бажанням пенсія може бути обчислена за 12 місяців поспіль, тобто враховується заробітна плата за ті 12 місяців, під час яких вона була найвищою. Для визначення доцільності особа може надати до управління Пенсійного фонду України довідку про заробітну плату за період з 01.06.1987р. до 31.08.1990р., а фахівці визначать і врахують найбільш вигідний період заробітку.
Проте, коли людина пропрацювала в зоні відчуження із дня аварії не менш як 12 місяців поспіль, за її бажанням пенсія може бути обчислюватися з урахуванням заробітної плати за будь який повний календарний місяць роботи в зазначеній зоні. 
Обчислювати із заробітної плати за один повний календарний місяць пенсія може також, якщо особо працювала на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС не менше як 12 місяців з 26 квітня 1986 р. по 01 серпня 1987р.
Якщо ж людина пропрацювала в зоні відчуження менше 12 місяців поспіль, пенсія обчислюється, враховуючи заробітну плату за повні календарні місяці поспіль у зоні відчуження. Для прикладу, якщо людина працювала в лоні відчуження з 12 вересня 1986 року до 23 лютого 1987 року, пенсія буде обчислюватися за повні місяці роботи, а саме з 1 жовтня 1986 року до 31 січня 1987 року.
Якщо ж особа працювала в зоні відчуження менше календарного місяця в 1986-1990 роках, за її бажанням пенсія може обчислюватися, враховуючи заробітну плату, отриману за роботу в зоні відчуження за весь фактично відпрацьований час в одному із неповних календарних місяців роботи протягом цих років, але без додавання суми заробітної плати за період роботи за межами зони відчуження. Скажімо, людині, яка працювала в зоні відчуження з 25.06.1987 року до 17.07.1987 року, заробітна плата для обчислення пенсії буде визначена, за її бажанням, за червень або за липень 1987 року. При цьому заробітна плата за шість днів червня або 17 днів липня буде приведена до місячної норми. Тобто отриманий заробіток буде розділено на шість у разі врахування заробітку на червень або на 17 - у разі врахування заробітку за липень і помножено на 25,6 (місячна норма при шестигодинному робочому дні).
Якщо ж робота проводилася вахтовим методом, визначення її тривалості в зоні відчуження і заробітної плати для обчислення пенсії здійснюється з урахуванням того, що одна повна вахта ( не менше 14 робочих днів поспіль) вважається повним місяцем.
Постанова передбачає також застосування формульного підходу під час визначення заробітку для обчислення пенсії по інвалідності та в разі втрати годувальника (відповідно до ст.54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»). До державної пенсії призначається додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров‘ю, розмір якої для інвалідів – ліквідаторів становить для 1 групи – 50%, 2- 40 %, 3 – 30% від прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.
Крім того, законодавство гарантує інвалідам – учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо яких встановлено причинний зв‘язок інвалідності із Чорнобильською катастрофою, мінімальну пенсійну виплату. Так, коли розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів 1 групи – 285 %, 2 – 255%, 3 – 225 % прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів.

НАДБАВКИ, ПІДВИЩЕННЯ, ДОПЛАТИ ДО ПЕНСІЇ

До пенсії за віком, по інвалідності, за вислугу років, які призначають відповідно до законів «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» установлено такі надбавки.

НА НЕПРАЦЕЗДАТНИХ ЧЛЕНІВ СІМ‘Ї

Умови призначення. Пенсіонерам, які не працюють і мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім‘ї, треба подати свідоцтво про народження непрацездатних членів сім‘ї, документи про встановлення групи інвалідності непрацездатним членам сім‘ї (за наявності), довідку про перебування на утриманні пенсіонера непрацездатних членів сім‘ї (видають житлово – експлуатаційні або інші організації за місцем проживання (реєстрації) заявника або органи місцевого самоврядування), трудову книжку пенсіонера.

НА ДОГЛЯД

Умови призначення. Інвалідам 1 групи, самотнім інвалідам 2 групи, які потребують постійного стороннього догляду чи які досягли пенсійного віку; самотнім інвалідам 3 групи, які досягли пенсійного віку; самотнім одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду, крім осіб, котрі отримують державну соціальну допомогу на догляд. Слід подати висновок лікарсько – консультаційної комісії про потребу постійного стороннього догляду, довідку про склад сім‘ї. У заяві треба зазначити, що пенсіонер не має працездатних родичів, які відповідно до законодавства мають його утримувати.

ПІДВИЩЕННЯ РЕАБІЛІТОВАНИМ ТА ЧЛЕНАМ ЇХНІХ СІМЕЙ

Умови призначення. Особам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і яких згодом було реабілітовано, членам їх сімей, котрих було примусово переселено, треба подати посвідчення реабілітованого, членам його сім‘ї – довідку про факт примусового переселення. Незалежно від виду пенсії та закону, відповідно до якого її призначено, установлено дане підвищення.

ПІДВИЩЕННЯ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ТА ЧЛЕНАМ СІМ‘Ї ЗАГИБЛОГО/ПОМЕРЛОГО ВЕТЕРАНА ВІЙНИ

Слід подати посвідчення учасника війни, учасника бойових дій, інваліда війни, члена сім‘ї загиблого.

ПІДВИЩЕННЯ ЖЕРТВАМ НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ АБО ДРУЖИНІ (ЧОЛОВІКУ) ПОМЕРЛИХ ЖЕРТВ НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ

Треба подати посвідчення жертви нацистських переслідувань або дружини (чоловіка) померлих жертв нацистських переслідувань.

НАДБАВКА ПОЧЕСНИМ ДОНОРАМ

Слід подати посвідчення до знаку «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР».

ДОДАТКОВА ПЕНСІЯ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ЗДОРОВ‘Ю

Умови призначення. Особам, які мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи. Слід подати посвідчення «Учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» або «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи».

ДОПЛАТА НА ТЕРИТОРІЯХ ЗАБРУДНЕННЯ

Умови призначення. Пенсіонерам, які не працюють і проживають на території радіоактивного забруднення.

ПЕНСІЯ ЗА ОСОБЛИВІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ

Умови призначення. Особам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення в галузі науки, культури, освіти, охорони здоров‘я, фізичної культури й спорту тощо. Слід подати документи, які підтверджують особливі заслуги.

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ДОГЛЯД ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ.

Умови призначення. Самотнім інвалідам війни 1 групи, інвалідам війни 2 і 3 груп, які потребують постійного стороннього догляду. Треба подати довідку МСЕК, довідку про склад сім‘ї ( у заяві зазначають, що немає працездатних родичів, зобов‘язаних відповідно до законодавства утримувати пенсіонера), висновок лікарсько – консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду.

ТЕРМІНИ ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ

Пенсію виплачують щомісяця з 4 по 25 число тільки в грошовій формі через підприємства національного оператора поштового зв‘язку або перераховують на банківський рахунок, визначений пенсіонером, у порядку, передбаченому в законодавстві.

Дата виплати пенсії через підприємства поштового зв‘язку встановлюється згідно з графіком виплати пенсій, який складається відповідно до територіальних дільниць. Право на першочергову виплату мають інваліди війни, учасники бойових дій та сім‘ї загиблих у роки війни.

ВИПЛАТА ПЕНСІЇ ЗА ДОВІРЕНІСТЮ

Пенсію може бути виплачено за довіреністю, посвідченою нотаріально. У разі якщо довіреність оформлено на термін понад один рік, одержувач пенсії після закінчення кожного року дії довіреності особисто звертається з відповідною заявою у відповідний орган Пенсійного фонду щодо продовження виплати за довіреністю. Якщо суми пенсій в банку одержують за довіреністю більш один рік або не одержують із поточного рахунка понад один рік, уповноважений банк повідомляє про це відповідний орган Пенсійного фонду, а одержувач пенсії має подати нову заяву в орган Фонду.

В разі невиконання одержувачем пенсій та грошової допомоги цієї умови орган Пенсійного фонду припиняє перерахування пенсії на рахунок в установу банку, визначену одержувачем, і здійснює виплату через підприємство поштового зв‘язку за місцем проживання одержувача в установленому порядку.

ВИПЛАТА ПЕНСІЇ В РАЗІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, РЕЄСТРАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пенсії виплачують без урахування розміру заробітної плати (доходу). Проте в разі працевлаштування за трудовим договором, реєстрації як фізична особа – підприємець, роботи на підставі договорів цивільно – правового характеру розмір пенсії визначають без урахування надбавок, доплат, підвищень, які відповідно до законодавства виплачують до пенсії лише особам, котрі не працюють. Про свою зайнятість пенсіонер зобов‘язаний повідомити орган Пенсійного фонду України, в якому він перебуває на обліку, протягом 10 днів із дня працевлаштування, реєстрації, укладання договору тощо.

Якщо настають підстави для індексації, індексація пенсій пенсіонерам, які працюють, здійснюється після індексації заробітної плати. Для індексації пенсії в орган Пенсійного фонду України подають довідку про розмір оплати праці, проіндексовану її суму і суму індексації.

ПРИПИНЕННЯ ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ

Пенсію припиняють виплачувати, коли її не отримують протягом 6 місяців підряд; у разі смерті пенсіонера; якщо пенсію призначено на підставі документів, що містять недостовірні відомості; в інших випадках, передбачених у законодавстві.

В Пенсійному фонді працює веб-портал

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 року № 401-р "Про доступ до послуг у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" Пенсійний фонд України створив веб-портал для надання в електронному вигляді інформації з баз даних ПФУ: portal.pfu.gov.ua.

Основною метою створення веб-порталу є удосконалення порядку та способів обслуговування осіб, що звертаються до органів Пенсійного фонду України.

Надання електронних послуг здійснюватиметься безкоштовно.

Відповідно до цього надається доступ до інформації:
• про законодавство, пов'язане з регулюванням правових і фінансових відносин між органами Пенсійного фонду України, страхувальниками, у тому числі фізичними особами-підприємцями та особами, які забезпечують себе роботою самостійно; зразки бланків, заяв, інших документів, необхідних для призначення та перерахунку пенсій тощо, включаючи можливість роздрукування або зчитування таких документів в електронному вигляді; ця інформація надається незалежно від реєстрації осіб на веб-порталі;

• за умови підтвердження автентичності особи (шляхом реєстрації особи в базі даних веб-порталу), що отримує доступ, для громадян, застрахованих осіб та страхувальників, у тому числі фізичних осіб-підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, до інформації про стан відомостей про застраховану особу, пенсійних виплат, про взаємодію громадян, застрахованих осіб та страхувальників з органами Пенсійного фонду України з питань: заповнення бланків заяви, скарги, запитів у електронному вигляді; стану розгляду заяв, скарг, поданих в електронному вигляді запитів; подання запитів для підготовки у паперовому вигляді довідок, інших документів; попереднього запису на відвідування органу Пенсійного фонду України;

Реєстрація користувачів на веб-порталі здійснюється на підставі заяви за спеціальною формою, поданою до органу Пенсійного фонду України за місцем взяття на облік особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

Надання на запит індивідуальної інформації, що міститься в Державному реєстрі, автоматизованій системі обробки пенсійної документації здійснюється виключно для користувачів, зареєстрованих у базі даних веб-порталу.

За більш детальною інформацією звертайтесь в управління Пенсійного фонду України у Літинському районі в кабінет № 11 або за телефоном 2-01-93.

[ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ НА ПОХОВАННЯ ТА НЕДООТРИМАНОЇ ПЕНСІЇ 
Для отримання допомоги на поховання до органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку, надаються:

- заява про виплату допомоги на поховання;

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (або довідка для отримання допомоги на поховання).

Витяг видається після державної реєстрації смерті відділом державної реєстрації актів цивільного стану.

У разі державної реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради може видаватись довідка для отримання допомоги на поховання.

Розмір допомоги на поховання пенсіонерів, які одержували пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» - тримісячна пенсія, але не менше п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

Розмір допомоги на поховання пенсіонерів, які одержували пенсію згідно з іншими законами – розмір двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

Якщо пенсіонер перебував на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім'ї або іншою особою), допомога на поховання не виплачується.

Допомога на поховання виплачується через відділення поштового зв’язку за разовими дорученнями, які оформлюються органом Пенсійного фонду України у день звернення за допомогою на поховання.

Разові доручення дійсні до кінця місця, у якому вони були виписані. 

Пенсія, яка належала пенсіонеру і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується по місяць смерті пенсіонера, незалежно від дати смерті.

Протягом шести місяців від дня смерті пенсіонера недоотримана пенсія виплачується членам його сім’ї, які проживали разом з померлим на день його смерті. 

До органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку, надаються: відповідна заява, паспорт заявника, свідоцтво про смерть, документи, що підтверджують родинні стосунки, та документи про спільне проживання з померлим. 

Документи, що підтверджують родинні стосунки: паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про склад сім'ї або рішення суду.

Документи, що підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті: паспорт, довідки уповноважених органів з місця проживання, у тому числі органів місцевого самоврядування або інші документи.

Непрацездатні члени сім’ї, які знаходились на утриманні померлого пенсіонера, надають документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера. Такій категорії недоотримана пенсія виплачується незалежно від факту спільного проживання з померлим пенсіонером. 

Якщо одночасно звертається декілька членів сім’ї, належна сума недоотриманої пенсії ділиться між заявниками порівну.

Після шести місяців від дня смерті пенсіонера до органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку, надаються заява, паспорт заявника, свідоцтво про смерть та свідоцтво про право на спадщину.

Свідоцтво про право на спадщину оформлюється нотаріусами відповідно до закону.

Недоотримана пенсія виплачується через відділення поштового зв’язку.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ТИХ, ХТО ЗВЕРТАЄТЬСЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ПЕНСІЇ

• Для призначення будь-якого виду пенсії необхідно подати до місцевого управління Пенсійного фонду відповідну заяву (бланк заяви можна отримати у спеціалістів відділу призначення пенсій управління) та документи, необхідні для призначення певного виду пенсії.
• Для оформлення пенсійного посвідчення Вам необхідно заповнити анкету (яку надасть спеціаліст Фонду) та надати фото. 
• Якщо до заяви подані не всі необхідні документи, Ви маєте право надати їх протягом трьох місяців з дня подачі заяви.
• Прийнявши заяву спеціаліст має видати розписку-повідомлення з переліком документів, які необхідно подати додатково протягом 3 місяців та пам’ятку пенсіонера. 
• Після надання всіх документів пенсія має бути призначена протягом 10 днів. 
• Після виготовлення пенсійного посвідчення, спеціаліст повідомить Вас в телефонному режимі про можливість його отримання.
 

Документи, які подаються для призначення 
пенсії за віком:

- паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік). Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне проживання (реєстрації);
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (якщо довідка відсутня через релігійні переконання - копія сторінки паспорта з відповідною відміткою);
- трудова книжка, диплом про навчання, військовий квиток, довідки, свідоцтва про народження дітей (жінкам, які у період до досягнення дитиною 3-річного віку не працювали), строкові договори чи довідки про підтвердження укладення строкових трудових договорів про роботу на Крайній Півночі, спеціальний торговий патент, або свідоцтво про сплату єдиного податку, або патент про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідку про сплату страхових внесків фізичною особою, яка здійснювала підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004); 
- довідка про заробітну плату за 60 місяців роботи підряд до 01.07.2000 (за бажанням або якщо з 01.07.2000 не відпрацьовано 60 місяців).
У разі призначення пенсій за віком зі зниженням пенсійного віку додатково подаються документи, які підтверджують таке право.

Документи, які подаються для призначення 
пенсії по інвалідності 

Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи. Виписка з акта огляду МСЕК, яка надається для призначення пенсії по інвалідності, надсилається органом МСЕК до органу, який призначає пенсію, за місцем проживання пенсіонера.
Для військовослужбовців строкової служби надається копія свідоцтва про захворювання, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку або довідка військово-лікарської комісії. 
Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про захворювання подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призиву, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов'язана з проходженням військової служби.
Крім довідки про інвалідність до заяви про призначення пенсії по інвалідності додаються всі документи, необхідні для призначення пенсії за віком.

Документи, які надаються для призначення 
пенсії у зв’язку з втратою годувальника:

- заява;
- трудова книжка, диплом про навчання, військовий квиток, довідки (інші документи про стаж годувальника);
- довідка про заробітну плату за 60 місяців роботи підряд до 01.07.2000р. (за бажанням або якщо з 01.07.2000 не відпрацьовано 60 місяців);
- довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера померлому годувальнику (якщо є такий документ); 
- свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;
- довідка ЖЕКу про склад сім'ї померлого годувальника;
- копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником (свідоцтво про народження, про укладення шлюбу, тощо);
- свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім;
- довідки навчальних закладів про навчання за денною формою (для дітей у віці від 18 до 23 років);
- довідка з житлових органів про спільне проживання з померлим чи рішення суду про встановлення факту перебування на утриманні;
- експертний висновок якщо смерть, пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС

nformacja-dlja-prinach-pens1.doc [28.5 Kb]

Літинське відділення Калинівської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області

Назва установи

Літинське відділення Калинівської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області

ТЕЛЕФОНИ

Адреса

смт. Літин Вінницька область, вул.Соборна, 32

 

 Начальник

Беліченко Тетяна Михайлівна

043-37-2-12-03,

 е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кількість працівників

10

 

Структурні підрозділи

 Відділ податків і зборів з фізичних осіб

04337-2-12-06

Відділ  обслуговування платників

2-12-06

 Відділ податків і зборів з юридичних осіб

2-11-96

 Відділ моніторингу доходів та обліково-звітних систем

2-01-56

 Відділ  погашення боргу

2-01-56

Дні прийому

Щоденно з 9.00 по 18.00 в приміщенні громадської приймальні, яка розташована на І поверсі адміністративного приміщення

 

 
---

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 01.08.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 25.07.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 18.07.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 11.07.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 04.07.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 27.06.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 20.06.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 13.06.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 06.06.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 30.05.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 23.05.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 16.05.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 12.05.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 09.05.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 02.05.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 25.04.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 22.04.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 11.04.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 04.04.2016р.

Літинське відділення Хмільницької ОДПІ надає методичні рекомендації
для держслужбовців про заповнення антикорупційних декларацій від веб-порталу buhgalter.com.ua,
які можна переглянути за посиланням: http://odpi-hm.at.ua/news/metodichni_rekomendaciji_dlja_derzhsluzhbovciv_pro_zapovnennja_antikorupcijnikh_deklaracij_vid_veb_portalu_buhgalter_com_ua/2016-03-30-3310
Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 22.02.2016р.
Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 15.02.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 01.02.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 25.01.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 18.01.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 11.01.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 04.01.2016р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 28.12.2015р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 11.10.2015 р.
Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 05.10.2015 р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 28.09.2015 р.

 

У Вінниці контрабандиста цигарок оштрафували майже на півмільйона гривень

Загальна сума конфіскованої продукції зі штрафними санкціями склала понад 1,1 млн. грн.

Двадцять тисяч п’ятсот пачок цигарок з акцизними марками Республіки Молдова намагався нелегально провезти на територію України через пункт пропуску у Могилів-Подільському 50-річний водій вантажівки. Нелегальний товар зловмисник переховував у подвійному, спеціальному обладнаному, дні напівпричепу вантажівки. В той час, як у декларації водій вказав лише особисті речі.

Факт незаконного переміщення підакцизних товарів через державний кордон України виявили оперативні співробітники Головного управління ДФС у Вінницькій області та працівники Вінницької митниці ДФС за участю працівників Могилів-Поліського прикордонного загону на міждержавному пропускному пункті «Могилів-Подільський – Отач». Спільне відпрацювання проведене в рамках загальнодержавної операції «Рубіж», що спрямована на викриття кримінальних правопорушень в митній сфері, попередження, виявлення і припинення каналів незаконного переміщення товарів народного вжитку, в тому числі під виглядом їх транзитного переміщення.

Рішенням суду даний громадянин визнаний винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 483 Митного кодексу України – переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів. Порушнику доведеться сплатити штраф та витрати загальною сумою близько 450 тис. грн. Крім того, рішенням суду незаконна продукція та причеп як безпосереднє знаряддя правопорушення – всього на суму понад 670 тис. грн. – конфісковані на користь держави.     

 Головне управління ДФС у Вінницькій області

Підприємницьку діяльність потрібно припиняти правильно

Припинити підприємницьку діяльність в України стало значно простіше. Без будь-яких довідок від контролюючих служб за заявою платника державний реєстратор проводить відповідну процедуру. Тому більшість суб‘єктів господарювання переконані, що у відносинах із контролюючими органами поставлено крапку. Проте це не так. Суб‘єкт господарювання зобов‘язаний, відповідно до вимог Податкового кодексу, відзвітувати щодо результатів своєї роботи. Отже такий платник має завітати до органів фіскальної служби та подати відповідну звітність.

На це звернув увагу під час чергової зустрічі з представниками бізнесу Вінниччини перший заступник начальника ГУ ДФС у Вінницькій області Руслан Осмоловський. „Сьогодні на обліку в органах фіскальної служби Вінниччини перебуває близько 10,5 тис. підприємців – фізичних осіб, які знялися з обліку в державного реєстратора. Але закриття підприємницької діяльності починається у державного реєстратора, а має бути завершено у фіскальній службі” – зауважив посадовець. Тож фізичні особи — підприємці можуть бути зняті з обліку в органах фіскальної служби лише у разі встановлення факту відсутності заборгованості перед бюджетом щодо сплати платежів. Тобто лише за наслідками проведеної перевірки.

ГУ ДФС у Вінницькій області

Щодо справляння єдиного податку платниками четвертої групи

Хмільницька ОДПІ інформує платників , що Державна фіскальна служба України своїм листом №32589/7/99-99-15-03-01-17 від 02.09.2015 р. повідомила, що з 1 січня 2015 року Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VII „Про внесення змін до Податкового кодексу України” фіксований сільськогосподарський податок трансформовано в єдиний податок (виділено в окрему четверту групу).

Відповідно до п.п. 295.9.2 п. 295.9 ст. 295 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платники єдиного податку четвертої групи повинні сплачувати податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу.

На сьогодні платниками єдиного податку четвертої групи подано податкові декларації за формою, затвердженою наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 864 „Про затвердження форми Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку”, і податкові зобов’язання на 2015 рік нараховується помісячно.

Як наслідок, в інтегрованій картці платника податку обліковується податковий борг та умовно нараховані штрафні санкції.

З метою дотримання вимог чинного податкового законодавства наказом МФУ від 19.06.2015 № 578 „Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку” (далі – наказ № 578), який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 07 червня 2015 року за № 799/27244, затверджено форму податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи. Відповідно до п. 4 наказу № 578 цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Таким чином платникам єдиного податку четвертої групи пропонується подати уточнюючі податкові декларації з фіксованого сільськогосподарського податку на 2015 рік (усіх декларацій, поданих у 2015 році) із заповненням розділу „нараховано до зменшення податкового зобов’язання», що унеможливить виникнення штучного податкового боргу та умовно нарахованих штрафних санкцій та подати „звітну” декларацію платника єдиного податку четвертої групи на 2015 рік за формою, затвердженою наказом № 578. Граничний термін подання декларацій платника єдиного податку четвертої групи – до 10.10.2015 р.

Хмільницька ОДПІ

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 21.09.2015 р.

Хмільницька ОДПІ за новою адресою – Проспект Свободи, 25

На виконання рішення №2249 від 25.06.2015 р. 78 сесії Хмільницької міськради 6 скликання “Про перейменування вулиці Леніна у м.Хмільнику” та рішення №237 від 20.08.2015 р. виконавчого комітету Хмільницької міськради “Про впорядкування нумерації будинків по Проспекту Свободи та вул. Небесної Сотні в м.Хмільнику”  Хмільницька ОДПІ інформує платників про зміну поштової адреси установи з вул. Леніна,29 на Проспект Свободи, 25.

Код ЄДРПОУ Хмільницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області – 39470439.

 

Хмільницька ОДПІ

З початку року фіскальна служба Вінниччини надала майже 115 тисяч адміністративних послуг

Трохи більше 103 тисяч таких послуг вінничани отримали у Центрах обслуговування платників. Нагадаємо, що на території Вінницької області функціонує 22 ЦОП, що надають свободу доступу платникам в отриманні консультаційних, інформаційних та адміністративних сервісів і послуг.

Найбільш запитуваною є послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. За 8 місяців цього року надано 45,5 тис. таких послуг.

Друге та третє місце за популярністю посіли послуги з видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) та реєстрації книги обліку розрахункових операцій. Цих послуг протягом січня – серпня 2015 року надано 17,9 тис. та 8,9 тис. відповідно.

Для зручності платників, кожна послуга має інформаційну картку, в якій  зазначено інформацію про суб’єкта, що надає адміністративну послугу, нормативно-правові акти, які це регламентують, та умови її отримання.

Так, зокрема, з інформаційної картки платники можуть дізнатися про перелік документів, необхідних для отримання довідки, порядок та спосіб їх подання, термін її видачі, способи отримання результату тощо. 

ГУ ДФС у Вінницькій області

Про зміни в порядку нарахування пені та штрафних (фінансових) санкцій

Законом України від 17 липня 2015 року № 655-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків” (далі – Закон № 655), який набрав чинності з 01.09.2015, були внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), зокрема, стосовно порядку нарахування пені при самостійному виявлені платником податку помилок та щодо штрафних (фінансових) санкцій.

Так, завдяки доповненню ст. 129 Кодексу пунктом 129.9, у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податку помилок відповідно до статті 50 цього Кодексу пеня, передбачена цією статтею, не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом.

Закон № 655, шляхом доповнення підрозділу 10 розділу XX „Перехідні положення” Кодексу пунктом 35, тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, скасовує платникам податків, обсяг доходів та/або операцій яких за попередній (звітний) рік складав менше 20 млн. грн., штрафні (фінансові) санкції, нараховані на суму податкового зобов'язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення в терміни, визначені цим Кодексом. Нараховані штрафні (фінансові) санкції скасовуються протягом 10 днів з дня сплати такого податкового зобов'язання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Зазначена норма не застосовується у разі повторного протягом року визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання з одного й того самого податку або збору. При цьому у разі скасування штрафної санкції відповідне сплачене податкове зобов'язання не підлягає подальшому оскарженню.

http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/215535.html

Всім платникам ПДВ отримувати витяг із Реєстру не обов'язково

Адже дані із Реєстру щоденно оприлюднюються на офіційному веб-порталі ДФС (www.sfs.gov.ua). За запитом в електронній формі платнику ПДВ можуть бути надані довідки із Реєстру про реєстрацію його контрагентів як платників ПДВ. Окрім того, платник ПДВ може отримати витяг із Реєстру в електронному вигляді.

Головне управління ДФС у Вінницькій області повідомляє, оперативно отримати дані із Реєстру можна за допомогою таких пошукових електронних сервісів на офіційному веб-порталі ДФС:

рубрика "Дані реєстру платників ПДВ" - дані з Реєстру із зазначенням дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера та терміну дії реєстрації платника ПДВ, у тому числі дані з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування із зазначенням переліку видів діяльності сільськогосподарського підприємства, на які поширюється дія спеціального режиму оподаткування ПДВ;

рубрика "Анулювання реєстрації платників ПДВ" - інформація про осіб, реєстрацію яких як платників ПДВ анульовано, із зазначенням дати анулювання, причин та підстав для анулювання реєстрації.

Додамо, до 19.11.2014 р. як витяги з Реєстру могли застосовуватись свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ. На сьогодні у випадках, коли законодавство передбачає надання особою витягу з Реєстру чи його копії, копії свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ чи іншого документального підтвердження факту реєстрації платником ПДВ, має надаватись чинний витяг з Реєстру. Зазначимо, порядок отримання платником ПДВ витягу з Реєстру визначений пунктом 7.6 розділу VII Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість.

Відділ комунікацій ГУ ДФС у Вінницькій області

Увага ! З 15 вересня  2015 року змінились рахунки для сплати єдиного внеску

Хмільницька ОДПІ нагадує платникам , що з 15 вересня 2015 року вступили  в дію небюджетні рахунки 3719, відкриті на ім’я органів Державної фіскальної служби України для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій.

Заповнення платниками поля «Призначення платежу» розрахункових документів  у разі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

При сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

*

;101

; код за ЄДРПОУ

; сплата єдиного внеску

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

1 – службовий код ("*");

2 – код виду сплати ("101" – Сплата суми єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ  платника, який здійснює сплату;

4 – друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється.

Ознайомитись платникам з новими рахунками щодо сплати єдиного внеску можна на веб-порталі ДФС України, або у Літинському відділенні Хмільницької ОДПІ, тел. для довідок: 2-12-03, 2-01-56.

Хмільницька ОДПІ


Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 14.09.2015 р.

Увага ! З 15 вересня 2015 року змінились рахунки для сплати єдиного внеску

 У звʼязку з проведенням реорганізації територіальних органів Міндоходів шляхом їх приєднання до відповідних територіальних органів ДФС утворені нові органи ДФС.

З 15 вересня 2015 року вступають в дію небюджетні рахунки 3719, відкриті на імʼя органів Державної фіскальної служби України для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій.

Ознайомитись з даними рахунками платники податків можуть на веб-порталі ДФС України, або в  Літинському відділенні Хмільницькій ОДПІ, тел. для довідок: 2-12-03, 2-01-56.

 Хмільницька ОДПІ

Щодо попередження шахрайських дій

Управління власної безпеки ГУ ДФС у Вінницькій області, з метою запобігання можливим фактам дискредитації підрозділів ДФС України інформує про те, що протягом останнього часу на території Вінницької області поновилися факти шахрайських дій від імені керівників територіальних підрозділів ДФС України. Працівниками управління власної безпеки ГУ ДФС у Вінницькій області в межах наданих повноважень, проводяться заходи щодо перевірки вказаної інформації.

Однією із найпоширеніших схем за якою діють шахраї є наступна: невідомі особи телефонують суб”єктам підприємницької діяльності, в переважній більшості на номери телефонів, розміщені в мережі Інтернет, та представляючись працівниками територіальної податкової інспекції в категоричній формі вимагають, щоб власник або керівник підприємства зателефонував начальнику відповідної інспекції на телефонний номер мобільного зв”язку, який залишає зловмисник.

Зателефонувавши за вказаним номером, суб”єкт підприємницької діяльності від іншого зловмисника, який при цьому називається керівником відповідної територіальної податкової інспекції, дізнається  про те, що його підприємство нібито потрапило в список суб”єктів господарювання, які найближчим часом будуть перевірені податковою інспекцією. При цьому, псевдо керівник податкової інспекції повідомляє співрозмовнику, що за відповідну грошову ”винагороду” , яку необхідно перерахувати на картковий рахунок банківської установи, вказану перевірку проводити не будуть. Для перерахунку грошових коштів шахраї надають реквізити рахунку та банківської установи.

Слід зазначити, що вказана схема не єдина,  яку використовують шахраї у своїх протиправних оборудках, що дискредитують як ДФС України так і окремих керівників територіальних підрозділів.

При цьому шахраї, як правило, розраховують на небажання ошуканих повідомляти  правоохоронні органи про такі випадки, адже їм по суті кажучи необхідно зізнатися в своїх протиправних намірах, що буде мати як правові наслідки, так може вплинути і на зміну стосунків з бізнес партнерами.

При виявленні подібних фактів Хмільницька ОДПІ просить суб”єктів господарювання терміново повідомляти на телефон “гарячої лінії” інспекції 2-26-96, або в телефонному режимі інформувати  чергового управління власної безпеки ГУ ДФС у Вінницькій області 0432-66-02-05.

Хмільницька ОДПІ

За матеріалами УВБ ГУ ДФС у Вінницькій області

До уваги платників податків!

25 вересня 2015 року Спілка податкових консультантів України та Українська аудиторська служба для суб’єктів господарювання - юридичних осіб за участі керівних працівників та провідних фахівців Державної фіскальної служби України проводить семінар на тему: «Сплата податку на додану вартість у контексті Податкового кодексу України».

Від Державної фіскальної служби України участь у зазначеному семінарі візьме начальник відділу розгляду звернень з ПДВ управління методології непрямих податків Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування Кононова Алла Миколаївна.

Початок семінару: 10 год.00 хв.

Місце проведення: м.Вінниця, вул. Пушкіна, 4, готельний комплекс „Поділля”, конференц-зал №1.

ГУ ДФС у Вінницькій області

Про окремі питання проведення документальних перевірок

Державна фіскальна служба України у зв'язку з набранням з 1 вересня  2015 року чинності Законом України від 17 липня 2015 року № 655-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на платників податків» (далі – Закон № 655) повідомляє про зміни в податковому законодавстві з окремих питань проведення документальних перевірок:

- відмінено норми, які передбачають особливості прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами перевірок, проведених за визначених підпунктом 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України  (далі – Кодекс) обставин, у зв'язку з наявністю кримінального провадження щодо кримінального правопорушення стосовно посадової особи (посадових осіб) платника податків. Враховуючи наведене, з            1 вересня 2015 року за результатами таких перевірок запроваджується загальний порядок та терміни прийняття податкових повідомлень-рішень, передбачений пунктом 86.8 статті 86 розділу ІІ Кодексу.

Окремо зазначено, що загальний порядок прийняття податкових повідомлень-рішень, передбачений пунктом 86.8 статті 86 розділу ІІ Кодексу, застосовується за результатами перевірок, які проводяться у межах кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, розпочатих після набрання чинності Законом № 655;

- що стосується прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами  документальних перевірок щодо дотримання законодавства з питань державної митної справи, то оскільки Законом № 655 не внесено зміни до Митного кодексу України,  податкові повідомлення рішення за результатами проведених перевірок щодо дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи, призначених відповідно до кримінального процесуального закону, приймаються з урахуванням частини тринадцятої статті 354 Митного кодексу України. При цьому підстави для самостійного визначення контролюючим органом за результатами таких перевірок сум грошових зобов'язань визначено у підпункті 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 розділу ІІ Кодексу;

- з моменту набрання чинності Законом № 655, не відповідатиме вимогам цього Закону врахування при здійсненні перевірок платників податків висновків актів перевірок суб’єктів господарювання, за результатами яких не приймались податкові повідомлення-рішення, у тому числі складених до набрання чинності Законом № 655;

- Законом № 655 внесено зміни до абзацу третього пункту 81.1 статті 81 розділу ІІ Кодексу, відповідно до яких посилено вимоги щодо складання наказу про проведення перевірки;

- Законом № 655 доповнено  статтю 79 розділу ІІ Кодексу новим пунктом 79.5, згідно з яким за наявності письмового звернення платника податків замість невиїзної документальної перевірки може проводитися документальна виїзна перевірка.

Більш детальні роз’яснення стосовно цих та інших нововведень щодо окремих питань проведення документальних перевірок надані Державною фіскальною службою України у листі від 28.08.2015 № 32067/7/99-99-22-04-02-17, який розміщено на веб-порталі ДФС (http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/63909.html).

http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/214134.htm

Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України

З 04.09.2015 набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 03.09.2015 № 581 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» (далі – Постанова № 581).

Згідно Постанови № 581 розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів – до 4 грудня 2015 року.

Окремими нормами Постанови № 581 визначено, що надходження в іноземній валюті підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку України, у розмірі 75 відсотків. Дозволено здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти або банківських металів одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 3 000 гривень у межах однієї банківської установи та встановлено ліміт на видачу готівкових коштів в національній валюті через каси та банкомати в 300 000 гривень на добу на одного клієнта. Водночас гранична сума видачі валютних вкладів в іноземній валюті на добу одному клієнту збільшена з еквівалента 15 000 гривень до еквівалента 20 000 гривень.

З повним текстом Постанови № 581 Ви можете ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.minrd.gov.ua).

 Інформаційно-довідковий департамент ДФС України

 

 

 

 

ДФС закликає платників користуватись електронними сервісами

Державна фіскальна служба України пропонує платникам скористатись електронними сервісами

Електронні сервіси, розміщені на офіційному веб-порталі ДФС за наступним посиланням

http://vin.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/214885.html

Інформаційна підтримка та технічна допомога платникам податків з питань подання в електронному вигляді податкової звітності та реєстрації податкових накладних

- надання консультацій та інформаційно-довідкових послуг відповідно до Податкового та Митного кодексів України, законодавства з питань сплати єдиного соціального внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, по телефону, з використанням електронної пошти, факсу, голосового автовідповідача;

- організація роботи та надання послуг електронного цифрового підпису

- розсилка на електронні адреси платників повідомлень про зміни в законодавстві з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного соціального внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС;

- організація роботи сервісу "Пульс"; (044) 284 00 07

- організація роботи зі зверненнями, що надійшли з державної установи "Урядовий контактний центр".

 Заощаджуйте свій час – користуйтеся електронними сервісами ДФС

 

ДФС України

Хмільницька ОДПІ

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 06.09.2015 р.

 В ДФС ведеться активна робота з метою перетворення на сервісну службу

Під час прес-конференції, яка відбулась 4 вересня 2015 року у Державній фіскальній службі України, Голова ДФС Роман Насіров розповів про основні результати реформ у відомстві за останні чотири місяці.

Так, зокрема, основне завдання, визначене планом Інституційної реформи Державної фіскальної служби України - повне перетворення з контролюючого органу на сервісну службу.

Вперше в історії служби розпочалася її радикальна адміністративна реформа – у липні змінилася структура, що надасть змогу до кінця року впровадити зміни у функціонуванні служби та на 20% зменшити кількість працівників – в ДФС будуть усунені дублюючі функції та підвищена ефективність її роботи.

Також затверджено нову регіональну структуру ДФС, яка передбачає скорочення кількості територіальних органів, зокрема, планується зменшення майже вдвічі кількості районних податкових інспекцій, натомість відкриватимуться центри обслуговування, в яких надаватиметься допомога платникам податків.

«Один з прикладів – перетворення територіальних органів ДФС на сервісні офіси, які не будуть проводити перевірки, не контролюватимуть платників, а надаватимуть реальні сервісні послуги, пов’язані з податками», - зазначив Роман Насіров.

Окрім того, за короткий період часу розроблено та запроваджено низку електронних сервісів для платників податків, які значно спрощують та скорочують процедури сплати податків, обліку, реєстрації, отримання інформації тощо.

Одне з найважливіших нововведень, зауважив Роман Насіров - запровадження системи електронного адміністрування ПДВ, що дозволило зробити адміністрування цього податку прозорим, унеможливило створення фіктивних податкових кредитів та «податкових ям».

Також скорочуються та спрощуються форми податкової звітності для юридичних та фізичних осіб – платників податків.

Розпочато процес демілітаризації податкової міліції, що означатиме зміну форм і методів роботи даного підрозділу та сприятиме покращенню ставлення суспільства до цієї структури.

Разом з тим ДФС розроблена та впроваджується антикорупційна програма з посилення заходів протидії і запобігання корупції всередині служби. Результатом посилення роботи у цьому напрямі стало відкриття з червня майже 180 кримінальних проваджень стосовно посадових осіб фіскальної служби, оголошено підозру про вчинення кримінальних правопорушень 28 працівникам, матеріали 20 кримінальних проваджень направлені до суду з обвинувальними актами, 4 особи вже засуджено.

Як наголосив Голова ДФС, служба в процесі реформування, виконує декілька складних завдань одночасно: забезпечує стабільне наповнення бюджету, проводить реформи, впроваджує нові сервіси для платників, працює над поверненням боргів, які були у держави перед бізнесом, зокрема, переплати податків та невідшкодований ПДВ.

Серед ключових завдань ДФС залишається боротьба з тіньовою економікою, яка заважає бізнесу працювати чесно і легально.

Так, у травні – серпні 2015 року до загального фонду державного бюджету забезпечено надходження у сумі 157,3 млрд. грн. платежів. За результатами боротьби з тіньовим бізнесом лише у серпні за рахунок детінізації зібрано 9,6 млрд. грн. ПДВ, що на 28% перевищує індикативні показники та на третину - середній щомісячний показник з початку року.

«Це 100 млн. доларів з тіньової економіки, які ми змогли повернути до бюджету. І очікуємо таке виконання щомісяця», - заявив Роман Насіров.

Також, за його словами, припинена діяльність 22 конвертаційних центрів, з контрагентів яких до бюджету вже стягнуто 336 млн. гривень. Більше ніж на 400 млн. гривень вилучено підакцизної продукції. На стадії реєстрації податкових накладних в ЄРПН виявлено та зупинено операцій зі створення фіктивного кредиту на суму понад 90 млрд. гривень. На суму понад 500 млн. гривень відшкодовано державі збитків по закінчених кримінальних провадженнях.

Голова ДФС зазначив, що для ефективної боротьби з тіньовою економікою та успішного проведення реформ дуже важлива підтримка громадськості та тісна співпраця з бізнесом та запевнив, що ДФС завжди відкрита до діалогу та конструктивної критики.

Прес-служба Державної фіскальної служби України

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/213820.html

Щодо зменшення податкового тиску на платників податків 

01.09.2015 набрав чинності Закон України від 17 липня 2015 року
№ 655-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків» (далі – Закон).

З урахуванням внесених змін збільшено до 6000 грн. вартісний критерій віднесення матеріальних активів до основних засобів.

Починаючи з 01.09.2015 консультації, крім узагальнюючих, у письмовій або електронній формі надаються контролюючими органами в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональними територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та підлягають обов'язковому розміщенню на сайті контролюючого органу, який надав консультацію, протягом 10 календарних днів після дня їх надання без зазначення найменування (прізвища, ім'я, по батькові) платника податків та його податкової адреси.

Повноваження з надання узагальнюючих податкових консультацій передані Міністерству фінансів України.

Вказаним Законом уточнено умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок.

Тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, платникам податків з обсягом доходів або операцій до 20 млн. грн. штрафи, нараховані на суми податкового зобов'язання, які платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення, скасовуються протягом 10 днів із дня сплати податкового зобов'язання. При цьому у разі скасування штрафної санкції відповідне сплачене податкове зобов'язання не підлягає подальшому оскарженню.

Однак, у разі повторного протягом року визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання з одного й того самого податку або збору штрафи застосуються на загальних підставах.

Крім того, платникам дозволено не нараховувати пеню при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання впродовж 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, а також у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податку помилок, якщо такі зміни внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання.

Довідково: Закон України № 655 опубліковано в газеті Верховної Ради України «Голос України» від 12.08.2015 № 147.

За інформацією Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України 

Про новий Порядок заповнення платіжних документів на сплату платежів до бюджету

Хмільницька ОДПІ інформує платників, що 01.09.2015 року в «Офіційному віснику України» №67 оприлюднено наказ Мінфіну України від 24.07.2015 р. №666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів».

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції  України 12.08.2015 р. за №974/27419

Визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 22 жовтня 2013 року № 609 "Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 листопада 2013 року за № 1878/24410.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 З текстом документа можна ознайомитись на веб-порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0974-15 

 

 

Про особливості перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника

У рамках системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – СЕА) для платників податку передбачено механізм повернення суми коштів з електронного рахунку платника, відкритого в Казначействі для роботи в СЕА  (далі – електронний рахунок), до бюджету чи на його поточний рахунок.

Цей механізм не розповсюджується на додатковий електронний рахунок, відкритий для сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Податкового кодексу України.

Так, відповідно до підпункту 2001.6. статті 2001 Податкового кодексу України у разі, якщо на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість сума коштів на електронному рахунку платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої декларації (далі – зайво зараховані кошти), платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової декларації заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню:

а) або до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з податку;

б) або на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов'язань з податку.

При цьому перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної у податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, над сумою податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у такому звітному періоді (п. 200¹.5 ст.200 Податкового кодексу України).

 Більш детальні роз’яснення, щодо особливостей перерахування до бюджету чи на поточний рахунок платника податку зайво зарахованих коштів на електронний рахунок та, зокрема, щодоособливостей сплати податкових зобов’язань з ПДВ, визначених у податкових деклараціях з ПДВ за звітні періоди лютий – травень 2015 року, що подані із запізненням,Державною фіскальною службою України надано у листівід 26.08.2015 № 31730/7/99-99-19-03-02-17, який розміщено на веб-порталі ДФС (http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/elektronne-administruvannya-pdv/63902.html).

http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/213231.html

Кабмін затвердив банки, фінансова гарантія яких дає право на автоматичне бюджетне відшкодування

Головне управління ДФС у Вінницькій області повідомляє про те, що Кабінет Міністрів України постановою від 29.07.2015р. № 538 затвердив перелік банків, отримання фінансової гарантії яких надає право на автоматичне бюджетне відшкодування податку на додану вартість платникам такого податку.

До зазначеного переліку увійшли наступні банки:

Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України";

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України";

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк".

Нагадуємо, що для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування сум ПДВ платник повинен одночасно відповідати критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 Податкового кодексу. Відповідно до абзацу першого підпункту 200.19.3 пункту 200.19 статті 200 Податкового кодексу України одним з таких критеріїв є наявність необоротних активів, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у три рази суму податку, заявлену до відшкодування, або отримання платником від банківської установи фінансової гарантії, що діє з дня подачі відповідної заявки про повернення суми бюджетного відшкодування.

Відділ комунікацій ГУ ДФС у Вінницькій області

Хмільницька ОДПІ

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 31.08.2015 р.

Про Реєстр неприбуткових установ та організацій

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України. Такі норми передбачено підпунктом 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.

Підпунктом 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України визначено, що до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:

бюджетні установи;

громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;

спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;

житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;

професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України.

Слід зазначити, що згідно з п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

     Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України).

Зауважимо, що наведений вище перелік та критерії з отримання статусу неприбутковості викладено в новій редакції Податкового кодексу України, з урахуванням доповнень, внесених Законом України від 17 липня 2015 року № 652-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій”, який набрав чинності 13 серпня 2015 року.

http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/212438.html

За фіскальним чеком покупець може перевірити легальність касового апарату продавця

Державна фіскальна служба запровадила новий електронний сервіс, за допомогою якого громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість отримати інформацію, чи зареєстрований конкретний реєстратор розрахункових операцій (РРО) в органах ДФС.

Так, наприклад, будь-який громадянин, придбавши товар в магазині, за отриманим фіскальним чеком може перевірити чи зареєстрований в органах ДФС касовий апарат, на якому продавцем товарів або послуг був роздрукований цей фіскальний чек.

У свою чергу, суб’єкт господарювання завдяки сервісу, зокрема, може отримати дані щодо фіскальних номерів РРО, найменування суб’єкта господарювання (прізвища, імені, по батькові), дату реєстрації, номер останньої книги обліку розрахункових операцій (КОРО), зареєстрованої на такий РРО та дати її реєстрації тощо.

Також запроваджений електронний сервіс містить інформацію про зареєстровані суб’єктами господарювання книги обліку розрахункових операцій.

Користувач сервісу також може отримати інформацію щодо фіскальних номерів РРО та КОРО, реєстрацію яких скасовано за заявою суб’єкта господарювання або з ініціативи органів ДФС.

Сервісом можна скористатися на офіційному порталі ДФС (www.sfs.gov.ua) у розділах «Інформація про РРО» та «Інформація про книги ОРО».

Прес-служба Державної фіскальної служби України

 

Завдяки децентралізації місцеві бюджети Вінниччини отримали майже стільки надходжень, як Державний бюджет

Сьогодні місцеві бюджети Вінниччини отримують практично такі ж податкові надходження, як і державний бюджет. Про це повідомив начальник ГУ ДФС у Вінницькій області Мирослав Продан під час прямого ефіру на обласному державному радіо. За його словами, протягом січня-липня підрозділами Головного управління ДФС у області до бюджетів усіх рівнів мобілізовано майже 3170 млн. грн., що в 1,4 рази минулорічного показника. З цієї суми до Державного бюджету надійшло близько 1588 млн. гривень. Місцеві ж громади отримали майже 1582 млн. грн., що на 16,3% більше минулорічних надходжень січня-липня.

Серед основних напрямків спільної з місцевими радами роботи по наповненню місцевої казни очільник фіскальної служби області вбачає роз’яснювальну роботу для прийняття відповідних рішень по місцевих податках і зборах, роботу у напрямку адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю;  інвентаризацію земельних ділянок з метою упередження їх використання без належного оформлення; справляння транспортного та акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Також актуальною залишається спільна робота із залучення до оподаткування самозайнятих осіб та працівників, які отримують заробітну плату в «конвертах».

«У рамках децентралізації, місцеві громади повинні зрозуміти одну важливу річ – саме від їхніх рішень залежить розвиток і економічна стабільність їхнього населеного пункту», - зауважив Мирослав Продан.

ГУ ДФС у Вінницькій області

Вінничани незабаром зможуть скористатися ексклюзивними електронними сервісами

Про це повідомив начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області Мирослав Продан на брифінгу, присвяченому темі електронних сервісів ДФС. Сьогодні, - зазначив Мирослав Продан - платники Вінниччини вже гідно оцінили переваги електронних сервісів від фіскалів: електронна звітність (на Вінниччині майже половина платників звітують через Інтернет); електронне адміністрування ПДВ (а з 1 липня повністю запрацювала ще й система електронного відшкодування); електронний кабінет платника; електронні консультації та ще майже два десятки електронних сервісів, розміщених на головному веб-порталі ДФС. Наразі в тестовому, а з 1 вересня – у штатному режимі працює новий електронний сервіс - «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису». За його допомогою, не піднімаючись з місця, можна отримати довідку про свої доходи та сплачені податки. Адже не секрет, що до сьогодні ця процедура займала чимало часу та зусиль.

Неабияку зацікавленість викликав спільний проект Головного управління фіскальної служби та громадських активістів області: інформаційно-аналітичні ресурси «Інвестиційні площадки» та «Державні закупівлі», який представив  голова Ради з кадрових питань ГУ ДФС у Вінницькій області Євгеній Семенов.

«Інвестиційні площадки» - проект, направлений на  залучення інвестицій, відображення усієї доступної інформації про інвестиційні ділянки, споруди для розвитку виробництва на місцевості, перевірка якості надання інформації та достовірності із поданими матеріалами тощо. За словами Мирослава Продана, в умовах децентралізації цей проект дає місцевим органам влади можливість додаткового залучення коштів до місцевого бюджету. Адже за його допомогою можна буде відслідковувати безхозні земельні ділянки або ж землі, які використовуються без належного документального оформлення.

Проект «Державні закупівлі» створений з метою прозорого та відкритого відображення інформації з проведення тендерних закупівель державними структурами із відображенням усієї інформації про відповідну процедуру, якісний зв'язок та можливість в короткі терміни отримати всю інформацію стосовно тих чи інших закупівель.

Проекти поки що знаходяться у стадії доопрацювання. Проте, наголосив Мирослав Продан, вже незабаром вони почнуть діяти і виконувати основну функцію – створення в області найбільш сприятливого інвестиційного та бізнес-клімату.

ГУ ДФС у Вінницькій області

Порядок проведення зустрічних звірок

Постановою КМУ від 22.07.2015 №526 внесено зміни до постанови  Кабінету Міністрів України  від 27.12.2010 №1232 “Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок” .

Зокрема, в пункт 2 внесено зміни, якими визначено, що для проведення зустрічних звірок відбираються суб’єкти господарювання, стосовно яких виникають сумніви та/або необхідність дослідження факту здійснення таких операцій, їх виду, обсягу і якості, розрахунків, що здійснювалися між суб’єктами, реальності та повноти відображення в обліку платників податків таких операцій.

Також пункт 7 доповнено  абзацом, яким встановлюється, що у разі виявлення фактів, які не дають змогу провести зустрічну звірку суб’єкта господарювання, контролюючий орган складає акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання.

Порядок розміщено за посиланням: 

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248365134

ДФС України

http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/212423.html

Про включення суми акцизного податку до доходу фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку

Чи включаються суми акцизного податку до доходу фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку, які здійснюють роздрібний продаж підакцизних товарів?
          

Суми акцизного податку, отримані платниками єдиного податку – суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів (роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів, та діяльність фізичних осіб з роздрібного продажу пива та столових вин), включаються до складу доходу платника єдиного податку. При цьому платники єдиного податку третьої групи справляють податок за ставкою, визначеною у п. 293.3 ст. 293 ПКУ, з доходу з урахуванням сум акцизного податку.
          Відповідно до п.п. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктами оподаткування акцизним податком є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
     Під реалізацією суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів слід розуміти продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються  як компоненти моторних палив, палив моторних альтернативних, безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування (п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
     Згідно з п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 ПКУ базою оподаткування у разі обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до п.п. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 ПКУ.     
     Умови застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктами господарювання визначені у ст. 291 ПКУ.
     Відповідно до п.п. 3 п.п. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють, зокрема виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин).
     Доходом платника єдиного податку для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності (п. 292.1 ст. 292 ПКУ).
     Пунктом 292.11 ст. 292 ПКУ визначено перелік сум, що не включаються до складу доходу платника єдиного податку, зокрема: суми податку на додану вартість; суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ.
     Для платників єдиного податку третьої групи встановлюється відсоткова ставка податку у розмірі:
     1) 2 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;
     2) 4 відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку (п. 293.3 ст. 293 ПКУ).
     Таким чином, суми акцизного податку, отримані платниками єдиного податку – суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів (роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів, та діяльність фізичних осіб з роздрібного продажу пива та столових вин), включаються до складу доходу платника єдиного податку. При цьому платники єдиного податку третьої групи справляють податок за ставкою, визначеною у п. 293.3 ст. 293 ПКУ, з доходу з урахуванням сум акцизного податку.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС України, категорія 107.04 http://zir.minrd.gov.ua/main/bz/view/?src=ques

Хмільницька ОДПІ

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 25.08.2015 р.

 

З початку року оперативники фіскальної служби Вінниччини вилучили з незаконного обігу товарів більш ніж на 10 млн. грн.

      З початку нинішнього року оперативними підрозділами Державної фіскальної служби у Вінницькій області викрито 70 кримінальних правопорушень у сфері оподаткування та незаконного обігу підакцизних товарів. З них 27 – стосовно ухилення від сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, 15 – за фактами розкрадання бюджетних коштів, 10 – щодо незаконного обігу підакцизних товарів, 8 – за викритими фактами фіктивного підприємництва. За результатами закінчених у 2015 році кримінальних проваджень до бюджету відшкодовано понад 6,3 млн. грн. Також цього року викрито групу осіб, що сприяла підприємствам реального сектору в ухиленні від сплати податків або ж їх мінімізації, та конвертації безготівкових коштів у готівку. На рахунках зловмисників заблоковано близько 1,5 мільйона гривень. Зараз ведеться відпрацювання підприємств, що користувалися їхніми послугами, вживаються заходи по відшкодуванню завданих збитків.  

       Оперативниками ГУ ДФС у області з незаконного обігу вилучено товарів на суму понад 10 мільйонів гривень, в том числі спирту більш, ніж на 5 млн. грн. Також викрито і припинено діяльність трьох підпільних цехів з виготовлення алкогольного фальсифікату. Більш ніж на 850 тис. грн. товарів конфісковано.

      Ефективність роботи оперативних підрозділів ДФС Вінниччини має визначатися кількома основними показниками: тяжкість викритих кримінальних правопорушень, перспектива їх направлення до суду і – головне – відшкодування завданих злочинною діяльністю збитків до бюджету, зазначив, підбиваючи підсумки семи місяців роботи, начальник оперативного управління Головного управління ДФС у Вінницькій області Віктор Сирватка.  

Головне управління ДФС у Вінницькій області

ДФС запроваджує новий електронний сервіс

       З 25 серпня 2015 року Державна фіскальна служба України запроваджує у тестовому режимі новий електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису». З  1 вересня 2015 року сервіс буде запущено у штатному режимі.

      Фізична особа – платник податків для отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо сум своїх отриманих доходів та утриманих податків матиме можливість сформувати запит в електронному вигляді. Сформований запит підписується електронним цифровим підписом та відправляється на електронну адресу «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС».

     За результатами обробки запиту на електронну адресу платника надходить відповідь, що містить відомості про суми доходів.

     Детальніше з інформацією щодо роботи  сервісу можна ознайомитися за посиланням http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/.

Прес-служба Державної фіскальної служби України

Податкові консультації: новий порядок надання

       Головне управління ДФС у Вінницькій області інформує, що з 1 вересня п.р. наберуть чинності положення Закону України від 17.07.2015р. № 655 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків», які вносять зміни до положень Податкового кодексу України, які регламентують порядок надання податкових консультацій.

      Письмові роз’яснення або консультування в електронній формі надаються Державною фіскальною службою України, Головними управліннями ДФС України в областях, міжрегіональними територіальними органами ДФСУ та протягом 10 календарних днів після дня їх надання підлягають обов'язковому розміщенню на сайті контролюючого органу, який надав консультацію, без зазначення найменування (прізвища, ім'я, по батькові) платника податків та його податкової адреси. З 1 вересня п.р. податкова консультація, надана в письмовій або електронній формі, обов'язково повинна містити опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, вказаних у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства.

      ДФСУ проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові консультації, які підлягають оприлюдненню, у тому числі на офіційному веб-сайті ДФСУ, протягом 5 календарних днів.

     Платник податків може оскаржити до суду податкові консультації, які, на думку такого платника податків, суперечать нормам або змісту відповідного податку чи збору. Якщо судом узагальнююча або індивідуальна податкові консультації будуть скасовані, нові роз’яснення норм податкового законодавства з урахуванням висновків суду надаються у термін 30 календарних днів із дня набрання законної сили рішенням суду.

Відділ комунікацій ГУ ДФС у Вінницькій області

 Результати роботи УВБ Головного управління ДФС у Вінницькій області за січень-липень 2015 року

     Робота щодо запобігання та протидії корупції в структурних підрозділах ГУ ДФС у  Вінницькій області та Вінницької митниці ДФС, управлінням власної безпеки ГУ ДФС у Вінницькій області (далі – управління)  проводиться у відповідності до вимог  Закону України від 14.10.2014 №1700-VIІ „Про запобігання  корупції” із змінами та доповненнями, Указів президента України від 05.10.2011 року №964/2011 „Про першочергові заходи реалізації Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції” та №1001/2011 „Про національну антикорупційну стратегію на 2011 – 2015 роки”. 

    Зокрема, протягом січня-липня 2015 року проведено 94 службових перевірок та розслідувань, серед яких - 26 за зверненнями фізичних та юридичних осіб та 30 за митним напрямком.

    Із загального числа службових перевірок (розслідувань) за  результатами  інформація підтвердилась в 68 випадках, у тому числі за митним напрямком – 20 та 7 за зверненнями.

    І як наслідок,  протягом поточного  року  внесено  22  подання керівникам територіальних підрозділів ГУ ДФС у Вінницькій області та Вінницької митниці ДФС для вжиття заходів реагування. За результатами  розгляду яких, до дисциплінарної відповідальності притягнено 37 працівників,  до 4 вжиті заходи дисциплінарного впливу та 2 працівника звільнено.

    Крім того, протягом першого півріччя поточного року до правоохоронних органів направлено 29 матеріалів службових перевірок для прийняття рішення, згідно чинного законодавства.

    І як наслідок, за даними матеріалами, органами прокуратури області розпочато 10 кримінальних проваджень.

 Заходи щодо запобігання і протидії корупції

     З метою вжиття заходів  щодо запобігання і протидії корупції управлінням проводиться упереджувальна та роз’яснювальна робота серед працівників податкової та митної служби, а також кандидатів на заміщення вакантних посад. 

Так, за 7 місяців поточного року проведено 361 профілактично-попереджувальних заходів, серед яких:

- винесено офіційних застережень – 82;

- лекції, виступи, бесіди – 197;

- виступи по телебаченню та радіо -16;

- публікації  в пресі – 9;

- розміщення інформації на суб-сайті ГУ ДФС області – 6;

- розміщення інформації (публікації, повідомлення) в мережі Інтернет – 28;

- виступи – 19;

- круглий стіл-1.

     За 7 місяці поточного року співробітниками управління здійснено заходи щодо перевірки 214 кандидатів на посади в структурні та територіальні підрозділи ГУ ДФС у Вінницькій області та Вінницької митниці ДФС.

     В рамках забезпечення прозорості діяльності, своєчасного інформування громадськості про результати вжитих заходів, показники роботи управління  щомісячно розміщуються на суб-сайті ГУ ДФС у Вінницькій області.

     Для всіх небайдужих нагадуємо, що в управлінні працює цілодобова лінія телефону „довіри” ((0432) 660205). Подзвонивши  на нього, можна повідомити про будь-які корупційні прояви з боку працівників органів ДФС у Вінницькій області та Вінницької митниці.

    Крім того, з метою реалізації антикорупційного проекту Державної фіскальної служби України діє сервіс «Пульс»(044) 284-00-07, який приймає інформацію від суб’єктів господарювання та громадян щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників структурних підрозділів та територіальних органів ДФС, проблем, які виникають під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, а також щодо упередження контрабанди.  

УВБ ГУ ДФС у Вінницькій області                        

Про звільнення від оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій осіб

       Починаючи з 01 вересня 2015 року Управліннями Пенсійного фонду України при нарахуванні та виплаті пенсій учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», податок на доходи фізичних осіб нараховуватись та утримуватись не буде.

      Так, 17 липня п.р. Законом України «Про внесення зміни до статті 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій осіб» № 653-VIII (далі – Закон) було внесено такі зміни до податкового законодавства. А саме: підпункт 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України доповнено абзацом другим стосовно того, що положення цього підпункту не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

      Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено  наказом  Міністерства  фінансів України від 31.01.2015 № 4, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за №111/26556 (далі – Порядок).

      До набрання чинності Законом заповнення розрахунку за формою № 1-ДФ відбувалося за наступним принципом.

      Згідно з Довідником ознак доходів фізичних осіб до Порядку суми пенсій, розмір яких не перевищує суму оподаткування, а саме 3654,0 грн. з 01.01.2015, відображалися у податковому розрахунку за формою № 1-ДФ під ознакою доходу ,,128”.

     Суми пенсій, розмір яких перевищує вказану суму,– у частині такого перевищення відображалися у податковому розрахунку за формою № 1-ДФ під ознакою доходу ,,184”.

     Тож, починаючи з 01.09.2015 вказані вище доходи будуть зазначатися у розрахунку за формою №1-ДФ тільки з ознакою доходу «128» та будуть звільнені від оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/211722.html

 

Термін в який уповноважені банки повідомляють контролюючі органи про факти ненадходження в законодавчо встановлені строки валютної виручки чи товарів по імпорту

 Повідомлення про факти ненадходження в законодавчо встановлені строки валютної виручки чи товарів по імпорту банки надсилають контролюючим органам за місцем реєстрації резидентів до десятого числа місяця, наступного за звітним.    

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 12 грудня 1998 року № 1968 «Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями» у разі ненадходження резидентам валютних цінностей в установлені Законом України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» із змінами та доповненнями терміни уповноважені банки інформують про це Національний банк та контролюючі органи. Порядок інформування встановлюється Національним банком разом з Державною фіскальною службою України.

Відповідне питання – відповідь розміщено у категорії 114 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс»  офіційного веб-порталу ДФС України.

http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/211186.html

Хмільницька ОДПІ

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 17.08.2015 р.

При ДФС працюватиме Уповноважений з питань підприємництва

     За ніціативою ДФС при відомстві буде працювати Уповноважений з питань підприємництва. Проблемами та правами бізнесу на цій посаді опікуватиметься керівник «Українського медіа центру реформ» Тарас Качка.

     «Це наша власна ініціатива, над якою ми працювали п’ять-шість тижнів з метою покращення і поглиблення нашого реального діалогу з бізнесом та платниками податків. Підкреслю, це буде ще один інструмент спілкування з приводу тих пропозицій, питань, скарг, які надходять до фіскальної служби. Буде чітко визначений комунікатор та канал зв’язку між фіскальною службою та платниками податків», – зазначив Роман Насіров сьогодні під час представлення Тараса Качки.

      Уповноважений з питань підприємництва стане посередником між бізнесом та фіскальною службою. Перш за все, він представлятиме та захищатиме інтереси бізнесу. Важливим завданням стане створення відкритої комунікаційної площадки, мета якої – роз’яснення податкових змін, їх обговорення з підприємцями, а головне забезпечення чесних партнерських відносин між ДФС та бізнес спільнотою.

      «Інституція уповноваженого з питань підприємництва діятиме на громадських засадах. Мова йде не стільки про створення додаткового інструменту розгляду звернень платників податків,  скільки про посилення роботи в ДФС щодо розгляду тих проблем, які ставить бізнес. Тобто механізм роботи інституції – знаходження дієвих інструментів для розв’язання тих проблем, які існують», – зазначив Тарас Качка. 

        До Уповноваженого з питань підприємництва платники податків можуть звертатися з трьох категорій питань. По-перше, це індивідуальні скарги. Враховуючи те, що при розгляді індивідуальних скарг існують формальні процедури (адміністративне оскарження і оскарження в судах), у даному випадку розглядатимуться нюанси, пов’язані з тим, як можна врегулювати цю проблему.

      По-друге, системні питання, які стосуються адміністрування податків, та по-третє – зміни законодавства. Сьогодні триває активна дискусія щодо податкових змін, тому кожний платник податків може подати свої пропозиції щодо податкової реформи.  

     Першочерговим завданням стане вироблення ефективного механізму розгляду скарг всередині ДФС. А також взаємодія з усіма іншими інституціями, які представляють інтереси бізнесу – офісом бізнес-омбудсмена, Торгово-промисловою палатою України, Європейською бізнес асоціацією, Американською торгівельною палатою, галузевими асоціаціями, та іншими інституціями.

       Тарас Качка – експерт з міжнародного права – питань реформування економіки та фінансової системи. Як колишній віце-президент Американської торгівельної палати в Україні та менеджер з питань регуляторної політики у міжнародних корпораціях, Тарас Качка має досвід налагодження діалогу між бізнесом та Урядом. Також працював в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, Міністерстві юстиції України. Сьогодні Тарас Качка керує «Українським медіа центром реформ» та входить в Цільову команду з податкової реформи при Міністерстві фінансів. 

ДФС України

З початку року вінничани заплатили понад 2,853 млрд. грн. єдиного внеску

     У фіскальній службі Вінницької області прогнозували показники надходжень ЄСВ за 7 місяців  майже на 189 мільйонів  меншими. Однак вдалося перевиконати збір єдиного соціального внеску на 107 %. Порівнюючи із надходженнями минулого року теж спостерігається позитивна динаміка. Адже у 2014 році надходження за січень-липень склали 2 млрд. 572 млн. грн.

      Начальник ГУ ДФС у Вінницькій області Мирослав Продан зазначає, що пов’язано це із легалізацією заробітних плат і збільшенням офіційно працевлаштованих громадян. Єдиний внесок автоматично розподіляє Державна казначейська служба України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, відповідно до визначених пропорцій. Перераховується ЄСВ за призначенням на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі, на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування.

ГУ ДФС у Вінницькій області

Про внесення змін до Податкового кодексу України в частині надання пільг окремим бюджетним закладам

      Хмільницька ОДПІ інформує , що в газеті «Голос України»  від 11.08.2015 р. №146 було оприлюднено Закон України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності» від 17 липня 2015 року №654- VIII, яким з 1 вересня 2015 року внесено до Податкового кодексу України  такі доповнення:

 1) підпункт 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 доповнено підпунктом "і" такого змісту: 

"і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг";

2) пункт 282.1 статті 282 доповнено підпунктом 282.1.4 такого змісту:

    "282.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів".

Хмільницька ОДПІ

12 серпня 2015 року в газеті «Голос України» оприлюднено важливі законодавчі акти з питань оподаткування

Хмільницька ОДПІ інформує, що 12 серпня 2015 року в газеті «Голос України» №147  офіційно опубліковано наступні Закони України з питань оподаткування, які вносять суттєві зміни до Податкового  кодексу України, а саме:

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків»  від 17 липня 2015 року № 655-VІІІ.

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» від 15 липня 2015 року № 609-VІІІ.

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від  17 липня 2015 року № 652-VІІІ.

Ознайомитись із законодавчими актами можна за наступним посиланням на веб-сайті газети «Голос України» http://www.golos.com.ua/law

 

Хмільницька ОДПІ

ДФС України затвердила нові довідники пільг №75/1 та 75/2 станом на 01.07.2015 р.

Хмільницька ОДПІ інформує платників податків, що ДФС України затверджено нові довідники пільг №75/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету та №75/2 інших податкових пільг  станом на 01.07.15 р.

Із зазначеними довідниками можна ознайомитися в окремому розділі «Довідники» підрозділу «Довідники, реєстри, переліки», які розміщені на  веб-сайті ДФС України за наступним посиланням:

Головна> ДОВІДНИКИ, РЕЄСТРИ, ПЕРЕЛІКИ > ДОВІДНИКИ > Довідники пільг

http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html

 З урахуванням цього довідника Звіт про суми податкових пільг подається суб'єктом господарювання за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду.

Коментар Мінсоцполітики України щодо виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України №413

Міністерство соціальної політики України своїм листом від 04.08.2015 р. № 432/13/155-15 прокоментувало виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України  №413 «Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу»  і в межах своєї компетенції, зокрема,  повідомило:

   Частиною третьою статті 24 Кодексу законів про працю України визначено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики  з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

         Тобто, до початку роботи працівника інформація про його зарахування має бути подана до Державної фіскальної служби або її територіальних органів.    

    Отже, дата наказу про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника не співпадають.

         Враховуючи положення вищезазначеної статті, було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 «Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу», якою передбачено, що дата наказу (розпорядження) про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника відрізняються (колонки 8 і 9 додатку до зазначеної постанови).

         Будь-яких інших нормативних документів не має. 

Хмільницька ОДПІ

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 10.08.2015 р.

13 серпня 2015 р. – черговий семінар для платників податків Хмільницької ОДПІ !

Черговий місячний семінар з актуальних питань податкового законодавства відбудеться

в четвер 13 серпня  2015 року  о 10 год. ранку в актовому залі Хмільницької ОДПІ за адресою:

м. Хмільник, вул. Леніна,29, тел. для довідок: 2-23-78.

Серед іншого будуть розглянуті питання електронного адміністрування ПДВ, застосування РРО, інші актуальні питання. Запрошуємо Вас взяти участь в семінарі.

Сектор комунікацій Хмільницької ОДПІ

Тепер простіше простого

Законом  України від 16 липня поточного року за N 643 змінилися вимоги щодо обов’язкових реквізитів податкової накладної. Зокрема, виключено з переліку обов’язкових такі реквізити податкової накладної як "Місцезнаходження (податкова адреса продавця)" та "Вид цивільно-правового договору". Щодо інших реквізитів, то вони залишилися в категорії обов’язкових. Оскільки відсутня форма податкової накладної, яка б відповідала вимогам Закону №643, платникам слід користуватися формою податкової накладної затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 р. N957, але із врахуванням законодавчих змін.

 Тож з моменту набрання чинності Закону № 643 платники податку при складанні податкової накладної (розрахунку коригування) можуть не заповнювати в їх заголовній частині поля реквізитів, які не визначені пунктом 201.1 статті 201 розділу V Кодексу як обов’язкові, а саме: місцезнаходження (податкова адреса продавця); місцезнаходження (податкова адреса покупця); номер телефону (продавця та покупця); вид цивільно-правового договору, його номер та дата; форма проведених розрахунків.

 Якщо платник все ж таки заповнив зазначені реквізити, то така податкова накладна вважається дійсною і дає право контрагенту на податковий кредит.

 Така позиція ДФС України викладена у листі від 29.07.2015 р. №27651/7/99-99-19-03-02-17.

 ГУ ДФС у Вінницькій області

Додатково Хмільницька ОДПІ звертає увагу платників ПДВ на наступні актуальні  листи ДФС України щодо електронного адміністрування ПДВ:

Лист ДФС України від 07.08.2015 №29168/7/99-99-19-03-02-17 "Щодо особливостей заповнення звітності з ПДВ за липень 2015 року"

Лист ДФС України від 07.08.2015 №29163/7/99-99-19-03-02-17 "Про зміни в порядку складання та реєстрації податкових накладних",

які розміщено в банері «Електронне адміністрування ПДВ» за наступним посиланням на веб-порталі ДФС України: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/elektronne-administruvannya-pdv/

Які особливості реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з урахуванням змін з 29.07.2015 р.?

Загальні правила реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), зокрема терміни їх реєстрації в ЄРПН, встановлений п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), залишилися без змін.

Згідно із загальним правилом реєстрація податкових накладних/ розрахунків коригування в ЄРПН здійснюється не пізніше 15 календарних днів, наступних за датою їх складання, але не пізніше 180 календарних днів від дати їх складання.

В той же час п. 39 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ продовжено термін реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, дата складання яких припадає на період з

1 липня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно).

Для таких податкових накладних/розрахунків коригування встановлюються такі строки реєстрації:

податкові накладні, складені з 1 по 15 день (включно) місяця у період з 1 липня 2015 року по 30 вересня 2015 року, підлягають реєстрації в ЄРПН до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;

податкові накладні, складені з 16 по останній день (включно) місяця у період з 1 липня 2015 року по 30 вересня 2015 року, підлягають реєстрації в ЄРПН до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені.

Наприклад: для податкової накладної, складеної 12 серпня 2015 року, термін реєстрації в ЄРПН припадає на період з 12 по 31 серпня 2015 року (включно), а для податкової накладної з датою складання 25 вересня 2015 року – з 25 вересня 2015 року до 15 жовтня 2015 року (включно).

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС України, категорія 101.20

http://zir.minrd.gov.ua/main/bz/view/?src=ques

 Половина кримінальних правопорушень, виявлених фіскальною службою Вінниччини, пов’язані з відмиванням доходів

Майже половина кримінальних правопорушень, виявлених фіскальною службою Вінниччини, пов’язані з відмиванням доходів

 Про це зазначають у відділі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області. Так, за 7 місяців 2015 року із 37 матеріалів, що можуть містити ознаки кримінальних правопорушень, 17 - складено фахівцями підрозділу за статтею 209 Кримінального кодексу України „..легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

 Наразі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27 матеріалів, складених підрозділом. За облікованими кримінальними правопорушеннями державі відшкодовано збитків  на суму 3,6 млн.грн.

 Зауважимо, одним із пріоритетних напрямків роботи підрозділу – є виявлення правопорушень у сфері державних закупівель та розтрати державних коштів. Зокрема, за поточний період виявлено 15 фактів, що можуть містити ознаки кримінальних правопорушень. За попередніми оцінками, сума нанесених державі збитків  складає 21,3 млн.грн. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 15 кримінальних правопорушень. 

 Нагадаємо, основною функцією підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, є вжиття заходів щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, котрі здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 ГУ ДФС у Вінницькій області

Деякі особливості оподаткування доходів фізичних осіб від продажу власної сільськогосподарської продукції тваринництва

Незалежно від того на яких правах перебуває у фізичної особи земельна ділянка, а саме – на підставі права власності або у користуванні, оподаткування доходу, отриманого такою особою від продажу власної продукції тваринництва, залежить виключно від підтвердження фізичною особою факту самостійного вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва.

 Статтею 165 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, в яких випадках доходи від продажу власної сільгосппродукції (продукції тваринництва) підлягають оподаткуванню, а в яких – звільняються.

 Так, при продажу власної продукції тваринництва груп 1 - 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок.

 У разі коли сума отриманого доходу перевищує встановлений цим підпунктом розмір, фізична особа зобов’язана падати контролюючому органу довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 Якщо таким платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

 Відповідно до п. 167.1 ст. 167 ПКУ ставка податку становить 15 % бази оподаткування щодо нарахованих (виплачених, наданих) доходів, крім випадків, визначених у п. 167.2 – 167.6 ст. 167 ПКУ.

  Якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20%.

 Згідно з п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

 Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів. (п.п. 168.2.1 п.168.2 ст. 168 ПКУ).

 Відповідне питання – відповідь розміщено у категорії 103 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс»  офіційного веб-порталу ДФС України. 

ДФС України

http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/209585.html

Щодо ліцензування торгівлі алкогольними напоями суб’єктами господарювання

Чи потрібно отримувати ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями для реалізації таких слабоалкогольних напоїв як: «Джин-Тонік», «Ром-Кола», «Бренді-Кола», «Лонгер» тощо?

     Відповідно до ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 481) роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

     При цьому згідно зі ст. 1 Закону № 481 алкогольні напої ¬ продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відс. об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

     Водночас Національний стандарт України «ДСТУ 3297:95. Лікеро-горілчана промисловість. Терміни та визначення понять» встановлює терміни та визначення основних понять у галузі лікеро-горілчаної промисловості. Згідно зазначеного стандарту лікеро-горілчаний напій – алкогольний напій міцністю від 1,2 до 60,0 відс., виготовлений змішуванням спирту етилового ректифікованого з напівфабрикатами, інґредієнтами та підготовленою водою, насичений або ненасичений діоксидом вуглецю (для слабоалкогольних напоїв).

     Слабоалкогольні напої – алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відс. об’ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 см. куб., виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю (ст. 1 Закону № 481).

     Відповідно до Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 19 вересня 2013 року

№ 584-VІІ, до групи 2208 УКТ ЗЕД, яка складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів, відносяться: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 відс. об’ємних одиниць, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

     Враховуючи зазначене, суб’єкти господарювання мають право здійснювати роздрібну торгівлю такими слабоалкогольними напоями як: «Джин-Тонік», «Ром-Кола», «Бренді-Кола», «Лонгер» тощо виключно за умови наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Чи може суб’єкт господарювання використовувати під час здійснення тимчасової (виїзної) торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами) ліцензію на право роздрібної торгівлі з іншого місця торгівлі ?

     Відповідно до ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 481) роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

     Згідно зі ст. 1 Закону № 481 місце торгівлі - місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів та пива - без обмеження площі, для алкогольних напоїв, крім пива, - торговельною площею не менше 20 кв. метрів, обладнане реєстраторами розрахункових операцій (незалежно від їх кількості) або де є книги обліку розрахункових операцій (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.

     Ліцензія (спеціальний дозвіл) – це документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта господарювання на провадження одного із зазначених у Законі № 481 видів діяльності протягом визначеного строку.

     Відповідно до п. 25 Тимчасового порядку видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 493 зі змінами та доповненнями, (далі – Тимчасовий порядок) місце торгівлі зазначається на лицьовому боці ліцензії.

     Одержана на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами ліцензія має знаходитися на видному місці торгівлі і бути доступною для огляду (п. 27 Тимчасового порядку).

     Враховуючи зазначене, оскільки ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (тютюновими виробами) отримується суб’єктом господарювання на кожне окреме місце торгівлі, то використовувати під час тимчасової (виїзної) торгівлі ліцензію з іншого місця торгівлі не дозволяється. Для тимчасової (виїзної) торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами) суб’єкт господарювання повинен придбати нову ліцензію на роздрібну торгівлю за таким тимчасовим місцем торгівлі.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС України, категорія 115.03

http://zir.minrd.gov.ua/main/bz/view/?src=ques

Хмільницька ОДПІ

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 03.08.2015 р.

Про основні особливості законодавчих змін в електронному адмініструванні ПДВ

29 липня 2015 року набрав чинності Закон України від 16 липня 2015 року
№ 643-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» (далі – Закон № 643).

Законом № 643 передбачено, зокрема:

1. застосування штрафів за несвоєчасну реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних лише тих податкових накладних/розрахунків коригування, які підлягають наданню покупцю - платнику податку на додану вартість та подовження терміну не застосовування штрафів, передбачених нормами п. 1201.1 статті 1201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – Кодекс) щодо податкових накладних/розрахунків коригування, складених до 1 жовтня 2015 року;

2. надання права платнику податку протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН);

3. врегулювання питання акумулювання коштів на спеціальних рахунках сільськогосподарських (далі - с/г) підприємств, зокрема відкриття платникам - с/г підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування ПДВ, додаткових рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, а кошти, що надходитимуть на такі рахунки, автоматично перераховуватимуться Казначейством на спеціальні рахунки таких с/г підприємств, протягом операційного дня;

4. можливість центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики направляти органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, коригуючі реєстри для уточнення інформації, зазначеної у раніше надісланих реєстрах;

5. можливість використання коштів, зарахованих на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в погашення податкового боргу з податку на додану вартість;

6. скорочення реквізитів податкової накладної, які втратили актуальність у зв'язку із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ;

7. надання можливості складання раз на місяць (в останній день місяця) зведених податкових накладних у разі здійснення постачання товарів (послуг), постачання яких має безперервний або ритмічний характер (як платникам так і неплатникам ПДВ);

 8. надання можливості складати податкові накладні за щоденним підсумком операцій;

9. врегулювання питання отримання податкових накладних філіями (структурними підрозділами) платника податкових накладних шляхом відображення в податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу);

10. що податкові накладні, отримані з ЄРПН, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту;

11. продовження до 365 днів строку, протягом якого платники податку можуть подати скаргу на продавця/покупця товарів/послуг у разі порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування;

12. скасування необхідності проведення перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних після 01.07.2015, в оподатковуваних операціях за підсумками одного, двох і трьох календарних років їх використання;

13. «обнуління» з 01.07.2015 показника суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН та включення до нього:

- суми середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних місяців/4 квартали (т. з. «овердрафт»);

- суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01.07.2015;

- суми від'ємного значення, непогашеного станом на 01.07.2015;

- залишку коштів на електронному рахунку платника;

14. продовження строків реєстрації податкових накладних, складених в період з 01.07.2015 по 31.08.2015, в ЄРПН до 31 календарного дня місяця;

15. у разі встановлення під час перевірки факту завищення платником податку від’ємного значення сум податку на додану вартість, яке залишилося непогашеним станом на 1 липня 2015 року в податковій звітності з податку на додану вартість, що призвело до завищення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН, застосування до такого платника податку, крім штрафів, передбачених статтею 123 Кодексу, штрафу у розмірі 10 відсотків суми завищення такого від’ємного значення.

16. встановлення для податкових накладних, дата складення яких припадає на період з 1 липня по 30 вересня 2015 року, не застосування граничних строків реєстрації в ЄРПН, встановлених пунктом 201.10 статті 201 Кодексу, та встановлення таких строків реєстрації:

податкові накладні, складені з 1 по 15 день (включно) місяця у період, зазначений в абзаці першому цього пункту, підлягають реєстрації в ЄРПН до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;

податкові накладні, складені з 16 по останній день (включно) місяця у період, зазначений в абзаці першому цього пункту, підлягають реєстрації в ЄРПН до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені;

17. запровадження норми згідно з якою на кошти, які знаходяться на електронних рахунках платників, не поширюється дія Закону України «Про виконавче провадження», та зняття арешту з коштів, на які такий арешт був накладений.

Закон № 643 набрав чинності з 29 липня 2015 року, крім абзаців двадцять сьомого – одинадцятого підпункту 3 пункту 11 розділу І (щодо застосування штрафних санкцій за завищення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних), які набирають чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності цим Законом.

 Довідково: Закон № 643 опубліковано в газеті Верховної ради України «Голос України» від 29 липня 2015 року № 135 (6139).

 Інформаційо-довідковий департамент  ДФС України

Спрощенці Вінниччини сплатили до бюджету понад 166,5 млн.грн. єдиного податку

За словами начальника ГУ ДФС у Вінницькій області Мирослава Продана із загальної суми єдиного податку, сплаченого до місцевих бюджетів за шість місяців цього року, майже 75 відсотків або 113,3 млн. грн. – це внесок громадян – підприємців. Решта припадає на юридичні особи. 

 Посадовець зауважує, що станом на 1 липня поточного року спрощену систему оподаткування обрали більш ніж 41 тисяча суб’єктів підприємництва області. Понад 85 відсотків із них або 35,3 тисячі – фізичні особи.

 Нагадаємо, з 1 січня 2015 року стали чинними зміни щодо спрощеної системи оподаткування. Збільшено поріг граничного доходу для перебування в тій чи іншій групі, знижено ставки єдиного податку. Окрім того, замість чотирьох груп платників єдиного податку-фізичних осіб залишилось три – платники єдиного податку третьої та п'ятої груп, які перебували на обліку в контролюючих органах до 1 січня 2015 року, вважаються платниками єдиного податку третьої групи. Щодо юридичних осіб, то вони можуть обрати 3 групу, і сплачувати 2 або 4% з виручки (залежно від того це платник ПДВ чи ні). Також до платників єдиного податку 4 групи включено платників фіксованого сільгоспподатку.

 Мирослав Продан переконаний, нині спрощена система оподаткування передусім дозволяє малим і середнім підприємцям вести свій бізнес максимально просто і зручно.

 ГУ ДФС у Вінницькій області

Відповідальність за неналежне ведення книги обліку доходів і витрат

Які штрафні санкції застосовуються до фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, у разі неведення або неналежного ведення книги обліку доходів і витрат?

Відповідно до п. 178.6 ст. 178 Податкового кодексу фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності.

Форма такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Зокрема, форму Книги, яку ведуть фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, та Порядок її ведення затверджено наказом Міндоходів України від 16.09.2013 р. № 481.

Згідно зі ст. 121 Податкового кодексу незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської і статистичної звітності, інших документів з питань обчислення та сплати податків і зборів протягом не менш як 1095 днів та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.

Водночас за неведення або неналежне ведення обліку доходів і витрат до фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, застосовується попередження або накладається штраф у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136 грн.) відповідно до ст. 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Такі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 136 грн.).

Затверджено нові форми книг обліку доходів і книг обліку доходів і витрат та порядки їх ведення

Хмільницька ОДПІ інформує, що в бюлетені "Офіційний вісник України" 28 липня 2015 року № 57 офіційно оприлюднено Наказ Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 579 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення», який  зареєстровано у Міністерстві  юстиції України 07 липня 2015 р.  за № 800/27245.  Наказом  №579 затверджено:

форму книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість);

Порядок ведення книги обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість;

форму книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість);

Порядок ведення книги обліку доходів і витрат для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 15 грудня 2011 року № 1637 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1534/20272.

Наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування.

 Встановлено, що книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість) та книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість), зареєстровані до набрання чинності цим наказом, діють до їх закінчення.

З текстом наказу можна ознайомитись на веб-порталі Верховної Ради України за наступним посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0800-15

Хмільницька ОДПІ

В який термін до органу ДФС подається повідомлення про прийняття працівника на роботу, якщо дата наказу про прийняття співпадає з датою початку його роботи?

     Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236 затверджено Положення про Державну фіскальну службу України (далі - Положення № 236 ).

     Пунктом І Положення № 236 встановлено, що Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує, зокрема, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).

     ДФС відповідно до покладених на      неї завдань здійснює адміністрування податків і зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску в порядку, встановленому законом, забезпечує контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати до бюджету і відповідних позабюджетних фондів, а також надає консультації відповідно до Податкового та Митного кодексів України, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (п. 4 Положення № 236).    

     Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 затверджено Положення про Міністерство соціальної політики України (далі – Положення № 423), відповідно до п. 1 якого, Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері, зокрема, трудових відносин.

     Одними з основних завдань Мінсоцполітики є, зокрема, забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері трудових відносин та здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю (п. 3 Положення № 423).

     Також, Мінсоцполітики відповідно до покладених на нього завдань інформує в межах повноважень, передбачених законом, та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики (п.п. 103 п. 4 Положення № 423).

     Додатково повідомляємо, що Кабінетом Міністрів України визначено головним виконавцем по розробці постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» (далі – Постанова № 413) Мінсоцполітики.

     Враховуючи викладене, до компетенції ДФС належить надання консультацій виключно з питань адміністрування єдиного внеску, зокрема, нарахування та сплати єдиного внеску.

     Відповідно до норм Постанови № 413 ДФС лише приймає від суб’єктів господарювання повідомлення про прийняття працівника на роботу, проте не регулює питання трудових відносин, встановлених ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), яке належить до компетенції Мінсоцполітики.

     Крім цього, ст. 259 КЗпП визначено, що державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

     При цьому штрафи, зазначені у частині другій ст. 265 КЗпП, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

     Виходячи з викладеного, інформування та надання роз’яснень стосовно законодавства про працю належать до компетенції Мінсоцполітики.

Чи потрібно подавати повідомлення про прийняття працівника на роботу у разі прийняття його на роботу за цивільно-правовою угодою?

     Постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» (далі – Постанова № 413) було розроблено Мінсоцполітики відповідно до частини третьої ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП), яка містить положення щодо укладення трудового договору. Укладення договорів цивільно-правового характеру не регулюється ст. 24 КЗпП.

     Додатково повідомляємо, що повідомлення про прийняття працівника на роботу, надані до територіальних органів Державної фіскальної служби не за місцем обліку роботодавця або не за встановленою формою вважаються такими, що не подавалися.

     Інформація, що стосується Постанови № 413 розміщена на офіційному веб - порталі ДФС в банері «Податкові зміни – 2015» за адресою: sfs.gov.ua/bancryi/podatkovi-zmini-2015/ediniy-sotsialniy-vnesok/205161.html.

ЗІР ІДД ДФС України, категорія 301.01

http://zir.minrd.gov.ua/main/bz/view/?src=ques

Оперативники фіскальної служби вилучили партію алкогольного фальсифікату, яким торгували на ринку

 Близько 900 літрів алкогольного сурогату вилучили оперативники підрозділу по протидії незаконному обігу підакцизних товарів Головного управління ДФС області на Західному ринку у Вінниці. Фальсифікатом торгували прямо з торговельних прилавків у місцях найбільшого скупчення людей пластиковими пляшками від 0,5 до 2 літрів. В ході санкціонованого обшуку в рамках кримінального провадження слідчо-оперативною групою з трьох прилавків та двох контейнерів вилучено майже 900 літрів нелегального товару, розлитого у пластикові пляшки різного об’єму на орієнтовну суму 75 тисяч гривень, а також лійки і пусту пластикову тару. Незаконна продукція направлена на експертизу, однак уже зараз можна говорити, що її вживання становить реальну загрозу для життя і здоров’я споживачів.

 Правоохоронці мають всі підстави вважати, що алкогольний фальсифікат, яким торгували на ринку, виготовлений з контрабандного спирту, що доправлявся на територію України, до Могилева-Подільського, нелегальним способом. Зараз вживаються заходи по ліквідації всього ланцюга виготовлення та реалізації небезпечної продукції та встановлення повного кола причетних до цього осіб.

  Головне управління ДФС у Вінницькій області

Особливості проведення позапланових документальних перевірок з 1 липня

  Відповідно до пункту 37 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, контролюючі органи не здійснюватимуть документальні позапланові виїзні перевірки щодо достовірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, заявлених платником у звітних періодах, що настають після 01.07.2015 року.

 З 1 липня поточного року призупиняється дія підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78, абзацу четвертого пункту 82.4 статті 82, пунктів 200.11 та 200.14 статті 200 Податкового кодексу України у частині проведення документальних позапланових виїзних перевірок сум бюджетного відшкодування ПДВ.

 При цьому звертаємо увагу, що мораторій на проведення у 2015 та 2016 роках перевірок платників, запроваджений пунктом 3 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 28.12.2014 №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», не розповсюджується на перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців з обсягом доходу понад 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік, які здійснюються виключно:

 — з дозволу Кабінету Міністрів України;

 — за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки;

 — згідно з рішенням суду;

 — згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

 Контролюючі органи можуть скористатися правом і відповідно до пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин з письмовим запитом про надання інформації (вичерпний перелік та підстави якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

 Якщо за наслідками отримання податкової інформації або перевірок інших платників податків виявлені факти, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства і платник не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на такий обов’язковий письмовий запит (із зазначенням порушень платником податків податкового, валютного та іншого законодавства) протягом 10 робочих днів з дня його отримання відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України контролюючий орган має право ініціювати здійснення документальної позапланової перевірки.

За матеріалами веб-порталу ДФС України

http://kr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/208243.html

Хмільницька ОДПІ

 

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 27.07.2015 р.

 Про внесення змін до Податкового кодексу України

та деяких законів України щодо застосування РРО

Хмільницька ОДПІ інформує, що 23 липня 2015 року в газеті «Голос України №131 офіційно оприлюднено Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій»  від 1 липня 2015 року №569-VІІІ , який  набрав чинності з дня його опублікування.

Зокрема,  даним законодавчим актом викладено  в новій редакції п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України , а саме  реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку: першої групи; другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 000 000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу,  наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

Ознайомитись з повним текстом документа можна за наступним посиланням на веб-сайті газети «Голос України» http://www.golos.com.ua/article/257248

Хмільницька ОДПІ

Про «овердрафт» при електронному адмініструванні ПДВ з 1 липня 2015 року

Для уникнення відволікання обігових коштів платників податку у липні 2015 року реєстраційну суму автоматично збільшено на суму середньомісячного розміру податку, задекларованого та погашеного платником до бюджету протягом попередніх 12 місяців (так званий „овердрафт”), та на суму переплат, що утворились у платника станом на 1 липня 2015 року за рахунок зайво сплачених коштів до бюджету.

За які періоди розраховується перший «овердрафт»?

     01.07.2015 при розрахунку «овердрафту» враховано суми ПДВ, нараховані по деклараціях за звітні періоди червень 2014 року - травень 2015 року включно, які подані до 30.06.2015, а також по уточнених розрахунках, термін нарахування по яких припадає на період з 01.07.2014 по 30.06.2015. При розрахунку «овердрафту» станом на 01.10.2015 будуть враховуватись нараховані до сплати суми податку протягом попередніх 12 місяців (декларації за звітні періоди вересень 2014 року - серпень 2015 року включно та уточнюючі розрахунки термін нарахування по яких припадає на період з 01.10.2014 по 30.09.2015).

      Приклад: якщо платником податку за період 01.07.2014 по 30.06.2015 задекларовано у рядку 25.1 податкової декларації з ПДВ до сплати до бюджету суму у розмірі 120 тис.грн., і з такої суми 80 тис.грн. сплачено до бюджету коштами, а 40 тис.грн. погашено за рахунок переплат, сума «овердрафту» складатиме 10 тис.грн. (120/12).

Які суми враховуються при розрахунку «овердрафту» та коли суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні (реєстраційну суму), збільшать на суму такого «овердрафту»?

 

     При розрахунку «овердрафту» враховуються нараховані платником до сплати суми ПДВ, що відображені ним у податковій декларації з ПДВ (рядок 25.1) та уточнюючих розрахунках, та які погашені за рахунок сплати таких сум до бюджету, або за рахунок переплат (за даними Інтегрованої картки платника податку).

      1 липня 2015 року суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні (реєстраційну суму), збільшено на суму «овердрафту».

Як часто буде змінюватись сума „овердрафту”?

     Сума «овердрафту» 1-го числа кожного кварталу підлягає автоматичному перерахунку (для прикладу, 1 жовтня 2015 року від суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні (реєстраційної суми), віднімається сума «овердрафту», розрахована на 1 липня 2015 року, та додається сума «овердрафту», розрахована на 1 жовтня 2015 року).

Категорія 101.08, ЗІР ДФС України

Про особливості заповнення декларації з акцизного податку

Як при заповненні декларації акцизного податку слід поділяти алкогольні напої на лікеро-горілчану продукцію, виноробну продукцію, інші спиртові дистиляти, продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, пиво?

     Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 105/26550 (далі – Порядок № 14).

      Відповідно до п.п. 14.1.5 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) алкогольні напої – продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

      Порядок заповнення Додатка 6 до декларації акцизного податку (далі – Декларація) визначено у п. 6 розд. V Порядку № 14. При цьому підакцизні товари підлягають відображенню в Додатку 6 наступним чином:

      рядок 1 – лікеро-горілчана продукція. За ДСТУ 4257:2003 лікеро-горілчаний напій визначається як спиртний напій міцністю від 1,2 до 60 відсотків об’ємних одиниць, виготовлений змішуванням спирту етилового ректифікованого з напівфабрикатами та інгредієнтами. У цьому рядку зазначаються горілки та лікеро-горілчані напої. Горілки поділяються на горілки та горілки особливі. Лікеро-горілчані напої в свою чергу поділяються на групи: лікери, наливки, настоянки, бальзами, аперитиви, коктейлі, напої десертні. Також у цьому рядку зазначаються слабоалкогольні напої – алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 см 3, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю (абзац восьмий ст. 1 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 481)), зокрема – «SHAKE», «Лонгер», «Бренді-кола», «Ром-кола», «Джин-тонік», «Рево» та інші;

      рядок 2 – виноробна продукція, інші спиртові дистиляти, продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше. Виноробна продукції - вина виноградні натуральні, вина натуральні кріплені, шампанські, ігристі, газовані, вермути, бренді, сусло виноградне та інші виноматеріали, коньяки, інші алкогольні напої з винограду, плодів та ягід (п.п. 14.1.26 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). На підставі цього у рядку 2 зазначають інші алкогольні напої, отримані шляхом переробки та збродження плодів та ягід, соків плодово-ягідних за спеціальною технологією міцністю до 8,5 відсотка об’ємних одиниць, а саме: сидри, перрі та інші. Також у рядку 2 вказують інші спиртові дистиляти – віскі, ром, джин, текіла, продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше та інші товари, які не відносяться до рядка 1;

      рядок 3 – пиво. Пиво - насичений діоксидом вуглецю пінистий алкогольний напій із вмістом спирту етилового від 0,5 відсотка об’ємних одиниць, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203 (п.п. 14.1.144 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). У цьому рядку зазначають пиво, пиво спеціальне – «BEERMIX». При цьому пиво безалкогольне, яке зазначено у товарній позиції 2202 згідно з УКТ ЗЕД, не є підакцизним товаром.

      Пунктом 1 ст. 11 Закону № 481 визначено, що на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) алкогольних напоїв, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказуються загальна та власна назви виробу, вміст спирту (відсотків об’ємних одиниць).

      Таким чином, визначення виду алкогольного напою з метою заповнення відповідних рядків Декларації, здійснюється на підставі інформації, яка зазначена на відповідному виробі. Розділ Ґ Декларації заповнюється на підставі Додатка 6.

Категорія 116.07

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС України

http://zir.minrd.gov.ua/main/bz/view/?src=ques

Як інформувати податкову – роз’яснення ДФС для приватних нотаріусів

Податковим кодексом передбачено, що при вчиненні нотаріальних дій, а саме:

 посвідчення договорів продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна між фізичними особами, продажу (обміну) рухомого майна між стороною (сторонами) цього договору;

 видача свідоцтв про право на спадщину;

 посвідчення договорів дарування,

 на приватних нотаріусів покладено обов’язок щокварталу подавати до контролюючого органу за місцем розташування свого робочого місця інформацію про посвідчені договори та видані свідоцтва (включаючи інформацію про вартість такого майна та суму сплаченого податку) у порядку, встановленому Кодексом для податкового розрахунку.

 ДФСУ наказом від 17.07.2015 р. №507 затвердила Узагальнюючу податкову консультацію щодо порядку подання вказаної інформації, зокрема, при вчиненні вищезазначених нотаріальних дій приватний нотаріус зобов’язаний надавати інформацію контролюючим органам шляхом заповнення граф 1, 2, За, 4 та 5 Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), у строки, встановлені для податкового кварталу. У зазначених графах відображається: порядковий номер, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), про яку надається інформація в податковому розрахунку, сума нарахованого доходу, сума сплаченого податку на доходи фізичних осіб (у випадках передбачених Кодексом), ознака доходу згідно з довідником ознак доходів.

 Відділ комунікацій ГУ ДФС у Вінницькій області

Хмільницька ОДПІ

 

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 20.07.2015 року

На Хмільниччині вітали бухгалтерів з професійним святом

Корисним і приємним для бухгалтерів у м. Хмільнику виявився семінар з питань оподаткування, який пройшов днями в актовому залі Хмільницької міськради. Він  присвячувався актуальним питанням оподаткування, поданню звітності платниками за 2 квартал поточного року, а також електронному адмініструванню ПДВ.

 У семінарі взяли участь заступник начальника управління оподаткування юридичних осіб ГУ ДФС у Вінницькій області Н.В.Ніжняк, бухгалтер-аудитор та лектор Вінницької обласної організації  товариства «Знання» Р.М.Кирилюк , фахівці Хмільницької ОДПІ.

 А на урочисту частину наради до присутніх завітали керівник Хмільницької ОДПІ І.П.Катрін, секретар Хмільницької міськради К.В.Коломієць та заступник міського голови, начальник фінансового управління міськради Л.Г.Гамак. Вони щиро привітали присутніх із професійним святом – Днем бухгалтера. Адже від них, як посадових осіб, на підприємстві залежить  фінансове благополуччя трудового колективу і своєчасність наповнення бюджетів усіх рівнів.

 За високий професіоналізм та сумлінність у сплаті податків та з нагоди професійного свята кращим фахівцям бухобліку м. Хмільника,  Хмільницького та Літинського районів були вручені почесні грамоти та подяки.

Подяки від колективу та  начальника Хмільницької ОДПІ отримали: Андрущак В.М. - головний бухгалтер МРЦ "Південний Буг", Білецький М.Л. - головний бухгалтер ТОВ "Хмільницьке", Казмірчук С.Ю. - головний бухгалтер ТОВ "Бонус У", Кравінський О.І. - головний бухгалтер ТОВ "Хмільницький завод СЗМ" Молочний візит", Ліпінська Р.С. - головний бухгалтер ДП "Клінічний санаторій "Хмільник" Укрпрофоздоровниці, Стрілецький С.Б. - головний бухгалтер ПРАТ "Літинський молочний завод".

А надані практичні поради, методичний збірник, відповіді на актуальні запитання щодо електронного адміністрування ПДВ, застосування РРО суб’єктами господарської діяльності допоможуть бухгалтерам у їх повсякденній праці.

Хмільницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області

Про деякі особливості функціонування системи електронного адміністрування ПДВ

 Головне управління ДФС у Вінницькій області інформує платників ПДВ про те, що Державна фіскальна служба України у листі від 14.07.2015 р. № 25450/7/99-99-19-03-01-17 повідомила наступне.

 Відповідно до пункту 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з 1 лютого 2015 року реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) підлягають всі податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних (у тому числі які не надаються покупцю, виписані за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування) незалежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній / розрахунку коригування.

 Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН здійснюється не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання (пункт 201.10 статті 201 Кодексу).

 За порушення платниками ПДВ зазначених термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, що підлягають наданню покупцям - платникам ПДВ, тягнуть за собою накладення штрафу (який встановлюється у відсотках від суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування), у розмірі:

 10 відс. - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;

 20 відс. - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

 ЗО відс. - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

 40 відс. - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів (пункт 120 1.1 статті 120 1 Кодексу).

 Відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН протягом 180 календарних днів з дати їх складання тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків від суми ПДВ, зазначеної в таких податковій накладній/розрахунку коригування (120 1 2 статті 120 1 Кодексу).

 При цьому пунктом 2001 .3 статті 200 1 Кодексу визначено, що платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН на суму податку (Инакл), обчислену за такою формулою:

 SНакл = SНаклОтр + SМитн + SПопРах - SНаклВид - SВідшкод - SПеревищ,

 де:

 SНаклОтр - загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими в ЄРПН;

 SМитн - загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію України;

 SПопРах - загальна сума поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку з поточного рахунку платника;

 SНаклВид - загальна сума податку за виданими платником податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими в ЄРПН;

 SВідшкод - загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань;

 SПеревищ - загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в ЄРПН.

 Детальний порядок формування вказаних показників визначено Порядком електронного адміністрування ПДВ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №569.

 Згідно з пунктом 35 підрозділу 2 розділу XX Кодексу:

 період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року є перехідним періодом, протягом якого реєстрація податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 200 '.З статті 200 1 Кодексу;

 норми абзацу другого пункту 120 '.1 статті 120 1 Кодексу не застосовуються при порушенні термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних / розрахунків коригування, складених у період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року.

 Враховуючи зазначене, з 00 год. 00 хв. 1 липня 2015 року закінчився перехідний період (тестовий режим) системи електронного адміністрування ПДВ і така система запрацювала в звичайному режимі.

 З вказаної дати реєстрація податкових накладних в ЄРПН здійснюється виключно на суму податку, обраховану за формулою, визначеною пунктом 200'.З статті 200 і Кодексу (далі - реєстраційна сума).

 Таким чином, з 1 липня 2015 року при реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в ЄРПН відбувається перевірка наявності у платника, який здійснює таку реєстрацію, достатньої реєстраційної суми. Тобто для отримання можливості зареєструвати в ЄРПН податкову накладну або розрахунок коригування реєстраційна сума платника податку повинна бути більшою або дорівнювати сумі ПДВ, зазначеній у вказаних документах.

 Якщо така реєстраційна сума є меншою ніж сума ПДВ, зазначена у податковій накладній або розрахунку коригування, у реєстрації вказаних податкової накладної або розрахунку коригування буде відмовлено.

 У такому випадку (в тому числі якщо реєстраційна сума має від’ємне значення) з метою отримання можливості зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в ЄРПН платнику потрібно збільшити свою реєстраційну суму. Таке збільшення може бути здійснено за рахунок:

 отриманих податкових накладних та розрахунків коригування (які передбачають збільшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг), складених на такого платника та зареєстрованих в ЄРПН;

 сплати ПДВ на митниці під час розмитнення товарів;

 поповнення рахунку платника в системі електронного адміністрування ПДВ, відкритого платнику у Держказначействі (електронний рахунок).

 Наприклад: якщо платнику необхідно зареєструвати в ЄРПН податкову накладну, в якій сума ПДВ становить 20 тис. грн., при цьому його реєстраційна сума має від’ємне значення і становить -5 тис. грн., то платнику податку для отримання можливості зареєструвати таку податкову накладну необхідно збільшити реєстраційну суму на 25 тис. грн.

 Крім того, реєстраційну суму платників податку автоматично збільшено:

 01.07.2015     на так звану суму „овердрафту”: середньомісячний розмір податку, задекларований та погашений платником до бюджету протягом попередніх 12 місяців;

 08.07.2015     на суму надміру зарахованих ними до бюджету коштів, сформованих станом на 1 липня 2015 року.

 Одночасно інформуємо, що термін реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в ЄРПН із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ у звичайному режимі залишився без змін та становить 15 календарних днів з дати складання відповідного документа. При цьому слід мати на увазі, що з 01.07.2015р. за порушення вказаного терміну реєстрації в ЄРПН від одного до п’ятнадцяти календарних днів застосовується штраф у розмірі 10 відсотків від суми ПДВ, зазначеної у податкових накладних/розрахунках коригування.

 Звертаємо увагу, що на офіційному порталі ДФС на головній сторінці розміщено розділ „Податкові зміни 2015”, який містить підрозділ „Електронне адміністрування ПДВ”. У вказаному підрозділі розміщується актуальна інформація, пов’язана із функціонуванням системи електронного адміністрування ПДВ.

Відділ комунікацій ГУ ДФС у Вінницькій області

Про особливості заповнення декларації з акцизного податку

Як при заповненні декларації акцизного податку слід поділяти алкогольні напої на лікеро-горілчану продукцію, виноробну продукцію, інші спиртові дистиляти, продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, пиво?

     Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 105/26550 (далі – Порядок № 14).

      Відповідно до п.п. 14.1.5 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) алкогольні напої – продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

      Порядок заповнення Додатка 6 до декларації акцизного податку (далі – Декларація) визначено у п. 6 розд. V Порядку № 14. При цьому підакцизні товари підлягають відображенню в Додатку 6 наступним чином:

      рядок 1 – лікеро-горілчана продукція. За ДСТУ 4257:2003 лікеро-горілчаний напій визначається як спиртний напій міцністю від 1,2 до 60 відсотків об’ємних одиниць, виготовлений змішуванням спирту етилового ректифікованого з напівфабрикатами та інгредієнтами. У цьому рядку зазначаються горілки та лікеро-горілчані напої. Горілки поділяються на горілки та горілки особливі. Лікеро-горілчані напої в свою чергу поділяються на групи: лікери, наливки, настоянки, бальзами, аперитиви, коктейлі, напої десертні. Також у цьому рядку зазначаються слабоалкогольні напої – алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 см 3, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю (абзац восьмий ст. 1 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 481)), зокрема – «SHAKE», «Лонгер», «Бренді-кола», «Ром-кола», «Джин-тонік», «Рево» та інші;

      рядок 2 – виноробна продукція, інші спиртові дистиляти, продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше. Виноробна продукції - вина виноградні натуральні, вина натуральні кріплені, шампанські, ігристі, газовані, вермути, бренді, сусло виноградне та інші виноматеріали, коньяки, інші алкогольні напої з винограду, плодів та ягід (п.п. 14.1.26 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). На підставі цього у рядку 2 зазначають інші алкогольні напої, отримані шляхом переробки та збродження плодів та ягід, соків плодово-ягідних за спеціальною технологією міцністю до 8,5 відсотка об’ємних одиниць, а саме: сидри, перрі та інші. Також у рядку 2 вказують інші спиртові дистиляти – віскі, ром, джин, текіла, продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше та інші товари, які не відносяться до рядка 1;

      рядок 3 – пиво. Пиво - насичений діоксидом вуглецю пінистий алкогольний напій із вмістом спирту етилового від 0,5 відсотка об’ємних одиниць, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203 (п.п. 14.1.144 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). У цьому рядку зазначають пиво, пиво спеціальне – «BEERMIX». При цьому пиво безалкогольне, яке зазначено у товарній позиції 2202 згідно з УКТ ЗЕД, не є підакцизним товаром.

      Пунктом 1 ст. 11 Закону № 481 визначено, що на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) алкогольних напоїв, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказуються загальна та власна назви виробу, вміст спирту (відсотків об’ємних одиниць).

      Таким чином, визначення виду алкогольного напою з метою заповнення відповідних рядків Декларації, здійснюється на підставі інформації, яка зазначена на відповідному виробі. Розділ Ґ Декларації заповнюється на підставі Додатка 6.

Категорія 116.07

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС України

Податкова сторінка Хмільницької ОДПІ, 13.07.2015 р.

ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ШАХРАЙСЬКИХ ДІЙ

Управління власної безпеки Головного управління ДФС у Вінницькій області інформує про те, що протягом травня-липня  2015 року на території Вінницької області поновилися факти шахрайських дій від імені працівників територіальних підрозділів Державної фіскальної служби  України.

Так, невідомі особи з проханням надати „матеріальну допомогу” в зв’язку із перевіркою інспекції,  здійснюють дзвінки на номери телефонів, як службові, так і домашні (мобільні) суб’єктів господарювання, при цьому в більшості випадків, називаються начальниками територіальних підрозділів Головного управління ДФС у Вінницькій області.

У зв’язку із викладеним та з метою запобігання можливим фактам дискредитації підрозділів Державної фіскальної служби  України, просимо суб’єктів господарювання, у разі встановлення подібних фактів, негайно повідомляти на телефон „довіри”  ((0432) 660205) управління власної безпеки Головного управління ДФС у Вінницькій області, для перевірки та вжиття необхідних заходів.

УВБ ГУ ДФС у Вінницькій області

Семінар для платників податків Хмільницької ОДПІ 16 липня 2015 року

Хмільницька ОДПІ інформує платників податків м. Хмільника, Хмільницького та Літинського районів , що 16 липня 2015 року о 10 год. в актовому залі Хмільницької міськради (2 поверх) відбудеться квартальний обласний семінар з питань оподаткування, подання звітності за 2 квартал 2015 року, електронного адміністрування ПДВ, застосування РРО та інших актуальних питань.

У семінарі візьмуть участь провідні фахівці ГУ ДФС у Вінницькій області, Вінницької обласної організації товариства «Знання», філії ДП «Сервісно-видавничий центр Міндоходів»  у Вінницькій області.

Сектор комунікацій Хмільницької ОДПІ, тел. для довідок: 2-23-78

Терміни подання повідомлення за ф. № 20-ОПП про об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням

Відповідно до пункту 8.4 розділу VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, в редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1127 «Про внесення змін до Порядку обліку платників податків і зборів» (далі – Порядок), повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (додаток 11 Порядку) подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

 У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою № 20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу до контролюючого органу за основним місцем обліку юридичної особи.

 Рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центрального контролюючого органу (http: //sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/127294.html) та розміщується на інформаційних стендах у контролюючих органах (п. 8.7 розд. VIII Порядку).


 ДФС України

http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/205793.html

Формування реєстраційної суми у системі електронного адміністрування ПДВ

Починаючи з 1 липня 2015 року система електронного адміністрування ПДВ, яка передбачає реєстрацію всіх податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, працює на постійній основі в режимі 24/7/365 (без перерв на святкові та вихідні дні) та забезпечує в розрізі платників податку автоматичний розрахунок суми податку, в межах якої здійснюється така реєстрація.  Тобто, при реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в ЄРПН постійно відбувається перевірка наявності у платника, який здійснює таку реєстрацію, достатньої реєстраційної суми. Отож, аби отримати можливість зареєструвати в ЄРПН податкову накладну або розрахунок коригування реєстраційна сума платника податку повинна бути більшою або дорівнювати сумі ПДВ, зазначеній у вказаних документах. Якщо така реєстраційна сума є меншою ніж сума ПДВ, зазначена у податковій накладній або розрахунку коригування, у реєстрації вказаних податкової накладної або розрахунку коригування буде відмовлено. У такому випадку, з метою отримання можливості зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в ЄРПН, платнику потрібно збільшити свою реєстраційну суму. Таке збільшення може бути здійснено за рахунок:

 - отриманих податкових накладних та розрахунків коригуванні (які передбачають збільшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг), складених на такого платника та зареєстрованих в ЄРПН;

 - сплати ПДВ на митниці під час розмитнення товарів;

 - поповнення рахунку платника в системі електронного адміністрування ПДВ, відкритого платнику у Держказначействі (електронний рахунок).

 Крім того, з метою уникнення відволікання обігових коштів платників ПДВ передбачено збільшення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі:

 - 1 липня п.р. реєстраційну суму платників податку було автоматично збільшено на так звану суму „овердрафту” -  середньомісячний розмір податку, задекларований та погашений платником до бюджету протягом попередніх 12 місяців;

 - за бажанням платника можливе збільшення суми на суму від’ємного значення, яке виникло за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року;

 -  до 10 липня 2015 року буде збільшено на суму надміру зарахованих ними до бюджету коштів, сформованих станом на 1 липня 2015 року.

Відділ комунікацій Головного управління ДФС у Вінницькій області

http://vin.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/205677.html

Подарунок працівнику – аспекти оподаткування

Головне управління ДФС у Вінницькій області нагадує платникам про те, що для правильного  оподаткування та відображення в податковій звітності операцій з активами, які передаються працівникам підприємства (або іншим особам) в якості подарунків необхідно, насамперед, враховувати те, що до загального місячного оподатковуваного доходу фізичної особи включається вартість подарунків виключно у випадку, коли подарунки носять індивідуальний (персональний) характер. Якщо ж підприємство здійснює розповсюдження подарунків під час проведення публічних заходів (акцій, семінарів, нарад, виставок тощо), а отримувачами подарунків є невизначене коло платників податку, то вартість такого товару не розглядається як дохід фізичних осіб та, відповідно, не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Підпунктом 165.1.39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) передбачено, що до загального місячного  оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків, якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (тобто в 2015 році - 609 грн.), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі. Сума перевищення вартості подарунку оподатковується податковим агентом за ставкою 15 % та/або 20 %, відповідно до п. 167.1 ст. 167 Кодексу. У податковій звітності за формою № 1ДФ вартість подарунків, яка надана у розмірі, що не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати відображається за ознакою "160", та за ознакою "126" у разі перевищення такої суми.

Базою для нарахування податку на доходи буде вартість подарунка, розрахована за звичайною ціною, яка визначена за встановленими Кодексом правилами. Важливий нюанс – «натуральний» коефіцієнт. Згідно загальних правил статті 164 Кодексу, під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою: К = 100 : (100 - Сп). (1,176471 – якщо ставка податку на доходи 15 %, або 1,25 – при ставці 20 %).

Також не потрібно забувати про те, що термін сплати ПДФО під час надання подарунків суттєво відрізняється від загальновстановленого, а саме: якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі, то податок на доходи сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (надання) ( пп. 168.1.4 Кодексу)

Військовий збір за ставкою 1,5 % потрібно сплачувати з вартості подарунка, яка підлягає оподаткуванню ПДФО.

Відділ комунікацій ГУ ДФС  у області

http://vin.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/205245.htm

Мінімальні ціни на алкоголь зростуть

 Збільшені розміри мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №426„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 №957”. Документ опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр” від 01.07.2015 №116. Він набирає чинності з 11 липня 2015 року.

 Ціни зростатимуть в два етапи: до 31 серпня 2015 року та з 1 вересня 2015 року. Згідно з документом, розмір мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої підвищать: на горілку - на 25%; на коньяк - в середньому 31%; на вина - на 35%.

 Так, зокрема, до 31 серпня 2015 року мінімальна оптова ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби за 1 літр 100-відсоткового спирту встановлена  в розмірі 159,94 гривень, а з 1 вересня - 175,96 гривень. На віскі - 317,31 гривень і 349,36 гривень відповідно, на коньяк і бренді - 253,21 і 269,23 гривень.

 Мінімальні роздрібні ціни на лікеро-горілчані вироби за 1 літр 100-відсоткового спирту піднімуться зі 199,5 гривень до 249,5 гривень і 274,5 гривень, віскі - з 442,5 гривень до 495 гривень і 545 гривень, коньяк і бренді - з 295,05 гривень до 395 і 420 гривень.

ГУ ДФС у Вінницькій області

Додаткові матеріали

http://vin.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/205023.html

Хмільницька ОДПІ

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 06.07.2015 р.

 

Про призначення Катріна І.П. начальником Хмільницької ОДПІ 

03 липня 2015 року в актовому залі Хмільницької ОДПІ в.о. начальника ГУ ДФС у Вінницькій області Р.В.Осмоловським було представлено Ігоря Петровича Катріна,  як начальника Хмільницької ОДПІ, якого згідно наказу голови ДФС України №1869-о від 24.06.2015 року призначено в поряду переведення на посаду начальника Хмільницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області після проведення реорганізації установи.

У нараді взяли участь та виступили очільники місцевих органів влади та самоврядування голова Хмільницької РДА Буткевич Є.В., голова Хмільницької районної ради В.А.Чмелюк, Хмільницький міський голова В.П.Грушко. Вони зазначили, що не один рік співпрацюють з керівником місцевих податківців, колектив інспекції стабільно виконує посталені завдання щодо наповнення бюджетів усіх рівнів, побажали перепризначеному керівнику успіхів у праці.

Виступаючим перед присутніми І.П. Катрін подякував за довіру і повідомив, що за оперативними даними Хмільницькою ОДПІ у тісній співпраці з платниками податків  у першому півріччі  було забезпечено надходжень до Зведеного бюджету 107,7 млн. грн, в тому числі до місцевих бюджетів 60,1 млн. грн. Якщо показники порівнювати з відповідним періодом минулого року, то надходження до Зведеного бюджету зросли на 33.6%, до місцевих бюджетів відповідно на 19%.

Протягом поточного року платниками сплачено єдиного соціального внеску в сумі 105,1 млн. грн., що теж більше аналогічного періоду минулого року на 13%.

Добровільність сплати податкових надходжень платниками податків вже сьогодні в інспекції складає більше 95%. Звичайно, це передбачає зменшення кількості перевірок суб”єктів господарювання, в першу чергу сумлінних, бюджетоформуючих. Так, протягом 1 півріччя 2015 року підрозділом аудиту  було проведено 14 комплексних документальних перевірок, в тому числі 4 – планових, за наслідками яких додатково донараховано в бюджет 1,4 млн. грн. Із донарахованого оскаржено платниками в судовому порядку лише 29,1 тис. грн.

  Центром обслуговування платників Хмільницької ОДПІ було надано протягом поточного періоду 6836 послуг платникам податків. Податковий сервіс передбачає  і надання  роз”яснень законодавства . За січень-червень було оприлюднено у місцевих ЗМІ 900 інформацій, проведено 29 семінарів та практикумів, організовано 16 засідань  “круглих” столів, зустрічей,  31 сеанс телефонного зв”язку “гаряча  лінія” тощо.

Результати роботи та стратегічні напрями, над якими працюємо, спрямовані на дотримання принципової позиції, яка лежить в основі всіх перетворень, що здійснюються в податковій сфері -  це ставлення до платника як до рівноправного партнера. Адже завдяки добросовісним платникам податків, які відповідально виконують свої обов'язки перед державою, забезпечується її соціально-економічна стабільність та зростання добробуту співвітчизників, - зазначив начальник Хмільницької ОДПІ.

 

Сектор комунікацій Хмільницької ОДПІ

З 27 червня повідомляємо про новоприйнятих працівників за новою формою

Головне управління ДФС у Вінницькій області нагадує, з 1 січня працівник може отримати допуск до роботи лише після укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення органів ДФС про прийняття його на роботу. Порядок подання такого повідомлення має затверджуватись Кабінетом Міністрів України.

На сьогодні зазначений документ затверджений Постановою КМУ  від 17.06.2015р.  № 413 та є  чинним з дня опублікування  в газеті «Урядовий кур’єр» №115 від 27.06.2015р.

Згідно із Порядком повідомлення про прийняття працівника на роботу, яке надається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізособою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника ЄСВ, необхідно подати до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.

Зазначимо, у формі повідомлення необхідно вказати:

-        реквізити страхувальника;

-        тип повідомлення (початкове, скасовуюче);

-        категорію особи (з трудовою книжкою, без трудової книжки);

-        реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

-        прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи;

-        номер і дату наказу (розпорядження) про прийняття на роботу;

-        дата початку роботи.

Ця інформація буде вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Додамо, повідомляти необхідно як про новоприйнятих основних працівників так і сумісників.

Звертаємо увагу роботодавців,  за порушення норм трудового законодавства, зокрема, у разі допуска працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення робітника на неповний робочий час, у разі якщо він фактично працює повний робочий час, або якщо виплати здійснюються без нарахування й сплати внеску та податку до роботодавців застосовуються, окрім адмінвідповідальності, штрафні санкції у розмірі 30 мінімальних зарплат на момент виявлення порушення, тобто 36540 грн., за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Довідково інформуємо, Порядок та форму повідомлення можна переглянути за посиланням: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/413-2015-%D0%BF 

ГУ ДФС У Вінницькій області

За 2 дні 1,2 млн. податкових накладних зареєстровано в системі електронного адміністрування ПДВ

 За дві з половиною доби роботи в системі електронного адміністрування ПДВ зареєстровано 1,2 млн. податкових накладних та  розрахунків коригування на суму ПДВ 4,5 млрд.грн. Зареєстровано  6,5 тис. митних декларацій на суму ПДВ 1,3 млрд.грн., а також 10 тис. операцій поповнення ПДВ рахунків на суму 650,0 млн. грн.

Станом на 01.07.2015 у формулу додано показник «сума середньомісячного розміру сум податку,  задекларованих платником  до сплати податку до бюджету та погашених за останні 12  звітних (податкових) місяців» на суму 7,35 млрд.грн  по 153 тисячах платниках.

На сьогодні  з  7,35 млрд. грн  24 тисячі платників використали біля 1 млрд.грн. сум податку для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування. При цьому 48 тисячам платників  сума середньомісячного розміру сум податку,  задекларованих платником  до сплати податку до бюджету та погашених за останні 12  звітних (податкових) місяців зменшила від’ємне значення формули всього на 1,7 млрд.грн.

Система електронного адміністрування ПДВ відповідно до законодавства з 1 липня працює в звичайному режимі.

Слідкуйте за оновленням інформації.

 

Прес-служба Державної фіскальної служби України

Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв

 

Хмільницька ОДПІ інформує, що 01.07.2015 року в газеті «Урядовий кур’єр» №116 офіційно оприлюднено постанову КМУ №426 від 17.06.2015 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету  Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957 “Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв»,  постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.

З повним текстом Постанови КМУ №426 можна ознайомитись на веб-порталі Верховної Ради України за наступним посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/426-2015-%D0%BF

 

Хмільницька ОДПІ

Відображення в податковій накладній сум акцизного податку

Як розраховується та відображається в податковій накладній сума акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами?

Формула розрахунку суми податкового зобов’язання з акцизного податку з роздрібних продажів (ПЗа) є такою: ПЗа = ФРЦ : 105 × 5, де ФРЦ — фактична роздрібна ціна з урахуванням ПДВ та акцизного податку з роздрібних продажів.

У цьому випадку сума податкового зобов’язання з ПДВ (ПЗпдв) становитиме: ПЗпдв = (ФРЦ — ПЗа) : 120 × 20. Отже, якщо фактична роздрібна ціна підакцизних товарів становить 1200 грн. з ПДВ (тобто без урахування акцизного податку з роздрібних продажів), то ПЗа становитиме 60 грн. (1200 грн. : 100 × 5).

Порядок заповнення окремих рядків податкових накладних визначено п. 15 Порядку № 957.

У податковій накладній, зокрема, відображається окремо вартість товару, що постачається (без урахування ПДВ), яка є базою оподаткування ПДВ, та сума ПДВ, що нараховується на вартість такого товару. Відображення у податковій накладній суми акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів Податковим кодексом та Порядком № 957 не передбачено.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ затверджено наказом Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 13 (далі — Порядок № 13).

У графі 4 розділу І «Податкові зобов’язання» додатка 5 до податкової декларації з ПДВ відображається обсяг постачання товару (без урахування ПДВ), який є базою оподаткування ПДВ, а у графі 5 — сума ПДВ, що нараховується на обсяг такого постачання.

http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/fromarchive/1/id/8463

Щодо законодавства про порядок виробництва і обігу пива

Державна фіскальна служба України з метою однакового трактування та правильного застосування норм законодавства щодо порядку виробництва та обігу пива листом від 19.06.2015 р. N 22173/7/99-99-21-02-17  зокрема повідомила:

Законодавчо визначена норма щодо віднесення пива до алкогольних напоїв починає діяти з 1 липня 2015 року (згідно з абзацами четвертим - шостим підпункту 10 пункту 2 розділу II Закону України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі - Закон N 71).

Поняття "алкогольні напої" визначене у підпункті 14.1.5 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та в абзаці сьомому статті 1 Закону України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі - Закон N 481), згідно з яким алкогольні напої - це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 ЗО 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Отже, пиво відноситься до алкогольних напоїв, а відповідно до частини дванадцятої статті 15 Закону N 481 роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

При цьому у додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями суб’єктом господарювання вказуються, зокрема, перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення.

Таким чином, з 1 липня 2015 року ліцензуванню підлягає діяльність з виробництва, імпорту, експорту, оптової та/чи роздрібної торгівлі пивом на загальних підставах, передбачених для алкогольних напоїв.

Чинним законодавством не передбачено отримання окремої ліцензії на виробництво, імпорт, експорт, оптову або роздрібну торгівлю пивом у разі наявності у суб’єкта господарювання ліцензії на виробництво, імпорт, експорт, оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

Для ліцензування діяльності, передбаченої Законом N 481, використовуються бланки ліцензій єдиного зразка, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Закону N 481 ліцензія (спеціальний дозвіл) - це документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку.

Тимчасовим порядком видачі ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року N 493, визначено перелік інформації, яка зазначається у ліцензії, зокрема, на лицьовому боці бланка ліцензії зазначається вид товарів (алкогольні напої чи тютюнові вироби), на право реалізації яких видано ліцензію.

З метою забезпечення належного контролю за обігом алкогольних напоїв, недопущення реалізації фальсифікованої продукції та враховуючи зміни, внесені до Закону N 481, які набирають чинності з 01.07.2015 р., щодо пива, реалізація якого дозволена у місцях торгівлі без обмеження торгівельної площі, пропонується на лицьовій стороні бланка ліцензії зазначати додатково вид алкогольної продукції у дужках - слово "пиво".

У разі встановлення факту торгівлі алкогольними напоями суб’єкти господарювання, які отримали такі ліцензії, несуть відповідальність згідно зі ст. 17 Закону N 481 у вигляді штрафу у розмірі 6800 гривень за порушення вимог статті 153 цього Закону, якою встановлена заборона продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових у невизначених для цього місцях торгівлі.

Визначення терміна "місце торгівлі" наведено у статті 1 Закону N 481 відповідно до якої місце реалізації алкогольних напоїв повинно бути торговельною площею не менше 20 метрів квадратних.

Згідно з частиною чотирнадцятою статті 15 Закону N 481 плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 500 гривень.

Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування і міста Києва на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі (частина шістнадцята статті 15 Закону N 481).

Законом N 71 внесено зміни до Податкового кодексу України і, зокрема, до Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Основною зміною є те, що відповідно до пункту 296.10 ст. 296 Кодексу не застосовують реєстратори розрахункових операцій платники єдиного податку першої групи, а також платники єдиного податку другої і третьої груп при здійсненні ними діяльності на ринках або продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі. У всіх інших випадках платники єдиного податку фізичні особи - підприємці другої і третьої груп зобов'язані застосовувати РРО.

Отже, фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку другої та третьої груп, які здійснюють роздрібну торгівлю пивом, при розрахунках готівкою зобов’язані з 01 липня 2015 року застосовувати належним чином зареєстровані РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.

Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групи фізичні особи - підприємці, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів(крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин).

Також повідомляємо, що відповідно до пункту 226.6 статті 226 Кодексу та частини п'ятої Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1251 зі змінами та доповненнями, маркуванню підлягають усі алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць.

Враховуючи наведене, для маркування пива міцністю понад 8,5 відсотків об'ємних одиниць застосовуються акцизні марки АВ ВП та АІ ВП; залишки пива за кодами товарної позиції 2203 згідно з УКТ ЗЕД, які вироблені до 01 липня 2015 року, не підлягають маркуванню та можуть перебувати у вільному обігу до повної їх реалізації з урахуванням терміну придатності.

У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної Декларації (стаття 222 Кодексу).

Хмільницька ОДПІ

 

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 29.06.2015 р.

Роман Насіров представив проект інституційної реформи ДФС

 Про зміни у підході до управління,  підвищення ефективності податкового та митного контролю,  впровадження дієвої системи адміністрування податків, знищення корупції та відновлення довіри суспільства до ДФС та податкових ініціатив Уряду, - про це йшлося під час презентації  Головою ДФС Романом Насіровим проекту інституційної реформи відомства. У заході, якій відбувся у режимі відео-селектору з територіальними органами ДФС, взяли участь Прем’єр-Міністр України, члени Уряду, керівники структурних підрозділів ДФС та представники ЗМІ.

  «Основне, що в нас є на меті – це підвищити ефективність діяльності фіскального органу, запровадити дійсно дієву систему адміністрування податків, спростити процедуру сплати податків та вибудувати реально довірчі відносини з платниками податків, з бізнесом, з фізичними особами», - зазначив Роман Насіров під час детальної презентації проекту.

 Головними завданнями реформи відомства Голова ДФС визначив:

 - поліпшення процесу адміністрування податків, у т.ч. створення автоматизованих систем, інтелектуального адміністрування, вдосконалення механізмів апеляційного оскарження та стягнення податкового боргу;

 - забезпечення наповнення бюджету для виконанням державою своїх функцій, у т.ч. виконання показників доходів, визначених Законом України «Про Державний бюджет»;

 - боротьбу з корупцією.

Найближчим часом відбудеться оптимізація й структури ДФС. Її планується побудувати за функціональним принципом, оптимізувати штатну чисельність, інтегрувати податкові  та митні органи на регіональному рівні. Буде збільшено кількість місць отримання платниками сервісних послуг, впроваджуватимуться нові  електронні сервіси.

Прес-служба Державної фіскальної служби України

На Вінниччині оперативники фіскальної служби викрили десяток фіктивних фірм

З початку нинішнього року оперативними співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області викрито і припинено діяльність десяти фірм з ознаками фіктивності. Основною метою їх існування є сприяння підприємствам реального сектору в ухиленні від сплати податків або ж їх мінімізації.

Більш ніж на 40 мільйонів гривень проведено фінансово-господарських операцій із такими фірмами, де, як з’ясовується при першому ж відпрацюванні, засновником, директором та бухгалтером є одна особа, а саме підприємство ділить адресу реєстрації ще з цілим рядом подібних фірм. Найчастіше господарські операції здійснюються лише на папері, а кошти через рахунки фірм із ознаками фіктивності виводяться у тіньовий обіг.

На сьогодні оперативниками ГУ ДФС у області встановлено 24 реально діючих підприємства, які скористалися послугами так званих «центрів мінімізації». За фактами фіктивного підприємництва (ст. 205 Кримінального кодексу України) розпочато 7 кримінальних проваджень. Втім, перед законом відповідають не лише ділки, що організовують фіктивні фірми, але й підприємства, що користуються їх послугами для виведення коштів у тіньовий обіг, – їм інкримінується умисне ухилення від сплати податків. Відносно чотирьох таких підприємств в поточному році розпочаті кримінальні провадження за фактом ухилення від сплати податків до бюджету, в рамках розслідування яких державній казні повернуто близько 700 тисяч гривень.

Виведення коштів з тіньового сектору економіки та їх повернення до державного бюджету для забезпечення стабільного розвитку держави та реалізації соціальних гарантій залишається ключовим пріоритетом діяльності оперативних підрозділів ДФС України.  

 Головне управління ДФС у Вінницькій області

Відповідальність, яка передбачена за порушення ст.5 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»

 Відповідно до ст. 3 Закону України від 23 вересня 1994 року №185/94-ВР ”Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” (далі - Закон) Національний банк України має право встановлювати строк, протягом якого куплена резидентом на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта для забезпечення виконання зобов’язань перед нерезидентом має бути використана за призначенням, і порядок її продажу в разі недотримання резидентом цього строку.

 Статтею 5 Закону визначено, що у разі порушення резидентами строків, установлених Національним банком України відповідно до статті 3 цього Закону, придбана валюта продається уповноваженими банками протягом 5 робочих днів на міжбанківському валютному ринку України. При цьому позитивна курсова різниця, що може виникнути за такою операцією, щоквартально направляється до Державного бюджету України, а негативна курсова різниця відноситься на результати господарської діяльності резидента.

 Враховуючи викладене, резиденти у разі порушення строку, протягом якого куплена на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта для забезпечення виконання зобов’язань перед нерезидентом не використана за призначенням, позитивну курсову різницю, що може виникнути за такою операцією, щоквартально направляють до Державного бюджету України, а негативну курсову різницю відносять на результати господарської діяльності.

 Крім того, банки за порушення порядку та умов торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України несуть відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року №15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

 Відповідне питання – відповідь розміщено у категорії 114 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс»  офіційного веб-порталу ДФС України.

Уряд дозволив Держпраці проводити перевірки щодо незаконного звільнення працівників і заборгованості із заробітної плати

15 червня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження “Про надання дозволу Державній інспекції з питань праці та її територіальним органам на проведення перевірок підприємств, установ та організацій щодо незаконного звільнення працівників і заборгованості із заробітної плати”.

На підставі поданих заяв громадян, звернень народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, громадських організацій Державна інспекція з питань праці тепер уповноважена проводити перевірити підприємства, установи та організації щодо незаконного звільнення працівників і заборгованості із заробітної плати.

Відтак результатом перевірок буде збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Департамент гуманітарної та соціальної політики

Джерело: Сайт Урядового порталу

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248265458&cat_id=244274160

Чи буде вважатися порушенням, якщо суб’єкт господарювання, який має ліцензію на право роздрібної торгівлі, буде реалізовувати алкогольні напої іншому суб’єкту господарювання, який також має ліцензію на право роздрібної торгівлі, і така реалізація оформляється лише фіскальним чеком?

     Відповідно до ст. 1 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 481) оптова торгівля визначена як діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступної їх реалізації суб’єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам господарювання.

      Діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування, визначається як роздрібна торгівля.

     Згідно зі ст. 15 Закону № 481 оптова торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій.

     Роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

     Згідно з п. 22 Порядку провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 зі змінами та доповненнями, розрахунки за продані товари та надані послуги можуть здійснюватися готівкою та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) відповідно до законодавства. Разом з товаром споживачеві в обов’язковому порядку видається розрахунковий документ установленої форми на повну суму проведеної операції, який засвідчує факт купівлі товару та/або надання послуги.

     Враховуючи зазначене, суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії на право роздрібної торгівлі здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями, має право реалізовувати алкогольні напої лише громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання.

     У разі якщо суб’єкт господарювання, який має ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, придбав у суб’єкта господарювання, який має ліцензію на право роздрібної торгівлі, алкогольні напої, то такі алкогольні напої повинні бути використані таким суб’єктом господарювання особисто і не підлягають подальшій реалізації.

     У випадку якщо суб’єкт господарювання, який має ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, реалізував алкогольні напої іншому суб’єкту господарювання, який має ліцензію на право роздрібної торгівлі, і при цьому оформив документи, як при відвантаженні алкогольних напоїв для подальшої реалізації (оформлено видаткові накладні, податкові накладні, а також товарно-транспортної накладні встановленого зразка № 1-ТН /алкогольні напої/), то до такого суб’єкта господарювання мають бути застосовані штрафні санкції відповідно до ст. 17 Закону № 481, як за здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями без наявності відповідної ліцензії, - 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 17000 гривень.

Інформаційно-довідковий департамент ДФС України, ЗІР, категорія 115.03

http://zir.minrd.gov.ua/main/bz/view/?src=ques

На яку дату формується податковий кредит на підставі податкових накладних та документів, які дають право на формування податкового кредиту без отримання податкової накладної, що додаються працівником до звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та за яких умов (в тому числі, якщо підтверджуючі документи оформлені на працівника)?

     Підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є документи, визначені п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

     Пунктом 198.2 ст. 198 ПКУ визначено, що датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:      дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;       дата отримання платником податку товарів/послуг.

     Відповідно до п. 2 Порядку складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 24.12.2013 № 845 (далі - Порядок № 845), Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (далі - Звіт), подається до закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт.

     При цьому, якщо під час службового відрядження платник податку отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає Звіт і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження. Відрядженій особі - платнику податку, який застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі і строк подання Звіту не перевищив 10 банківських днів, за наявності поважних причин роботодавець (самозайнята особа) може продовжити такий строк до 20 банківських днів (до з’ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

     Згідно із п. 5 Порядку № 845 Звіт складається платником податку (підзвітною особою), що отримала такі кошти на підприємствах всіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи.

     Оскільки документи, що підтверджують витрати понесені підзвітною особою під час відрядження або виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, подаються разом зі Звітом, то датою формування податкового кредиту на підставі податкової накладної та інших документів, які дають право на формування податкового кредиту без отримання податкової накладної, є дата подання авансового звіту.

Інформаційно-довідковий департамент ДФС України, ЗІР, категорія 101.15

http://zir.minrd.gov.ua/main/bz/view/?src=ques

Як виправити помилку якщо платником податку було помилково оформлено зайву податкову накладну (двічі на одне постачання)?

     Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

     Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

     Отже, у випадку помилкового складання податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг (складення двох податкових накладних на одну операцію з постачання товарів/послуг) та реєстрації їх в ЄРПН, платник податку, з метою виправлення допущеної помилки, має право скласти розрахунок коригування до помилкової (другої) податкової накладної. Такий розрахунок коригування відповідно до п. 22 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за № 1235/26012 із змінами та доповненнями, підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) товарів/послуг, з дотриманням термінів реєстрації, визначених п. 198.6 ст. 198 ПКУ

Інформаційно-довідковий департамент ДФС України, ЗІР, категорія 101.07

http://zir.minrd.gov.ua/main/bz/view/?src=ques

Хмільницька ОДПІ

 Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 22.06.2015 р.

Близько сотні вінницьких страхувальників області скористалися пільговим режимом оподаткування ЄСВ

98 платників - така цифра зафіксована працівниками ГУ ДФС у  Вінницькій області за результатами поданої звітності з єдиного внеску за квітень поточного року. Березневі зміни умов щодо застосування понижуючого коефіцієнту до бази оподаткування єдиного соціального внеску сприяли збільшенню у 7,5 разів кількості платників, які отримали право зменшити навантаження на фонд оплати праці.

 Нагадаємо, що на сьогоднішній день, показники щодо застосування коефіцієнта розраховуються не в цілому по підприємству, а виходячи з даних на одну застраховану особу. Крім того, щоб скористатися пільговим режимом потрібно забезпечити виконання наступних умов:

 - база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці повинна збільшитись на 20 і більше відсотків в порівнянні з середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік в розрахунку на одну застраховану особу;

- після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному місяці має скласти не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014 рік;

 - кількість застрахованих осіб у звітному місяці, яким нараховані виплати, не повинен перевищувати 200% середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 рік. Ця умова не застосовується до фізичних осіб-підприємців, що використовують працю інших осіб, фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичних осіб, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту).

 Слід врахувати, що понижуючий коефіцієнт застосовується у разі нарахування: зарплати, лікарняних, декретних, як штатним працівникам, так і за сумісництвом, винагороди за цивільно-правовими договорами тощо.

Варто пам’ятати, що з допомогою коефіцієнта знижують виключно ставки, встановлені ч. 5 і абз. 2 ч. 6 ст. 8 Закону про ЄСВ, тобто 36,76-49,7%, 36,3%, 45,96%, 34,7%, 33,2%.

 Обмеження щодо права на понижуючий коефіцієнт передбачені для осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; підприємств, установ, організацій для працюючих інвалідів (зі ставкою ЄСВ 8,41%); всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема УТОГ та УТОС (5,3%); громадських організацій інвалідів (5,5%). Також не застосовується зазначений коефіцієнт і до всіх ставок єдиного внеску у вигляді утримання (3,6; 6,1; 2,6; 2,0 та 2,85%).

Щодо основних нюансів обрахування пільгового коефіцієнту, слід звернути увагу на те, що обчислювати його необхідно щомісяця, тобто залежно від бази нарахування за звітний місяць розмір коефіцієнта може змінюватись. Крім того, якщо в результаті розрахунку значення його є менше, ніж 0,4, то застосовується коефіцієнт 0,4. Значення коефіцієнту та розмір ЄСВ необхідно вказувати з трьома знаками після коми і у разі його застосування інформація про це відображається у звіті.

 Додатково повідомляємо, наказами Мінфіну України від 14.04.2015р. №435 та №449 від 20.04.2015 р. затверджені Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Зазначеними  документами приведені у відповідність законодавчі норми щодо застосування понижуючого коефіцієнта  та формування звітності по ЄСВ.

Зауважимо, вперше новоприйняті інструктивні норми щодо звітності з ЄСВ слід застосовувати при формуванні Додатку 4 звіту з ЄСВ за травень місяць. Додамо, найбільше коефіцієнтні зміни торкнулися таблиці 1, де в заголовній частині необхідно відобразити використання коефіцієнта у звітному періоді, його розмір та показники за 2014 рік, що використовуються під час його розрахунку, а в табличній частині у відповідних рядках потрібно вказати суму нарахованого ЄСВ із застосуванням коефіцієнта.

 

 Крім того, оскільки в оновленій таблиці 6 також має зазначатись сума нарахованого ЄСВ, то така сума ЄСВ відображатиметься з застосуванням коефіцієнта.

Варто нагадати, страхувальник, що застосував понижуючий коефіцієнт ЄСВ та не сплатив нарахований єдиний внесок у встановлені строки (не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом чи до 28 числа – для гірничих підприємств), позбавляється права в майбутньому користуватися пільговим режимом до повної сплати такої недоїмки (боргу). Право на застосування понижуючого коефіцієнта поновлюється з місяця, в якому сплачено таку недоїмку (борг).

 Відділ комунікацій ГУ ДФС у Вінницькій області

http://vin.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/203023.html

Про необхідність подання звітності у разі відсутності діяльності у платника єдиного податку третьої групи

Чи зобов’язані юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи, що не мають показників або об’єктів, які підлягають декларуванню (оподаткуванню) подавати податкову декларацію платника єдиного податку – юридичної особи?

     Відповідно до п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

     Водночас пунктом 40.1 ст. 40 р. II ПКУ передбачено, що у разі якщо іншими розділами ПКУ або законами з питань митної справи визначається спеціальний порядок адміністрування окремих податків, зборів, платежів, використовуються правила, визначені в іншому розділі або законі з питань митної справи.

     Зокрема, правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені у гл. 1 розд. ХІV ПКУ.

     Згідно з п. 291.2 ст. 291 ПКУ спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 ст. 297 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

     Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал (п. 294.1 ст. 294 ПКУ).

     Податкова декларація юридичними особами - платниками єдиного податку третьої групи подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (п. 49.18 ст. 49 ПКУ).

     У Податковій декларації юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи відображають обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою (п.п. 296.5.4 п. 296.5 ст. 296 ПКУ).

     Доходом для юридичної особи – платника єдиного податку є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі (п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 ПКУ).

     Згідно з п. 292.14 ст. 292 ПКУ визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

     Крім того неподання протягом року контролюючим органам податкових декларацій, документів фінансової звітності є підставами для постановлення судового рішення про припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи (п. 2 ст. 38 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»).

     Таким чином, юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи, які не отримували протягом звітного періоду доходи, що підлягають декларуванню, зобов’язані подавати податкову декларацію платника єдиного податку – юридичної особи у строки, передбачені п. 49.18 ст. 49 ПКУ.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС України

Категорія 108.05

http://zir.minrd.gov.ua/main/bz/view/?src=ques

Як громадянину отримати довідку про доходи

Державна фіскальна служба України відповідно до п. 70.1 Податкового кодексу України формує й веде Державний реєстр фізичних осіб — платників податків. До інформаційної бази Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб: джерела отримання доходів, об’єкти оподаткування, сума нарахованих та/або отриманих доходів, сума нарахованих та/або сплачених податків, інформація про податкову знижку й податкові пільги платника податків. Джерелом надходження такої інформації є поданий податковим агентом (юридичною особою або фізичною особою — підприємцем) до територіальних органів ДФС податковий розрахунок за формою № 1ДФ.

Отже, для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, фізична особа звертається особисто або через уповноважену особу до територіального органу ДФС за місцем свого проживання або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування. Для цього необхідно подати документ, що посвідчує особу та заяву встановленого зразка.

У разі подання заяви вповноваженою особою необхідно пред’явити довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей про джерела доходів або доходи та її копію, а також оригінал і копію документа, що посвідчує особу такого представника.

Контролюючий орган протягом п’яти робочих днів із дня звернення фізичної особи надає відомості з Державного реєстру.

Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, не отримують доходів, не мають іншого об’єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням відомостей з Державного реєстру до будь-якого контролюючого органу. У такому разі строк видачі відомостей може бути продовжено до десяти робочих днів.

Для одержання довідки про доходи жителям м. Хмільника та Хмільницького району  потрібно звернутися до Центру обслуговування платників за адресою: м. Хмільник, вул. Леніна, 29.

Хмільницька ОДПІ

До уваги сільгоспвиробників – платників ПДВ !

Який порядок використання або повернення коштів, які були надмірно або помилково перераховані на спеціальний рахунок сільськогосподарським підприємством?

Відповідно до п. 209.1 ст. 209 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у п.209.6 ст. 209 ПКУ (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування.

Пунктом 209.2 ст. 209 ПКУ передбачено, що згідно із спеціальним режимом оподаткування сума ПДВ, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей.

Зазначені суми ПДВ акумулюються сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 11 «Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів» із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 11) сума податку на додану вартість, що акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським підприємством відповідно до п. 209.2 ст. 209 ПКУ, а починаючи з

 1 січня 2018 року перераховується на поточний рахунок сільськогосподарського підприємства. У разі нецільового використання суми податку на додану вартість сільськогосподарське підприємство несе відповідальність відповідно до законодавства.

  Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюють територіальні органи ДФС (п. 5 Порядку № 11). Тобто, у випадку надмірного або помилкового перерахування коштів на спеціальний рахунок, зазначені кошти поверненню платнику податку не підлягають, а враховуються таким платником в рахунок майбутніх перерахувань на спеціальний рахунок та можуть бути використані ним для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей.  При цьому, у разі якщо такі кошти будуть використані сільськогосподарським підприємством не за цільовим призначенням, то таке підприємство несе відповідальність відповідно до п. 30.8 ст. 30 ПКУ, яким визначено, що податкові пільги, використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України. 

Чи вважатиметься цільовим використанням коштів спеціального рахунку спрямування їх на погашення податків та зборів за податковими зобов’язаннями суб’єкта спеціального режиму оподаткування? 

        Відповідно до п. 209.1 ст. 209 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у п.209.6 ст. 209 ПКУ (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування. 

      Пунктом 209.2 ст. 209 ПКУ передбачено, що згідно із спеціальним режимом оподаткування сума ПДВ, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей. Зазначені суми ПДВ акумулюються сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

      Згідно з п. 3 та п. 4 Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 11 із змінами і доповненнями (далі - Порядок № 11), сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) сільськогосподарським підприємством відповідно до податкової декларації за операціями з постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів за кодами згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30, які поставляються підприємствами первинного виноробства), тобто різниця між сумою податкового зобов’язання за звітний (податковий) період та сумою податкового кредиту за такий період перераховується із рахунку платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість на спеціальний рахунок у порядку та строки, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість». Сума ПДВ, що акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським підприємством відповідно до п. 209.2 ст. 209 ПКУ, а починаючи з 1 січня 2018 року перераховується на поточний рахунок сільськогосподарського підприємства.  У разі нецільового використання суми податку на додану вартість сільськогосподарське підприємство несе відповідальність відповідно до законодавства. Тобто, п. 209.2 ст. 209 ПКУ та п. 3 Порядку № 11 встановлено виключно цільовий характер використання сум ПДВ, перерахованих на окремі рахунки. А саме, такі кошти сільськогосподарські підприємства можуть використовувати лише для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей. 

      Враховуючи викладене, спрямування коштів зі спеціального рахунку на погашення податків та зборів за податковими зобов’язаннями сільськогосподарського підприємства - суб’єкта спеціального режиму оподаткування (за винятком відшкодування суми ПДВ, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит) буде вважатись нецільовим використанням акумульованих коштів. 

Чи має право сільськогосподарське підприємство – суб’єкт спеціального режиму оподаткування перераховувати кошти зі спеціального рахунку на погашення не лише суми ПДВ, сплаченої при придбанні виробничих факторів, а й на погашення їх вартості? 

        Відповідно до п. 209.1 ст. 209 Податкового кодексу України від 02 грудня  2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у п. 209.6 ст. 209 ПКУ (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування. Пунктом 209.2 ст. 209 ПКУ передбачено, що згідно із спеціальним режимом оподаткування сума ПДВ, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей. Зазначені суми ПДВ акумулюються сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

      Згідно з п. 3 та п. 4 Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 11 із змінами і доповненнями (далі - Порядок № 11), сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) сільськогосподарським підприємством відповідно до податкової декларації за операціями з постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів за кодами згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30, які поставляються підприємствами первинного виноробства), тобто різниця між сумою податкового зобов’язання за звітний (податковий) період та сумою податкового кредиту за такий період перераховується із рахунку платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість на спеціальний рахунок у порядку та строки, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість».

 Сума ПДВ, що акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським підприємством відповідно до п. 209.2 ст. 209 ПКУ, а починаючи з 1 січня 2018 року перераховується на поточний рахунок сільськогосподарського підприємства. У разі нецільового використання суми податку на додану вартість сільськогосподарське підприємство несе відповідальність відповідно до законодавства. Тобто, п. 209.2 ст. 209 ПКУ та п.3 Порядку № 11 встановлено виключно цільовий характер використання сум ПДВ, перерахованих на окремі рахунки. Враховуючи зазначене, сільськогосподарське підприємство – суб’єкт спеціального режиму оподаткування має право перераховувати кошти зі спеціального рахунку на погашення вартості придбаних виробничих факторів, в тому числі і суми ПДВ, сплаченої при їх придбанні.    

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС України

http://zir.minrd.gov.ua/main/bz/view/?src=ques

 

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 15.06.2015 р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 08.06.2015 р.

Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ, 01.06.2015 р.

Літинська районна державна адміністрація
Весь контент доступний за ліцензією 
Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

вул. Соборна, 7, смтЛітин, 22300, 
тел./факс: (04347) 2-12-05, тел. 2-14-63